Kategori: Nyheter

Satser bredt fra skogen

Marianne Wimmer gikk fra å vite lite om skogbruk til å bli skogingeniør for å kunne overta familiens skogeiendom. Med utgangspunkt i naturens ressurser har hun skapt bedrift og arbeidsplasser basert på kortreiste råvarer og opplevelser; en bedrift som stadig vokser og er i endring.