22 personer fra Nord-Østerdal har deltatt på høstens Gründerkurs i Nord-Østerdal. Kurset ble avsluttet med presentasjoner av mange spennende forretningsideer og forretningsplaner.

Onsdag 18. november var de potensielle etablererne samlet på Kompetansesenteret i Tynset for å presentere sine forretningsideer foran et godt kvalifisert panel. Etter presentasjonen fikk deltakerne gode og konstruktive tilbakemeldinger på sine ideer og selve forretningsplanen.

– Her ble det presentert mange spennende forretningsideer, der noen er gryteferdige for etablering, mens andre må jobbe litt mer med sin forretningsplan før de er klare. Noen få har allerede etablert virksomhet, og er så vidt i gang med bedriften, konkluderer arrangørene Janne Schjølberg i Rådhuset Vingelen, Kristin Siksjø i Innovasjon Norge, Morten Sandbakken i Rørosregionen næringshage og Mali Hagen Røe i Klosser Innovasjon.

Deltakerne har i høst gjennomført opplæring gjennom Gründerkurs i Nord-Østerdal, som ble satt i gang i midten av oktober. Dette kurset har gått over fem kurskvelder, der den femte kurskvelden onsdag 18. november besto av å presentere sin forretningside foran et panel bestående av representanter fra Sparebank1 Østlandet, Tolga-Os Sparebank og Næringsforum for Fjellregionen. Det ble en spennende og interessant kveld med mange gode bedriftscase.

Onsdag 18. november var de potensielle etablererne samlet på Kompetansesenteret i Tynset for å presentere sine forretningsideer foran et godt kvalifisert panel. Etter presentasjonen fikk deltakerne gode og konstruktive tilbakemeldinger på sine ideer og selve forretningsplanen.

– Her ble det presentert mange spennende forretningsideer, der noen er gryteferdige for etablering, mens andre må jobbe litt mer med sin forretningsplan før de er klare. Noen få har allerede

I flere år har Hedmark Fylkeskommune finansiert etablereropplæringen i fylket vårt, deriblant i Nord-Østerdal, men høsten 2020 fantes det ingen fylkeskommunale midler til dette. Derfor gikk de fire aktørene Klosser Innovasjon, Rådhuset Vingelen, Innovasjon Norge og Rørosregionen Næringshage sammen om å arrangere en opplæring for gründere og bedrifter med vekstideer. Dette takket være økonomisk støtte fra Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner, samt Sparebank1 Østlandet, Tolga-Os Sparebank, Næringsforum for Fjellregionen og SIVA Fjellregionen Eiendom.

Kurset gikk over 21 timer og hadde som hovedmål at deltakerne skulle få arbeide med og utvikle sin egen forretningsmodell. Dette favnet temaer som hvordan gå fra idé til marked, hvordan jobbe fram en forretningsmodell og hva som er viktig å huske på når man etablerer bedrift. Andre tema som ble tatt opp var salg og digital markedsføring, økonomi og prising samt kommunikasjon og media.

Alle deltakerne er invitert tilbake til en gründersamling i januar 2021, for å ta en status på hvor de er i forhold til etablering av sin bedrift og hva de eventuelt trenger bistand til videre.

SPENNENDE: Panelet som var satt sammen for å vurdere forretningsideene hadde både skryt og gode råd å komme med. Fra venstre Sigrid Jansen i Næringsforum for Fjellregionen, Svein Roger Sørli i Tolga-Os Sparebank og Per Arild Eggen i Sparebank1 Østlandet.

FEIRET: De dyktige kursdeltakerne ble for anledningen feiret med kake.