Regional utvikling

Klosser Innovasjon har ansvaret for flere regionale utviklingsprosjekter med stor betydning for Innlandet. I disse prosjektene er som oftest våre oppdragsgivere Innlandet fylkeskommune og relevante kommuner. Vi arbeider for økt regionattraktivitet med å bedre bosettingsbetingelsene i kommunene, gjennom blant annet å tilrettelegge for flere arbeidsplasser. Dette ved å få flere bedrifter og kompetanse til regionen. Vi jobber med rekruttering av arbeidskraft til bedriftene, innovasjon i industribedrifter og med kunnskapsdeling. Her et utvalg av prosjekter som vi arbeider med på oppdrag for kommuner, fylkeskommuner eller i egen regi.

Høyskole og studietilbud

Klosser Innovasjon er sterkt engasjert i desentralisert høyere utdanning fordi dette er viktige tiltak for å øke kompetanse og skaffe relevant arbeidskraft til distriktene.Les mer

Konferanser

Vi arrangerer en rekke seminarer og konferanser som skaper engasjement og setter søkelys på viktige områder. Konferansen Biotown har blitt arrangert årlig siden 2015, og har de siste årene hatt fokus på agriteknologi som eksportnæring.Les mer

Bedriftsrekruttering

Innlandet er et attraktivt fylke å etablere industri for bedrifter i mange bransjer. Gjennomgående god infrastruktur, nærhet til markedet (nært Sverige og Gardermoen) og tilgang på råvarer er blant de faktorene bedrifter oppgir som årsak til at de velger å etablere seg i Innlandet. Bedrifter som vurderer å flytte virksomhet til Innlandet bør kontakte Klosser Innovasjon.Les mer

Reiseliv

Klosser Innovasjon bidrar til kontinuerlig innovasjon og utvikling i næringslivet. Reiseliv- og reiselivsrelaterte opplevelser og produkter har et spennende potensial til å skape arbeidsplasser, stimulere til økt bosetting og utvikle bærekraftige løsninger for en grønnere fremtid.Les mer

Innbyggerrekruttering

Gjennom samarbeid med kommunene og næringslivet bidrar vi til en offensiv og målrettet næringsutvikling. Vi har blant annet bidratt til arrangementene “Hematt” i Nord-Østerdal og "#treffes" i Kongsvingerregionen hvor rekruttering av arbeidskraft til bedriftene, utvikling og regionattraktivitet har vært i fokus.

Bedriftsutvikling

Utvikling av lønnsomme vekstbedrifter i Innlandet er kjernen i Klosser Innovasjon sin virksomhet. Vårt inkubator- og industriteam besitter høy kompetanse på områder som å utrede det forretningsmessige potensialet i nye ideer, lede innovasjonsprosesser, utvikle bærekraftstrategier samt digitalisering og lean produksjon.Les mer

1. linjetjeneste

Vi har erfart svært gode synergieffekter av at vi som innovasjonsselskap har ansvaret for 1. linjetjenesten i kommunene. Dette for raskt å kunne tilby gründere og etablerte bedrifter tilpasset hjelp og rådgivning.Les mer

Arctic Red

Samfunnsoppdraget til Klosser Innovasjon er å legge til rette for vekst og etablering av kompetansearbeidsplasser i Innlandet fylke. En av våre viktigste satsninger er landbasert oppdrett av røye. Akvakultur har gitt stor verdiskaping langs kysten, og med utviklingen av teknologi for landbaserte anlegg, kan bærekraftig oppdrett skje også i Innlandet.Les mer

Lars Gillund

Stilling: Daglig leder Kongsvinger
Telefon: 976 88 496
E-post: lars@klosser.no

Lars er utdannet organisasjonssosiolog (cand.polit) ved NTNU, med etterutdanning innen innovasjon og kompetanseledelse.

Som daglig leder på Kongsvinger er han i tillegg ansvarlig for regionale utviklingsprosjekter i Klosser Innovasjon. Lars har jobbet med organisasjonsutvikling, innovasjon og strategisk kommunikasjon hele sitt yrkesaktive liv, og har hatt ansvar for mange store utviklingsprosjekter. Han har åtte års topplederfaring fra Kongsvinger kommune, og flere års erfaring som prosjektsjef for regionale utviklingsprogram med svært sterke resultater.

Han har spisskompetanse innen ledelse av komplekse utviklings- og innovasjonsprosjekter, endringsledelse, ledelse av strategiprosesser, strategisk kommunikasjon, teambygging, organisasjonsutvikling og myndighetskontakt.

Lars Gillund

Daglig leder Kongsvinger
Telefon: 976 88 496