Har du et ønske om å bidra til å skape ny industri samt vekst i den industrien som allerede finnes? Klosser Innovasjon ønsker å ansette to personer med industrikompetanse til sitt arbeid med innovativ industriutvikling.

INNOVASJONSPROSJEKT: Stantek AS innførte collaborating robot som en del av et innovasjonsprosjekt de har gjennomført som inkubatorbedrift i Klosser Innovasjon. Fra høyre daglig leder Hallvard Sletmoen, rådgiver Jan Hultman og robotingeniør Henrik Wallander.

– Vi er ute etter folk med industrierfaring som skal bidra til å skape og realisere innovasjonsprosjekter i etablerte og nystartede industribedrifter, sier adm.dir. Frank Larsen i Klosser Innovasjon.

For Klosser Innovasjon samhandler allerede tett med industrien i Innlandet og har satt en reindustrialisering av Innlandet høyt på sitt målbilde.

– Klosser Innovasjon jobber tett på industrien i Innlandet, og har eksempelvis bidratt sterkt i bedrifter som Salsus i Kongsvinger, Innlandet Treindustri på Rudshøgda, Glamox Luxo i Grue og Primar i Folldal, og har også vært avgjørende i forhold til Vestres etablering på Magnor, sier Larsen.

Den ene stillingen har arbeidssted Kongsvingerregionen, mens den andre kan ha arbeidssted ved ett av Klosser Innovasjon sine kontorer med nedslagsfelt i hele gamle Hedmark. Klosser Innovasjon har kontorer i Hamar, Kongsvinger, Elverum, Tynset og Kirkenær og har nærmere 30 ansatte.

Gode innovasjonsprosjekter
– I samarbeid med Klosser Innovasjons øvrige ressurser skal de som ansettes gi nye og etablerte industribedrifter innovasjonsstøtte. Dette betyr å bistå bedrifter med å definere gode innovasjonsprosjekter, prosjektutvikling og prosjektledelse, samt kobling mot relevante kompetansemiljøer, sier inkubatorleder Werner Melby.

Han karakteriserer dette som svært spennende stillinger som favner en bred dialog med industribedrifter samt rådgivning og nettverksjobbing.

DESIGN THINKING: Eskoleia er her i gang med en workshop i design thinking, som del av et innovasjonsprosjekt de hadde til inkubasjon i Klosser innovasjon. Fra venstre Kristin Pind, Emir Dzubur ved Eskoleia og til høyre inkubatorrådgiver Ida Marie Huse Gulbrandsen i Klosser Innovasjon.

Stillingen krever at du har relevant industrierfaring innenfor ett eller flere av følgende felt som produksjons- eller fabrikkledelse, produksjonsteknikk, prosessteknologi, digitalisering og automatisering, produktutvikling eller rådgivningserfaring innenfor industri.

Dialog og rådgivning
Arbeidsoppgavene vil favne dialog med industribedrifter om innovasjonspotensial og vekstmuligheter, samt rådgivning innen digitalisering, produktutvikling, produktivitetsforbedringer, logistikk, produksjonsprosesser og generell forretningsutvikling.

– Det er også viktig med nettverksbygging mot kompetansemiljøer, finansinstitusjoner, kapitalmiljøer og andre innovasjonsselskaper, sier Melby.

Stillingen favner også tilrettelegging for og forarbeid til FoU-prosjekter med industribedrifter, samt utvikling og oppdatering av kompetanse, metoder og verktøy, ansvar for ulike kurs, arrangement og aktiviteter rettet mot bedriftene.

– Her får du muligheten til å lede innovasjonsprosesser og selvstendig bygge opp egen kundeportefølje med bedrifter, sier daglig leder Lars Gillund ved Klosser Kongsvinger, hvor den ene av de totalt to stillingene er lokalisert.

DELER KOMPETANSE: Schütz Nordic deler kompetanse med Glamox Luxo som deltok i et innovasjonsprosjekt om digitalisering. Glamox Luxo på Kirkenær er her på befaring hos Schütz Nordic, arrangert av Klosser innovasjon.

Klosser Innovasjon har ansvaret for administrasjonen av næringsklyngen NCE Heidner Biocluster som oppnådde status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i 2018. Klosser Innovasjon leder også administrasjonen av klyngen GreenHeart Industry/7sterke som favner ulike typer industribedrifter. Klosser Innovasjon har i tillegg en inkubator som er støttet av SIVA og Innlandet fylkeskommune.

Søknadsfrist for begge stillingene er 14. februar 2021. For mer informasjon om stillingene kontakt inkubatorleder Werner Melby (913 93 783) eller daglig leder Kongsvinger Lars Gillund (97 68 84 96).

Se stillingsutlysningene og søk på Finn.no