Tirsdag 9. november ønsket NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon med gode samarbeidspartnere velkommen til årets Biotown. Konferansen har i år syvårsjubileum, og årlig rettes fokus mot tematikk som er relevante for medlemsvirksomhetene i klyngen.

– I år var tema agritech som eksportnæring, og gjennom konferansen satte vi fokus på hvilke muligheter vi har og hvordan Norge skal lykkes nasjonalt og internasjonalt, sier daglig leder i NCE Heider Biocluster, Kristiane Haug Berg.

Utredninger som er gjort av blant annet Innovasjon Norge, viser at agritech har et enormt potensial.

– Her ser vi for oss vi økte eksportinntekter, nye arbeidsplasser og et viktig bidrag til å ta grep rundt det grønne skiftet, fortsetter Haug Berg.

Fullsatt sal
Frank Larsen, administrerende direktør i Klosser Innovasjon, ønsket velkommen til en fullsatt sal.

– Vi har satt fokus på agritech som eksportnæring fordi Norge trenger nye eksportinntekter. Det går gradvis nedover med våre olje- og gass-inntekter, og hva skal vi få til av ny industri? spurte Larsen.

– Og det er ikke bare én omstilling vi skal igjennom, vi skal igjennom to, for vi skal også gjøre dette på en bærekraftig måte. Det tror jeg vi får til, og det er en optimisme i norsk industri som jeg tror vil føre til gode resultater, fortsatte han.

Programmet favnet tematikk fra avl, genetikk og fruktbarhet i et internasjonalt marked, til digitalisering av jordbruket, sirkularitet og nye råstoffkilder.

Under årets Biotown-konferanse ble vi bedre kjent med ulike bedrifter som jobber innen tema agritech, og som raust delte av sine erfaringer og kunnskap om hvordan de har lyktes, samt delte hvilke planer og tanker de har for fremtiden.

En viktig møteplass
Biotown har i mange år vært en viktig møteplass for medlemmene i NCE Heidner Biocluster. Konferansen er også en samarbeidsarena der en kan møte nye samarbeidspartnere eller beslutningstakere fra ulike sektorer.

– Det er veldig trivelig å delta på Biotown! sa Nils Österström, administrerende direktør i Tebrito.

Svenske Tebrito er en del av interregprosjektet KLIPP (klimasmart proteinproduksjon).

– Prosjektet handler om insekter og insektfôr mellom landegrensene til Norge og Sverige. Gjennom prosjektet har vi et bra samarbeid med Klosser Innovasjon, som inviterte meg til Biotown, sa Österström, som syntes det var fint å endelig få mulighet til å knytte kontakter og treffes i en sosial setting igjen.

– Vi er interessert i å drive ny industri fremover, og det krever jo at man unngår å finne opp hjulet hver for seg, men heller samarbeider for raskere utviklingshastighet, som også er ganske givende. Prosjektet handler om å erstatte eller komplementere tradisjonelt fiskefôr, som er et interessant marked, sa han.

Flere av deltagerne på årets Biotown satte pris på mulighetene til å knytte kontakter og diskutere faglige utfordringer og nyvinninger.

– Det er et veldig interessant program og interessante foredrag, sa Hans Petter Olsen, administrerende direktør i Pronofa. – Jeg synes spesielt første tema om CRISPR og genmodifisering var interessant, sa han. Pronofa i Fredrikstad har som mål om å bli Norges hittil største industrielle satsing på nye bærekraftige proteiner til fôrproduksjon.

– Det viktigste for meg ved å være til stede er bli kjent med andre viktige aktører innen agritech og knytte nye relasjoner og bygge nettverk, sa Henrik Underhaug, markeds og eksportsjef i Herde Industrier, som holder til på Jæren.

– I Norge må vi spille hverandre gode og NCE Heidner Biocluster er en spennende aktør i sånn henseende. Eksport er vårt største satsningsområde og vi har store ambisjoner fremover. Vi er alle samlet for landbruket sa Underhaug.

Hoff SA, medlem i NCE Heidner Biocluster, har deltatt på flere av Biotown-arrangementene.

– Vi deltar på klyngearrangementer vi synes er interessante, sa Gaute Njå, prosjektleder produkt og prosessutvikling i Hoff SA.

– Vi har blant annet samarbeidet med Denofa og Invertapro, hvor vi har levert rasp som inneholder potetskrell og cellevegger til testing. Vi vet ikke hva insektene foretrekker å spise, men vet at bedriftene er i en vurderingsfase, sa Njå, som var godt fornøyd med Biotown.

Agritech er et viktig fokusområde
Ved å sette fokus på agritech vil en også se at agritech er en teknologi i landbruket som gir forbedring, mer effektivitet og høyere produktivitet.

Gjennom konferansen dreide paneldedeltagerne samtalene inn på hvordan Norges unike ressursgrunnlag bør utnyttes til å bygge en agritech-næring på linje med leverandørindustrien til olje og gass hvor verdier skapes gjennom eksport av både produkter og kompetanse.

– Jeg synes det er motiverende å se at flere av medlemmene i klyngen var representert i programmet og at de delte av sine erfaringer og målsettinger rundt agritech, fortsetter Haug Berg.

Biotown 2021 satte fokus på mulighetene og hvordan Norge skal lykkes både nasjonalt og internasjonalt.

Det var flere som benyttet anledningen til å knytte nye kontakter under årets Biotown.

Digitalisering og presisjonsjordbruk. Fra venstre: Kristin Malonæs, administrerende direktør i Geno og Patrick Waldemar Vice President, Head of Next Generation Technology Telenor Research i samtale med programleder Olav Viksmo Slettan.

Eksport av norsk genetikk. Fra venstre: Sigrid Bratlie prosjektleder NCE Heidner Biocluster, Dennis Eriksson Professor of Plant Functional Genomics, Department of Biotechnology INN University, Kristin Børresen, administrerende direktør Graminor og Kristin Malonæs administrerende direktør Geno.

Gjestene på årets Biotown benyttet pausene til å snakke sammen.

Frank Larsen, administrerende direktør i Klosser Innovasjon ønsket velkommen til årets Biotown.

Nye løsninger på gamle problemer. Fra venstre: Trond Lund Head of Business Development N2 Applied, Hans Kristian Westrum CGO SoilSteam og Marit Mjøen Solem daglig leder FindMy.

Hvordan sikre vekst og mer eksport av norsk agritech? Fra venstre: Kathrine Myhre administrerende direktør Patentstyret, Sverre Bjørnstad direktør Innovasjon Norge Innlandet og Kristiane Haug Berg daglig leder NCE Heidner Biocluster

Velkomstkomiteen fra Klosser Innovasjon sto klare til å ønske velkommen. Fra venstre: Karina Hauge Johansen, Linn Dybdahl og Line Ramsvik.

Sirkularitet og nye råstoffkilder: Fra venstre: Hans Petter Olsen, administrerende direktør Pronofa, Nils Österström administrerende direktør Tebrito og Alexander Solstad Ringheim Co-founder, CEO, Insect enthusiast Invertapro AS.