Næringsminister Jan Christian Vestre skal besøke 100 bedrifter før jul, og i forrige uke gikk startskuddet for rundreisen. Denne uken sto Innlandet for tur, og målet med rundreisen er å møte bredden av næringslivet.

Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster møtte en engasjert næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Linda-Theres Trondsen

Tirsdag og onsdag besøkte næringsminister Jan Christian Vestre noen av inkubatorbedriftene i Klosser Innovasjon og flere av medlemsbedriftene i NCE Heidner Biocluster.

På onsdagens program sto virksomheter innen ny teknologi og bærekraftig matproduksjon, og fra våre inkubatorbedrifter sto Elop og Ottolander medical på programmet sammen med klyngens medlemmer Cryogenetics, Geno, Norsvin, OS ID, Hias og Curida som presenterte noen av sine løsninger for fremtiden.

– Jeg ser frem til å møte bedriftene, og å høre hvordan de mener næringslivet og staten kan jobbe sammen for å oppnå målene vi har satt oss, sa Vestre.

Grønne prosjekter
– Jeg har store ambisjoner på vegne av norsk næringsliv. Regjeringen vil bidra til å skape flere jobber i hele landet, styrke fastlandsinvesteringene, øke fastlandseksporten med 50 prosent og kutte klimagassutslipp med begge hender, sa Vestre.

– Vi skal i gang med et grønt industriløft, og vi har dårlig tid, fortsatte næringsministeren.

– Klyngen har medlemmer fra hele verdisirkelen for bærekraftig matproduksjon, og det er ingen tvil om at vi har kompetanse og teknologi som kan bidra til det grønne skiftet og samtidig øke eksporten i sektoren betraktelig, sa Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster.

– Etter et sterkt ønske fra våre medlemmer har vi økt fokus på internasjonal kommersialisering. At bedriftene i dag får sjansen til å tydeliggjøre muligheter, men også utfordringene de møter i sitt arbeid for å øke sin eksport, er svært positivt, fortsatte Haug Berg.

Næringsministeren påpekte også at fastlandseksport er avgjørende for å lykkes med grønn omstilling og verdiskaping.

Økt fokus på agritech
I løpet av det siste halvåret har det vært et økt fokus på agritech nasjonalt.

– At vi har fått mandat av våre medlemsbedrifter til å samle laget rundt dette temaet, er et viktig arbeid som vi også er dypt involvert i, sa Haug Berg.

En engasjert næringsminister besøkte denne uken flere inkubatorbedrifter og medlemsbedrifter i NCE Heidner Biocluster. Fra venstre: Vegard Urseth (OS ID), Kristin Malonæs (Geno, Jan Christian Vestre (næringsminister), Olav Eik-Nes (Norsvin), Steffen Wolla (Cryogenetics) og Kristiane Haug Berg (Klosser Innovasjon).