Medarbeiderne i Klosser Innovasjon har spisskompetanse innen bioøkonomi, design, produktutvikling, industri, markedsføring, logistikk, digitalisering, bærekraft, kommunikasjon, forretningsutvikling og finans.

Våre medarbeidere

Anja Løkken Stokke

Stilling: Prosjektleder digitalisering NCE Heidner Biocluster
Telefon: 476 23 020
E-post: anja@klosser.no

Anja har en mastergrad i International Business fra EAE Business School/Universitat Politecnica de Catalunya i Spania og bachelor i eksportmarkedsføring fra Høgskolen i Ålesund med spesielt fokus på den maritime industrien. I tillegg har hun videreutdanning fra Høgskolen i Innlandet innen risiko, sårbarhet og beredskap. Anja har blant annet erfaring med headhunting, prosjektutvikling og -fasilitering, strategisk forretningsutvikling og innovasjonsprosjekter.

Anja jobber med teknologi i grensesnittet mellom akademia, forskning, industri og samfunn. Hun har erfaring med prosjekter innen blant annet cyber security, AI og kompetansekartlegging.

Anja er særlig opptatt av hvordan man med teknologi kan gjøre matproduksjonen mer bærekraftig og styrke bedrifters verdiskapning og konkurransekraft.

Anja Løkken Stokke

Prosjektleder digitalisering NCE Heidner Biocluster

Ann-Kristin Torgersen Aamodt

Stilling: Prosjektleder
Telefon: 990 36 495
E-post: ann.kristin@klosser.no

Ann-Kristin​ er utdannet sosialantropolog og gjorde feltarbeidet sitt på Svalbard. Hun har siden avsluttet mastergrad i 2010 arbeidet som kvalitetsrådgiver i Oslo kommune og som seniorrådgiver innen organisasjonsutvikling i Sykehuspartner HF.​ Ann-Kristin​ har for det meste arbeidet som prosjektleder i store digitaliseringsprogram i offentlig sektor.

Hun er en medspiller og brenner for teamarbeid, endringsledelse og kontinuerlig forbedring. På fritiden er Ann-Kristin opptatt av å ta i et tak på småbruket sitt, lede en frivillig organisasjon, musikk og naturopplevelser sammen med familie og venner.

Ann-Kristin er involvert i flere av våre prosjekter, og jobber med jernbane og logistikk i en regional og internasjonal kontekst. Hun er prosjektleder for utviklingen av en internasjonal godsterminal i Kongsvinger og grensekryssende godstransport i ACE Green Corridor. Ann-Kristin koordinerer også regionens interessepolitiske arbeid tilknyttet Nasjonal transportplan.

Asbjørn Holmen

Stilling: Rådgiver
Telefon: 979 56 611
E-post: asbjorn@klosser.no

Asbjørn er utdannet siviløkonom fra Karlstad Universitet i Sverige. Han har tidligere jobbet som økonomikonsulent i et IT-firma, som økonomisjef i et selskap i Møllergruppen og har 13 år bak seg som daglig leder i trelastindustrien. Asbjørn har også 16 års erfaring som daglig leder i Grue Næringshage.

De siste to årene har Asbjørn jobbet som rådgiver for oss, med fokus på både prosjektarbeid og rådgivning til industribedrifter. Asbjørn deltar også i prosjektarbeid for flere av virksomhetsområdene til Klosser Innovasjon. Rådgivning overfor gründere er også en del av dagens arbeidsoppgaver.

Den store fritidstidsinteressen for Asbjørn er jakt, der elgjakta rager aller høyest. Om sommeren går alltid den årlige fisketuren til Femunden.

Asbjørn Holmen

Rådgiver

Brit Rønning Johansen

Stilling: Daglig leder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 976 31 870
E-post: brit@klosser.no

Brit har en mastergrad i næringsrettet bioteknologi fra Høgskolen i Innlandet med videreutdanning innen bærekraft, immaterialrett, innovasjon og forretningsutvikling fra Universitetet i Oslo, BI og UC Berkeley. Hun har erfaring fra arbeid med markedsanalyse og produktutvikling av legemidler og helseprodukter til apotek og dagligvarehandel, og har også jobbet mye med strategisk forretningsutvikling, kommunikasjon og ledelse av innovasjonsprosjekter. Brit jobber som daglig leder i NCE Heidner Biocluster og er ansvarlig for den strategiske og administrative utviklingen av klyngen.

Brit Rønning Johansen

Daglig leder NCE Heidner Biocluster

Elise Sæle Dahle

Stilling: Prosjektutvikler land møter hav NCE Heidner Biocluster
Telefon: 982 51 376
E-post: elise@klosser.no

Elise Sæle Dahle er utdannet designer ved Falmouth University og holder på med en MBA i strategi og ledelse ved NHH.

Hun kommer fra rollen som leder av Haltenbanken, som er et av Bergens solide design- og rådgivningsselskap. Der har hun arbeidet med mange ulike oppdragsgivere som spenner fra store internasjonale konsern, via offentlige institusjoner og organisasjoner, til nasjonale og regionale SMB-bedrifter.
Hun har ledet store strategiske og tverrfaglige prosesser, og arbeidet mye med forretningsutvikling, innovasjon og bærekraft.

Elise går inn som prosjektutvikler når næringsklyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea og Biotech North tar en sentral rolle i arbeidet med å skape synergier mellom blå og grønn bioøkonomi.

Elise Sæle Dahle

Prosjektutvikler land møter hav NCE Heidner Biocluster

Frank Larsen

Stilling: Administrerende direktør
Telefon: 951 62 531
E-post: frank@klosser.no

Frank er bioteknolog med dr. grad fra Universitet i Oslo. Han er seriegründer innen bioteknologi og har jobbet i både store og små teknologiselskap både som forskningssjef og markedsdirektør. Frank var den aller første direktøren i Universitet i Oslo sitt selskap for kommersialisering av teknologi. I tillegg til å lede Klosser Innovasjon, har han en ekstrajobb ved Høgskolen i Innlandet hvor han underviser masterstudenter i bioøkonomi og biobusiness. Frank har et stort engasjement for å utvikle kunnskapsbasert næringsliv på Innlandet og reindustrialisering for høyere verdiskaping på Innlandets bioressurser.

Frank Larsen

Administrerende direktør

Helga Helland

Stilling: Klyngeleder 7sterke
Telefon: 992 96 466
E-post: helga@klosser.no

Helga er klyngeleder for 7sterke, og har i forkant av dette vært prosjektleder i Klosser for et kompetanseprosjekt for industrien. Helga har en bachelorgrad i europeiske språk og diverse studiepoeng innen ledelse, HR og reiseliv, blant annet en mastermodul fra BI i HRM, hvor hun forsket på nye arbeidsformer og viktigheten av opplevd støtte. Helga har mer enn ti års erfaring fra HR i teknologibransjen, og har særskilt kompetanse innen organisasjonsutvikling, kulturbygging, endringsledelse, mellommenneskelig kommunikasjon og samarbeid. Hun er særlig opptatt av hvordan forskningsbasert HR kan gi bedrifter finansielle fortrinn.

Hun bruker mye av fritiden sammen med familien, og er mamma til to aktive gutter. Helga finner ro med jord mellom fingrene i hagen, eller på løpetur.

Helga Helland

Klyngeleder 7sterke

Ida Marie Huse Gulbrandsen

Stilling: Inkubatorrådgiver og industridesigner
Telefon: 911 99 279
E-post: ida@klosser.no

Ida er utdannet industridesigner med spesialisering innenfor metall. I tillegg har hun utdanning innenfor markedsføringsledelse, kommunikasjon og bærekraft. Ida har selv vært gründer, drevet eget designbyrå og vunnet flere priser for sitt design. I flere år jobbet hun som produktutviklingssjef i industrien med ansvar for prosjektledelse, markedsarbeid og salg.

Som inkubatorrådgiver jobber hun mest med industribedrifter og innovasjonsprosjekter, og nettverk innenfor industrien. Ida brenner for bærekraft og Design Thinking, og er særdeles løsningsorientert med et bredt spekter av verktøy for forretningsutvikling.

Hest er den store lidenskapen på fritiden, og er hun ikke hjemme på småbruket med familien sitter hun som regel på hesteryggen i skogen.

Ida Marie Huse Gulbrandsen

Inkubatorrådgiver og industridesigner

Jan Hultman

Stilling: Rådgiver
Telefon: 464 14 227
E-post: jan@klosser.no

Jan er maskiningeniør og har i mange år har jobbet med produksjonsteknikk og utvikling av moderne industriorganisasjoner. Han har lang erfaring med å lede industriell drift, med oppdrag som produksjonssjef samt fabrikksjef og Site Manager i ingeniør- og eksplosivindustrien i Värmland. De siste årene har Jan jobbet som fabrikksjef på Glamox i Kirkenær. Jan har også jobbet som konsulent innen produksjonsteknologi og forretningsutvikling med fokus på effektivisering med mennesker i sentrum.

Han er interessert i ledelse og kraften som motiverte ansatte har. Han er en habil hobby-snekker og er hageinteressert. Skytter og jeger siden barndommen, der elgjakt og elghunder har vært en sentral del av livet.

Jan Hultman

Rådgiver

Jannicke Stenberg Mykkestue

Stilling: Prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 951 75 202
E-post: jannicke@klosser.no

Jannicke er utdannet eksportmarkedsfører fra Norge/Tyskland, i tillegg har hun utdannelse innen digital markedsføring, bærekraft, kommunikasjon, veiledning, coaching og relasjonsledelse. Hun har lang erfaring med markedsføring/kommunikasjon fra bransjer som IT, utdanning/kurs og industri.

Som prosjektleder/kommunikasjonsrådgiver jobber hun med å utvikle Kongsvingerregionen samt å styrke Klosser Innovasjons helhetlige kommunikasjonssatsing. Jannicke er effektiv og løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet.

På fritiden er hun aktiv frivillig innen idrett både som styreleder i Kongsvinger Idrettslag og nestleder i Innlandet Idrettskrets. Jannicke er også leder av industriklyngen 7sterkes markedsnettverk, og hun sitter som kundevalgt/medlem av generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen.

Jannicke Stenberg Mykkestue

Prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver

Karina Hauge Johansen

Stilling: Prosjektleder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 482 70 970
E-post: karina@klosser.no

Karina har en bachelor i husdyrvitenskap fra NMBU, og en internasjonal mastergrad i avl og genetikk gjennom NMBU og Wageningen Universitet i Nederland. Rett etter endt utdannelse begynte hun i jobben som forsker for røyeavlsprosjektet «Arctic Red» i Klosser Innovasjon, som hun nå er prosjektleder for. Her har hun ansvaret for avlsplanleggingen, drift og gjennomføring av rognproduksjon, samt at hun deltar i rekruttering av nye røyeoppdrettere. Klosser ønsker også å drive forskningsarbeid på røye, og Karina leder dette arbeidet gjennom søknadsskriving, design av forsøk og gjennomføring i samarbeid med forskningspartnere. På fritiden driver Karina med hest og konkurranse-ridning.

Karina Hauge Johansen

Prosjektleder NCE Heidner Biocluster

Kirsti Strømstad

Stilling: Prosjektleder bærekraftig industriutvikling
Telefon: 452 20 606
E-post: kirsti@klosser.no

Som prosjektleder for bærekraftig industriutvikling jobber Kirsti særlig med strategi for grønn vekst og samarbeid på tvers av bedrifter i privat, offentlig og frivillig sektor i Kongsvingerregionen.

Kirsti har tidligere erfaring fra systemdesign og levert digitale løsninger for ledende industribedrifter innen fornybar energi, strømnett, vann og avløp. Som prosessleder med designdrevet innovasjon som tilnærming har hun utviklet forretningsmodeller og innovasjons porteføljer innen byutvikling, matproduksjon, urban mobilitet og gjenbruk. Hun har også vært en sentral bidragsyter til innovasjonsprogrammet Floke av Æra, hvor hun har veiledet bærekrafts initiativer med fokus på sirkulærøkonomi og infrastruktur.

Kirsti er utdannet sivilingeniør i industriell design fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). På fritiden er hun å finne på hesteryggen i skogen, snowboard på fjellet, seiltur på havet, surfing i bølgene eller på fottur over viddene.

Kirsti Strømstad

Prosjektleder bærekraftig industriutvikling

Kristian Bakke Haugen

Stilling: Inkubatorleder og daglig leder Hamar
Telefon: 928 52 791
E-post: kristian@klosser.no

Kristian har en mastergrad i markedsføring fra Norges Markedshøyskole med spesialisering innen merkevarebygging. Han har befalsskoleutdanning fra Forsvaret og er kaptein av grad. Kristian er inkubatorleder med ansvar for oppfølgingen av bedriftene, og daglig leder på Hamar. Han har erfaring fra egen gründerreise, der han skapte et helt nytt produkt fra en enkel idé til et kommersielt produkt patentert i 12 land. Kristian har over flere år jobbet med markedsføring og kommunikasjon, og har vært med på å utvikle konsepter og kommunikasjonstiltak i ulike kanaler. Han er lidenskapelig opptatt av innovasjon og forretningsutvikling og ser etter enhver mulighet for forbedring og nyskaping. Å motivere personer til å finne, utvikle og kommersialisere morgendagens løsninger, er noe som driver han.

Kristian Bakke Haugen

Inkubatorleder og daglig leder Hamar

Kristiane Haug Berg

Stilling: Leder for Agrifoodtech Klosser
Telefon: 906 80 414
E-post: kristiane@klosser.no

Kristiane er leder for Agrifoodtech Klosser. Hun har en master i bioteknologi fra NMBU og en Ph.D fra det medisinske fakultetet ved UiO. Kristiane har lang erfaring som administrativ leder med personal- og budsjettansvar. Hun har bakgrunn innenfor grunn- og translasjonsforskning via studier på ex vivo-oppbevaring og kultivering av celler og vev, og modulering av kirurgiske prosedyrer. Kristiane driver sammen med sin mann to gårder, hvor de produserer mjølk, kylling, gras og korn.

Kristiane Haug Berg

Leder for Agrifoodtech Klosser

Lars Gillund

Stilling: Daglig leder Kongsvinger
Telefon: 976 88 496
E-post: lars@klosser.no

Lars er utdannet organisasjonssosiolog (cand.polit) ved NTNU, med etterutdanning innen innovasjon og kompetanseledelse.

Som daglig leder på Kongsvinger er han i tillegg ansvarlig for regionale utviklingsprosjekter i Klosser Innovasjon. Lars har jobbet med organisasjonsutvikling, innovasjon og strategisk kommunikasjon hele sitt yrkesaktive liv, og har hatt ansvar for mange store utviklingsprosjekter. Han har åtte års topplederfaring fra Kongsvinger kommune, og flere års erfaring som prosjektsjef for regionale utviklingsprogram med svært sterke resultater.

Han har spisskompetanse innen ledelse av komplekse utviklings- og innovasjonsprosjekter, endringsledelse, ledelse av strategiprosesser, strategisk kommunikasjon, teambygging, organisasjonsutvikling og myndighetskontakt.

Lars Gillund

Daglig leder Kongsvinger

Linda-Theres Trondsen

Stilling: Kommunikasjonsansvarlig NCE Heidner Biocluster
Telefon: 959 61 105
E-post: linda-theres@klosser.no

Linda-Theres er Master of Arts fra NTNU innenfor fagretningen visuell kommunikasjon. I tillegg er hun videreutdannet innen medieproduksjon på Høgskolen i Gjøvik. Linda-Theres har kommunikasjonsfaglig erfaring fra helsevesenet, bank og finans og samferdsel. Hun arbeider faglig bredt med grafisk design, fotografering, rådgivning, web, nyheter, presse og sosiale medier. Linda-Theres har utviklet den visuelle profilen for den grønne konferanseuken Biotown, og har videreutviklet den grafiske profilen til NCE Heidner Biocluster. På fritiden er hun så ofte hun kan på fjell- og toppturer. Hun har ferske langrennsski i boden, men er usikker på om de får prøvd seg denne sesongen. Linda-Theres er lidenskapelig opptatt av god mat og godt drikke, og komponerer gjerne nye matretter.

Linda-Theres Trondsen

Kommunikasjonsansvarlig NCE Heidner Biocluster

Linn Dybdahl

Stilling: EU-rådgiver, prosjektleder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 906 25 908
E-post: linn@klosser.no

Linn har en mastergrad i molekylær biovitenskap og mikrobiologi fra Universitetet i Oslo, samt videreutdanning innen biobusiness fra Høgskolen i Innlandet. I Klosser Innovasjon er Linn prosjektleder i NCE Heidner Biocluster, som er Norges ledende klynge for bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Her arbeider hun blant annet med EU-prosjekter, søknader til ulike programmer i virkemiddelapparatet, klyngearrangementer og som prosjektleder for større fagkonferanser for næringslivet. Hun har tidligere erfaring fra en gründerbedrift med skriving av populærvitenskapelige tekster, lærebøker, kursvirksomhet og undervisning innen realfag for både barn og voksne. På fritiden tar hun gjerne fram gitaren, og følger opp to aktive gutter i barneskolealder.

Linn Dybdahl

EU-rådgiver, prosjektleder NCE Heidner Biocluster

Lise Lotte Dalen

Stilling: Bærekraftskoordinator Klosser Resiliens
Telefon: 911 91 993
E-post: lise.lotte@klosser.no

Lise Lotte har en bachelor i biologi fra NTNU og en master i bioøkonomi fra NMBU. Hun har gjennom studiene fått en bred erfaring med bærekraft, sirkulærøkonomi og biologisk produksjon, med vekt på fôrproduksjon. Ved siden av studiene har hun vært engasjert i innovasjonsprosjekter og har erfaring med DesignThinking. Hos Klosser jobber Lise Lotte hovedsakelig med bærekraftig innovasjon i programmet Klosser Resiliens.

På fritiden er Lise Lotte opptatt av å ta vare på naturen og å lære bort om viktigheten av de pollinerende insektene. Hun er veldig glad i alle dyr og trives best i skogen sammen med hunden, på kjøkkenet med nye matretter eller i engasjerende samtaler med venner eller naboen.

Lise Lotte Dalen

Bærekraftskoordinator Klosser Resiliens

Mali Hagen Røe

Stilling: Kommunikasjonssjef og daglig leder Tynset
Telefon: 915 18 387
E-post: mali@klosser.no

Mali er utdannet cand.agric fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) innenfor jord- og plantefag. Hun har over 20 års erfaring fra mediebransjen og har som kommunikasjonssjef det overordnete ansvaret for bedriftens digitale kommunikasjonsflater. Som daglig leder for vår avdeling i Nord-Østerdal koordinerer Mali aktiviteten i den nordlige delen av Innlandet. Hun jobber også med rekruttering av inkubatorbedrifter, bistår gründere og etablerte bedrifter innenfor nettverk og kommunikasjon og er en pådriver for kompetanseheving og samarbeid. Hun har bred arrangementskompetanse, er opptatt av regional utvikling og involvert i flere av bioøkonomi-prosjektene. På fritiden er Mali ekstra glad i å være aktiv ute i naturen, med skigåing, toppturer og fiske, og har blitt en habil rakfisklegger.

Mali Hagen Røe

Kommunikasjonssjef og daglig leder Tynset

Marie Moen Unneberg

Stilling: Inkubatorrådgiver
Telefon: 473 09 773
E-post: marie@klosser.no

Marie har bachelor i bioteknologi og master innen bioinformatikk og anvendt statistikk fra NMBU og Wageningen University. Hun har ni års arbeidserfaring fra næringsmiddelindustrien. Gjennom arbeid hos Nortura og Finsbråten har Marie hatt ansvar innen produktutvikling, produksjons- og prosessutvikling, emballasjeutvikling, logistikk, kvalitet og markedsføring. Hun har jobbet med prosjekter som tar for seg hele verdikjeden bra bås til bord. Som rådgiver i inkubatoren bidrar Marie til å skape og realisere innovasjonsprosjekter hos etablerte og nystartede bedrifter. Hun har spesielt ansvar for næringsmiddelindustrien, men jobber også inn mot andre prosjekter hvor det er behov for rådgivning, nettverksbygging og kompetanseheving. På fritiden er Marie glad i å bake og lage mat, samt å bedrive ulike friluftsaktiviteter med familien.

Marie Moen Unneberg

Inkubatorrådgiver

Nis Valentin Nielsen

Stilling: Innovasjonssjef
Telefon: 939 92 010
E-post: nis@klosser.no

Nis er utdannet innen bioteknologi fra Aarhus Universitet og har doktorgrad i biokjemi fra UiO. Som prosjektleder har han ansvar for innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi og bioteknologi. Nis har erfaring fra forskning og utviklingsarbeid innen medisinsk og bioteknologisk arbeid, og han har ledet forskningsprosjekter og publisert vitenskapelige artikler i Danmark og Norge. Som innovasjonssjef har han ansvar for innovasjonsprosjekter og nettverk med deltakelse av bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig sektor. Han jobber også med kompetansemegling, som innebærer å koble bedrifter med relevante forskningspartnere og bistå med søknader. På fritiden går han på ski og på tur, elsker å reise til steder hvor det ikke er for varmt og liker å høre historier fortalt i en hyggelig atmosfære.

Nis Valentin Nielsen

Innovasjonssjef

Ola Boisen

Stilling: Forretningsutvikler
Telefon: 951 37 283
E-post: ola@klosser.no

Ola har en bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen BI. Han har jobbet med salg og kommunikasjon i flere mediehus. De siste fem årene har Ola jobbet tett på næringseiendomsbransjen i det som er Norges ledende medie- og kommunikasjonshus for bransjen; Estate Media.

Som forretningsutvikler med ansvar for innflyttende næringsliv og bedriftsrekruttering i Kongsvingerregionen jobber han tett på lokalt næringsliv, utdanningsinstitusjoner, politisk ledelse og administrasjonen i de ulike kommunene, for å legget til rette for vekst og kjennskap til regionen. Ola tror et tett samarbeid med mellom disse aktørene, som er basert på tillit og et felles mål, er veien å gå for å oppnå resultater.

På fritiden reiser han gjerne på tur med famille og venner.

Ola Boisen

Forretningsutvikler

Petter Høy

Stilling: Inkubatorrådgiver
Telefon: 922 94 270
E-post: petter@klosser.no

Petter har en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon fra NMBU, med bakgrunn som økonom fra BI. Han har også gått Gründerskolen ved UiO og Rice University i Texas. Petter jobber som rådgiver i inkubatoren, og bistår både gründere og etablerte bedrifter i forskjellige bransjer og i ulike faser med blant annet strategier for salg og vekst, finansiering, IPR og oppbygging og utvikling av bedriftene. Han har tidligere erfaring innenfor økonomi– og administrasjonsarbeid og datasystemer, og har vært med i etableringsfasen av en butikk. Som hobbyer har Petter stor interesse for whisky, ølbrygging, matlaging, motorsykkel, gaming og Excel.

Petter Høy

Inkubatorrådgiver

Regine Behrens Dyreng

Stilling: Leder for Klosser Resiliens og Elverumregionen
Telefon: 400 21 350
E-post: regine@klosser.no

Regine har designutdannelse fra Coventry University og masterfag i innovasjon og nytenking fra NTNU. Hun har 25 års rådgivererfaring innen innovasjon, strategisk posisjonering og brukerdrevet design. De siste 15 årene har Regine hatt fokus på forretningsutvikling og DesignThinking med en helhetlig forståelse for hvordan bedrifter skal ledes gjennom et utviklings- og innovasjonsløp. I Klosser Innovasjon trives hun godt i rollen som fasilitator, kompetansebygger og prosessdriver. Regine har ansvar for innovasjonsprogrammet Klosser Resiliens som tar utgangspunkt i bærekraftsmuligheter og -utfordringer. Hun har kontorplass i Elverum og  bistår også næringslivet som prosjekleder i biohuben Sirkulære Solør, 6Kloke (industriklyngen i Elverumregionen) og MoveCluster (sport og fritidsklynge).

På fritiden har Regine hatt mange styreverv i ulike lag og foreninger, særlig knyttet til idrett og kultur og sitter også som styremedlem i Elverum Vekst.

Regine Behrens Dyreng

Leder for Klosser Resiliens og Elverumregionen

Ronny Olsson

Stilling: Forretningsutvikler
Telefon: 950 27 948
E-post: ronny@klosser.no

Ronny har solid erfaring fra industri og produksjon. Han har yrkesfaglig bakgrunn, med teknisk fagskole som grunnpilar, og har hatt ledende stillinger innen flere bransjer (aluminium, plast og bioenergi). De siste 10 årene før ansettelse hos Klosser Innovasjon jobbet han som daglig leder i en bioenergi-bedrift. Før dette jobbet han med automasjon og prosess.

Ronny har fokus på satsningsområdet bioøkonomi og industri i Kongsvingerregionen. Han har også jobbet mye med innflyttende næringsliv, og har vært med på flere store industrietableringer i regionen.

Ronny bor på Kongsvinger sammen med familien på fire, der jakt og fiske preger fritiden.

Ronny Olsson

Forretningsutvikler

Sigrid Bratlie

Stilling: Prosjektleder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 986 84 657
E-post: sigrid@klosser.no

Sigrid Bratlie er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia. Hun har en Phd fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet i Oslo, et arbeid som ble tildelt H.M Kongens Gullmedalje i 2015. Sigrid jobbet deretter i flere år som seniorrådgiver i Bioteknologirådet med faglige og politiske spørsmål knyttet til genteknologi. Hun har også i flere år jobbet tett sammen med de norske avlsbedriftene Norsvin, Geno, Graminor og AquaGen i forskningsprosjektet GENEinnovate – om hvordan genredigering kan bidra til økt bærekraft i norsk land- og havbruk. Dette arbeidet vil knyttes tett opp mot stillingen hun skal ha i NCE Heidner Biocluster.

Sigrid jobber også som spesialrådgiver i Kreftforeningen med fag og politikk knyttet til genteknologi og helse. Sigrid gjør også mye kunnskapsformidling om bioteknologi til allmennheten, blant annet i media og som forfatter. Sigrid er særlig opptatt av hvordan bioteknologi kan bidra til å fremme bærekraftig utvikling, bedre folkehelse og redusere sosiale forskjeller.

Sigrid Bratlie

Prosjektleder NCE Heidner Biocluster

Sofia Davidson

Stilling: Rådgiver
Telefon: 930 62 038
E-post: sofia.davidson@klosser.no

Sofia har en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid fra Universitetet i Oslo, og en bachelor i Business Management fra Queen Mary University of London. Hun har erfaring som Business Controller og Operations director innenfor ulike industrier deriblant forsvars, – og teknologisektoren og krise og risikohåndtering. Sofia har deltatt i flere innovasjons- og lederutviklingsprogram som f.eks NHO sitt Female Future program, og hun har vært prosjektleder for flere store IT- og organisasjonsutviklingsprosjekter.

Sofia har erfaring fra å etablere egen bedrift og engasjerer seg veldig for å hjelpe fremtidige og nåværende gründere med å få kommet i gang og vokse. Hos oss vil Sofia jobbe som rådgiver med ansvar for både etablererkurs og Biotown-konferansen.

På fritiden liker Sofia å være ute med familien, dra på en løpetur eller styrketrening, og trives godt på spillekvelder med gode venner.

Sofia Davidson

Rådgiver

Stian Gulli Hanssen

Stilling: Forretningsutvikler
Telefon: 905 72 748
E-post: stian@klosser.no

Stian er utdannet innen økonomi og har en mastermodul fra BI innen prosjektledelse. Han har erfaring som leder for leveranseenheten i Telenor Bedrift Hedmark og Oppland. Der bygde han opp en prosjektlederavdeling samtidig som han gjennomførte større IT-prosjekter. Stian har 22 års erfaring fra flere internasjonale IT-selskap som senior prosjektleder, før han ble ansatt i Klosser Innovasjon. Han også erfaring som gründer av et IT-selskap med fokus på datasikkerhet.

Stian har god forståelse for forretningsprosesser og er ofte den som har den første kontakten med bedriftene. Nå har han ansvaret for gründertjenesten for Kongsvinger kommune, støtte til innflyttende bedrifter og kontakt mellom næringsliv og kommunene i regionen.

På fritiden er det jobbing i frivillige organisasjoner.

Stian Gulli Hanssen

Forretningsutvikler

Thomas Selvaag Moss

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 402 15 905
E-post: thomas@klosser.no

Thomas er utdannet tekstforfatter og har jobbet med film, TV og reklame i 15 år. Hovedsakelig som regissør, kreatør og med tekst. Han har jobbet med kunder som Mapei, SpareBank 1 Østlandet, XL-BYGG og Innlandet fylkeskommune i tillegg til mindre lokale kunder og prosjekter.

Hos Klosser jobber Thomas med kommunikasjon som styrker posisjonen for Klosser generelt og AgriFoodTech spesielt – som bransje og som et viktig satsningsområde for Norge. Thomas er meget allsidig og effektiv, og er vant til å jobbe flermedialt og tenke helhetlig – fra konsept til budskap.

Utover å jobbe med kommunikasjon har Thomas vært musiker siden 12-års alderen og har gitt ut flere album. Både som del av ulike band, som gjesteartist og som soloartist. Han er en nevenyttig fyr som brenner for bevaring av gamle hus, og kan fikse et lekk tak med gamle teknikker om det skulle knipe.

Thomas Moss

Thomas Selvaag Moss

Kommunikasjonsrådgiver

Tone Blixøen

Stilling: Prosjektleder
Telefon: 413 14 891
E-post: tone@klosser.no

Tone har hovedfag i bioteknologi fra USA og Oslo, og i tillegg en MBA fra London. Hun har ledet flere prosjekter i Klosser Innovasjon som «Høgskole i Kongsvinger» og «Helsebyen Kongsvinger». For tiden er hun en av prosjektlederne på Klosser Innovasjons store satsning på landbasert oppdrett av røye. Her har hun hovedansvaret for å mobilisere fremtidige røyeoppdrettere, samt utrede marked og teknologi tilpasset denne målgruppen. Tone har selv vært gründer, jobbet med forskning og forretningsutvikling i internasjonale biotech-selskaper og vært rådgiver for næringsklynger og inkubatorer. Hennes faglige ekspertiseområder er innenfor bioøkonomi og helse. Tones fritidsinteresser er golf, «urban sketching» og feriereiser til alle verdens land.

Tone Blixøen

Prosjektleder

Werner Melby

Stilling: Inkubatorleder
Telefon: 913 93 783
E-post: werner@klosser.no

Werner er utdannet siviløkonom og jobber som inkubatorleder og økonomiansvarlig i Klosser Innovasjon. Som inkubatorleder er han ansvarlig for inkubatorprogrammet og -teamet. I praksis leder han arbeidet med å realisere vedtatte satsinger relatert til inkubator. Dette gjelder etablering av nye arbeidsplasser gjennom startups og økt verdiskapning i eksisterende næringsliv.

Som økonomiansvarlig er Werner ansvarlig for økonomirapportering til styret, eiere og myndigheter, samt på de prosjekter Klosser Innovasjon er involvert i. Werner har lang erfaring fra bedriftsrådgivning, industri, bank og finans, samt revisjon. Han har i tillegg vært gründer selv.

Av fritidsinteresser kan nevnes jakt, fiske og friluftsliv. Han setter stor pris på familieliv og gode venners lag.

Werner Melby

Inkubatorleder

Ønsker du å snakke med oss, eller booke tid til et møte?Ta direkte kontakt med oss, eller send inn skjemaet så kontakter vi deg.

Våre kontorer

Klosser Hamar

Holsetgata 22, 2317 Hamar

Hovedkontoret til Klosser er lokalisert i Hamar, nærmere bestemt i Biohus sammen med Høgskolen Innlandet. Hamarkontoret yter inkubatortjenester og etablererkurs for bedrifter i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. De større bioøkonomisatsningene til Klosser ledes av prosjektteamet på Hamar, ofte i nært samarbeid med Institutt for Bioteknologi på høgskolen. Vår avdeling i Hamar huser også sekretariatet til den landsdekkende klyngen NCE Heidner Biocluster.

Klosser Kongsvinger

Strandvegen 4, 2212 Kongsvinger

Klossers avdeling for Kongsvingerregionen ligger i Innlandet Science Park i Kongsvinger sentrum. Her bistår vi næringslivet i Kongsvinger, Sør- og Nord-Odal, Grue, Eidskog og Åsnes. I Kongsvinger sitter Klossers industriteam med spisskompetanse på industrietablering, -vekst og -omstilling. Her tilbys inkubatortjenester og etablereropplæring. Klosser har 1. linjetjenesten for Kongsvinger kommune.

Klosser Elverum

Storgata 20, 2414 Elverum

Vårt østligste kontor er lokalisert midt i Elverum sentrum. Her vistår vi næringslivet i kommunene Elverum, Våler, Åmot, Trysil, Stor-Elvdal og Engerdal. Vi har spisskompetanse innen forretningsutvikling og innovasjonsmetodikk/Designthinking, og har et spesielt fokus på sport og fritid, industri, sirkulærøkonomi og klyngeinnovasjon. Vi tilbyr inkubatortjenester og etablereropplæring. Vi samarbeider med Elverum Vekst og de ulike kommunenes næringssjefer samt Sør-Østerdal næringshage med tiltak for næringslivsvekst.

Klosser Tynset

Klosser Tynset

Aumliveien 4C, 2500 Tynset

Vårt nordligste kontor ligger på Kompetansesenteret i Tynset. Her bistår vi næringslivet i kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen. Tynset-kontoret har spisskompetanse innen landbruk, forretningsutvikling og kommunikasjon, og har et spesielt fokus på landbruk, matproduksjon, bioøkonomi og høyskoleutdanning. Vi tilbyr inkubatortjenester og etablereropplæring.

Klossers oppdrettsanlegg

Løpet, Rena

Ved Løpsjøen, øst for Rena, ligger Løpet som er et landbasert fiskeoppdrettsanlegg. Dette er tilholdsstedet for prosjekt Arctic Red - ett av Klosser Innovasjons større satsinger. Arctic Red er et nasjonalt avlsprogram for Arktisk røye som har som mål å avle frem en linje som egner seg godt til matfiskoppdrett, samt være en viktig rognprodusent til det norske markedet.

Klosser Kirkenær

Bruvegen 6, 2260 Kirkenær

Klosser har et delvis bemannet kontor i Grue med spisskompetanse på landbruk.