Et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Innlandet har nylig mottatt 16 millioner til banebrytende antibiotikaforskning. Forskningsprosjektet kan bidra til riktigere bruk av antibiotika og dermed redde mange millioner liv.

Antibiotika er vidundermedisinen som gjør avanserte kreftbehandlinger, kneoperasjoner og keisersnitt mulig. Antibiotika gjør også at urinveisinfeksjoner ikke lenger er en dødsårsak, men bare en ubehagelig opplevelse for den det gjelder.

Dessverre kan det bli for mye av det gode, også av antibiotika. Overforbruk og feil bruk gjør at vi nå står overfor en stor global helsekrise. I dag er 1,3 – 5 millioner dødsfall knyttet direkte eller indirekte til antibiotika hvert år. Ifølge FN kan tallet stige til 10 millioner i 2050.

Derfor haster det med å finne løsninger på hvordan vi kan bruke antibiotika riktigere. Forskningsprosjektet til førsteamanuensis Rafi Ahmad ved Høgskolen i Innlandet kan være en av dem. NCE Heidner Biocluster deltar i prosjektet som samarbeidspartner.

Lang svartid fører til feil bruk og overforbruk av antibiotika

I dag tar det mellom to til fire dager å få svar på en bakterieprøve. Noen infeksjoner krever enda lengere prøvesvar. Det er tidkrevende å dyrke frem bakteriekulturer i et laboratorium.

Ofte har ikke pasienten tid til å vente så lenge. Det betyr at pasientene får tilskrevet bredspektret antibiotika uten at de nødvendigvis trenger det.

I Norge har legene og veterinærene over lengre tid arbeidet med å redusere bruken av antibiotika. Norge er derfor en av landene med lavest bruk av antibiotika i verden, både i humanmedisin og veterinærmedisin.

Slik er det ikke i mange andre land. I USA brukes antibiotika for å behandle over halvparten av alle virusinfeksjoner fremfor bakterielle infeksjoner. I afrikanske land og deler av Asia er feilbruken enda høyere.

Les mer: Hva er risikoen for at du får i deg resistente bakterier i mat fra utlandet?

Hurtigtesting vil redusere bruken av antibiotika

Ahmads prosjekt går ut på å teste ut ulike metoder for å identifisere bakterier.[RA1]  Svartiden kan dermed reduseres fra mange dager til bare noen timer.

Resultatet vil bli mer en mer treffsikker behandling og trolig vil bruken av antibiotika kunne reduseres betydelig.

Linn Dybdahl, NCE Heidner Biocluster, Rafi Ahmad, HINN, Nis Valentin Nilsen, Klosser Innovasjon. Foto: Kristiane Haug Berg

Et forskningsprosjekt som ser sammenhengen mellom dyr og menneskers helse

Forskningsprosjektet vil gå på tvers av næringer og skal se på løsninger for både human- og dyremedisin.

Et prinsipp som ligger til grunn for forskningen er “one health”. I begrepet ligger det en forståelse for at dyr og menneskers helse henger sammen.

I utfordringen med antibiotikaresistens blir denne sammenhengen veldig tydelig. Overforbruk av antibiotika hos dyr, vil påvirke resistens hos mennesker og omvendt.

Et forskningsprosjekt som vil redde liv

Det er helt avgjørende at vi klarer å bruke antibiotika riktigere slik at medisinen fungerer når vi faktisk trenger den. Det er 35 år siden det ble utviklet et nytt antibiotikum.

Ahmads forskningsprosjekt har et tydelig mål om å redde liv. Lykkes de med forskningen på metoder for hurtigdiagnostikk kan de redde mange millioner liv.

Oppstart er 1. oktober og det skal vare i fire år.

Samarbeidspartnere fra klynga:

  • TINE
  • Animalia
  • Klosser Innovasjon
  • National Cluster of Expertise Heidner Biocluster

Øvrige samarbeidspartnere:

  • Universitetet i Tromsø
  • Harvard University
  • Oslo Universitetssykehus
  • All India Inst. of Medical Sciences -Delhi
  • Health Information Systems Programs (HISP) India & HISP Sri Lanka
  • European Section of Infections in Urology