I Norge har vi store biologiske ressurser på land. Flere bedrifter baserer seg på fornybare ressurser, og med Biotown Hamar i november rettet Klosser Innovasjon fokus mot bioøkonomi i Innlandet. Men hvilke muligheter har bioøkonomien i fylket?

– Innlandet har store ressurser, men verdiskapingen knyttet til disse ressursene avhenger av at mennesker med kompetanse klarer å løse oppgaver verden trenger til konkurransedyktige priser, sier Tron Bamrud, fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune.

Vi trenger kompetanse
Bioøkonomi kan blant annet knyttes til globale utfordringer som klimaendringer og knapphet på mat og energi. Behovet for fornybare råvarer er økende, og hvordan kan Innlandet bidra?

– Mulighetsrommet i Innlandet er stort, og vi har mange gode eksempler på bedrifter som jobber målrettet innenfor bioøkonomien, forsetter Bamrud.

Selv om flere bedrifter baserer seg på fornybare ressurser, er det behov for mer kompetanse i Innlandet.

– Vi trenger kompetanse om markeder og produksjon innen biologi, samt mennesker som er villige til å satse kapital for å få avkastning. Og det må de få, understreker Bamrud. – Da vil også flere våge å satse i Innlandet, mener han.

Bioøkonomi i Innlandet er mulig
Mange jobber for å gi befolkningen bedre helse, trygg mat, bærekraftig vekst og fornybar energi. Og det er mange som har kunnskap knyttet til fornybar energi og -biomasse.

Det er mulig å utnytte fornybare ressurser i bedre enn vi gjør i dag.

– Innlandet har eventyrlige muligheter, og jeg tror bioøkonomien kan komme til å overraske oss positivt framover, sier Bamrud.

Les mer:
Se opptak fra Biotown Hamar her

Bilde: – Innlandet har store ressurser, men verdiskapingen knyttet til disse ressursene avhenger av at mennesker med kompetanse klarer å løse oppgaver verden trenger til konkurransedyktige priser, sier Tron Bamrud, fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune. På bildet fra venstre: Frank Larsen (administrerende direktør i Klosser Innovasjon) og Tron Bamrud (fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune). Foto: Mali Hagen Røe.