Tirsdag 7. juni var næringsminister Jan Christian Vestre på besøk i Innlandet, der Klosser Innovasjon sammen med industribedrifter, forskningssenteret CREDS og Høgskolesenteret i Kongsvinger ga innspill på hva som skal til for å skape ytterligere industrivekst i Innlandet.

Næringsministerens Innlandet-besøk var lagt til Kongsvingerregionen og bedriften Mapei as i Nord-Odal. Temaene for besøket var bærekraftig industri, hvordan det nye forskningssenteret innen bærekraft og digitalisering kan bidra til industrivekst, og hvordan jernbaneutbygging er et virkemiddel for styrke eksisterende industri og legge til rette for ny.

Klosser fikk, sammen med industribedrifter i Kongsvingerregionen, forskningssenteret CREDS og Høgskolesenteret i Kongsvinger, gitt innspill til næringsministeren på hva som skal til for å skape ytterligere industrivekst i Innlandet. De fremmøtte var enige om at følgende punkter er avgjørende for å fortsette den positive industriveksten i Innlandet:

  • Næringsrettet forskning og innovasjonsstøtte til industrien
  • Kompetanseutvikling
  • Støtte til grønne industri-investeringer
  • Infrastrukturtiltak som sikrer effektiv godstransport og som legger til rette for ny industri