– Bærekraft er ikke noe nytt, men det nye er at bedrifter må kunne dokumentere sin bærekraft, sier forretningsutvikler Ida Marie H. Gulbrandsen i Klosser Innovasjon.

Onsdag morgen var det inspirasjon rundt bærekraft som ble servert næringslivet sammen med frokosten på Kompetansesenteret i Tynset.

– Når folk hører ordet bærekraft, så er det mange som kun tenker miljø. Men bærekraft handler om så mye mer enn det, sier Gulbrandsen, som er utdannet innen bærekraft og industridesign.

Tilbyr Klosser Resiliens
Gjennom Klosser Inkubator har Gulbrandsen bistått en rekke bedrifter i Innlandet med innovasjon og vekst. Og med Klossers flunkende nye program – Klosser Resiliens – kan bedrifter som vil ligge foran i utviklingen ta et dypdykk i bærekraft. Dermed kan bedrifter få bistand til å gjøre bærekraft til innovasjonskraft.

– Formålet er å hjelpe næringslivet til å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Tilbudet skreddersys til den enkelte bedrift, og gir tilgang til vår samlede kompetanse innen bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling, sier Gulbrandsen.

Resiliens betyr robust, og det er det Klosser ønsker å bidra til; å skape robuste bedrifter som skal stå sterkt i konkurranse med andre og være godt rustet for fremtiden.

Grip mulighetene
Klosser Resiliens er laget for å gjøre bærekraftsarbeidet mindre uoversiktlig for bedrifter og for å ta tak i de mulighetene det skaper.

– Flere piloter er nylig gjennomført, der Norske Backer er en av bedriftene som har deltatt. Det førte til ideen om Green Switch, som skal hjelpe annen industri med overgang fra fossilt til bærekraftig oppvarming, sier Gulbrandsen.

I sitt foredrag gikk hun gjennom mange av de endringene som allerede har skjedd og som vil skje.

– Lineærøkonomien er død, og sirkulærøkonomien tar over. Avskrivinger vil få en helt annen betydning i framtiden. Med bærekraft snakker vi om den triple bunnlinja som favner både det sosiale, miljøet og økonomien, og du skal kunne levere og dokumentere resultater på hele bunnlinja, sier Gulbrandsen.

Unngå grønnvasking
I tillegg kommer bedriftene til å bli ansvarliggjort lenger ned i verdikjeden og over lenger tid enn før, samtidig som KPI’er på bærekraft vil bli standard på lik linje med krav om bærekraftsregnskap.

– Det vil bli krevende å markedsføre seg framover, og for all del unngå grønnvasking. Det du formidler må være sant. Ingen klarer å bli 100 prosent bærekraftig, men du bør ha en plan, var rådet fra Gulbrandsen.

Høyskolesenteret i Kongsvinger var også til stede for å snakke om sitt tilbud om bachelorgrad i bærekraftsøkonomi, som også kan tilbys lokalt i Nord-Østerdal via Tynset studie- og høyskolesenter.

De som ønsker en rask intro kan delta på et 2-dagers bærekraftskurs på Tynset studie- og høgskolesenter 3.- 4. mai 2022, som favner både etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller. Her kan man se på egen virksomhet ut fra et bærekraftsperspektiv, og foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger.

Bilde: EGEN BEDRIFT: Deltakerne på frokostseminaret om bærekraft i Tynset fikk inspirasjon til å tenke bærekraft i egen bedrift. Fra høyre forretningsutvikler Cathrine Fodstad og forretningsutvikler Ida Marie Huse Gulbrandsen i Klosser Innovasjon.