Elop, en av våre inkubatorbedrifter gikk i sommer på Oslo Børs Merkur Market. Bedriften har utviklet en 3D-skanner som benyttes til å inspisere store betongkonstruksjoner. Nå satser bedriften på det internasjonale markedet.

Elop ble etablert av gründeren Terje Melandsø i 2013. Ultralydskanneren utviklet han sammen med et forskermiljø i selskapet. Idéen var en rullende ultralydenhet som på en enkel og effektiv måte kunne «se inn i» og gi innsikt om tilstand i forhold til blant annet korrosjons- og slitasjeskader på bruer, tunneler og andre typer betongkonstruksjoner.

Med god hjelp av ulike tilskuddsordninger har selskapet lykkes med å utvikle og patentere løsningen.

Samarbeider for å nå målene
Det syv år gamle selskapet var frem til 2019 et forsknings- og utviklingsselskap, før de la om driften og satset på kommersialisering.

Nå samarbeider Elop blant annet med tyske Dekra om testing, markedsføring og lansering av produktet. Videre samarbeider bedriften med IT-satsingen Cognite, som eies av Aker. Målet er at data kan brukes til å skape innbringende muligheter for selskapet.

Tar klima- og samfunnsansvar
Rundt åtte prosent av verdens utslipp av klimagassen CO₂ kommer fra betongindustrien. Betongskanneren øker konstruksjonenes levetid, noe som fører til lavere utgifter til tunnel- og broprosjekter. Slik kan en også redusere klimaavtrykket.

Les mer om Elop her:
Elop gikk på børsen

 

Illustrasjonsbilde: Elop satser internasjonalt.