Når en kjetting er utslitt blir den ofte bare stuet bort og glemt, selv om mer enn 3/4 av materialet er igjen. Det ønsker Lilleseth Kjetting å endre på ved å innføre en helt ny panteordning.

I en verden med råvaremangel og høye stålpriser ønsker Lilleseth kjetting å få samlet inn utslitte kjettinger gjennom en splitter ny returordning.

– Tanken er at du skal kunne levere inn et sett med kjettinger, uavhengig av merke, og dermed få rabatt på et nytt sett med kjettinger, sier markedssjef Stine Lilleseth i Lilleseth Kjetting.

I gang før vinteren
I en verden med råvaremangel og høye stålpriser satser de derfor på kjettingretur. Ordningen med retur av kjetting vil skape en helt ny standard innenfor landbruket, for å sikre gjenvinning av en råvare som det er knapphet på.

Lilleseth håper at returordningen kan videreutvikles til å bli en ny standard innen avfallshåndtering. Det gjenstår noen små detaljer før ordningen er oppe og går for fullt, men etter planen skal du kunne levere fra deg gamle kjettinger før årets brøytesesong.

Flere forhandlere har allerede meldt interesse. I første omgang skal returpunktet være i form av en konteiner stasjonert ute hos ulike forhandlere.

Interesse for nye løsninger, forskning og innovasjon
I tillegg samarbeider bedriften tett med Klosser Innovasjon, Innovasjon Norge, NMBU og Telenor med forskning og videreutvikling av returcontaineren, noe som kan gjøre retur enda enklere og mer tilgjengelig i framtiden.

– Per i dag vet vi ikke helt hvor langt vi skal strekke automatikken, men teknologien finnes allerede. Vi er i tett samarbeid med Innovasjon Norge, Klosser Innovasjon og Telenor med utvikling av fremtidens returcontainer. Ved hjelp av riktig bruk av sammensatt teknologi skal vi lage fremtidens returløsning som kan sette en standard for også andre materialer, sier en engasjert Lilleseth.

Prosjektet er tatt opp i Klosser Innovasjons inkubator som bistår med nettverk mot teknologileverandører og i produktutviklingen. Bedriften har en løpende dialog med utdanningsinstitutter og Telenor, og har også mottatt økonomisk støtte av Innovasjon Norge.

Fokus på bærekraftige løsninger
Lilleseth Kjetting er en 74 år gammel familiedrevet bedrift på Skarnes med 12 ansatte og en omsetning på ca 63 millioner kroner i 2021. Lilleseth Kjetting har bærekraft som en integrert del av sin langsiktige strategi, og økonomisjef Ingvild Fuglerud og markedssjef Stine Lilleseth har begge deltatt på bærekraftkurs i regi av Høyskolesenteret på Kongsvinger.

– Målet har vært å utvikle bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden, hvor en returmodell på utslitte kjettinger har vært første trinn, sier Lilleseth.

For sin første sesong søker de blant sine eksisterende kjettingforhandlere som vil ha de første returpunktene. Ditt nærmeste returpunkt finner du på www.lilleseth.no.

Daglig leverer Lilleseth Kjetting 12 tonn med kjettinger i høysesong. I løpet av bedriftens 74 år har de levert i alt 75 000 tonn kjetting. Og når et kjettingsett er utslitt, blir det skrap for brukeren.

– Hadde du lagt alle kjettingene etter hverandre ville det tilsvart en lengde på rundt 3000 km og Norge på langs, for å sette det litt i perspektiv. Så kommer selvsagt mengden som andre kjettingprodusenter leverer, sier Lilleseth, som konstaterer at det blir mange tonn med kjetting som nå kan gjenvinnes.

 

Bilde: KJETTINGRETUR. Den første returcontaineren for kjetting står klar utenfor hos Lilleseth Kjetting. Fra venstre markedssjef Stine Lilleseth i Lilleseth Kjetting, inkubatorrådgiver og industridesigner Ida Marie Huse Gulbrandsen i Klosser Innovasjon og økonomisjef Ingvild Fuglerud Lilleseth Kjetting.