Gründer Stein W. Bie har utviklet en modell som varsler om fare for kollisjon mellom kjøretøy og større hjortevilt på veier i Norge. Nå mangler han kun 2 millioner kroner for å realisere viltvarsleren, noe som kan spare samfunnet for store kostnader og lidelser forbundet med trafikkulykker.

Bie ble pensjonist i 2015 og har lagt et aktivt og innholdsrikt arbeidsliv bak seg, men han har ikke sluttet å jobbe for det. Tvert imot; hos seriegründeren er kunnskapen på topp og ideene bobler. Helt siden 2013 har den gråhårete gründeren arbeidet med utviklingen av viltvarsleren.

– Jeg har selv kollidert tre ganger med elg, der både jeg og elgen har overlevd alle gangene. Men det er dessverre ikke alle som er så heldige. Motivasjonen min ligger i at mellom 800 millioner kroner til 1 milliard kroner går tapt hvert eneste år i Norge grunnet viltulykker, sier daglig leder og styreleder Stein W. Bie i IMSA Knowledge Company as.

Stort samfunnsproblem
Årlig er det mellom 7.000 til 8.000 hjorteviltkollisjoner i Norge. Dette er ulykker som påfører både mennesker og dyr lidelser og død, samt at samfunnet påføres store kostnader.

– Det er ikke drømmen om å tjene store penger som driver meg, men drømmen om å gjøre noe med et stort samfunnsproblem, sier Bie.

Selve arbeidet og utviklingen skjer gjennom bedriften IMSA Knowledge Company AS på Koppang, som holder til i gamle Koppang stasjon.

– Vi kom lett til penger akkurat i starten, ved at vi fikk en halv million kroner fra Statens Vegvesen. Derfor trodde vi at det var slik det skulle forbli framover også, smiler Bie, og konstaterer at slik ble det ikke.

Derfor jobber de nå knallhardt i forhold til det å få med en filantropisk investor, som deler gründernes tanker om at de gjør dette for storsamfunnet.

God hjelp fra Klosser Inkubator
– Vi kom etter hvert i kontakt med Klosser Innovasjon sin inkubator, hvor vi har fått god hjelp med å koble oss opp mot gode samarbeidspartnere og mulige investorer, sier Bie. Gjennom Klosser-ansatt Linn Dybdahl i næringsklyngen NCE Heidner Biocluster har de også fått bistand i forhold til relevante EU-programmer og -søknader.

Sammen med kolleger har Bie utviklet modellen som de nå ønsker å realisere for alle som bruker det norske vegnettet.

– Med en tilgang på 2 millioner kroner vil vi fra 2023 kunne dekke hele Norge med varsling for alle Europa-, fylkes- og riksveger, hvor sjåføren får viltvarsler inne i bilen, sier Bie.

Viltvarsel for alle
IMSAs varslingssystem beregner kollisjonsfaren for hver time året rundt på ethvert punkt på større norske veier. Varselet kan sendes til GPS-systemer, smarttelefoner og styringssystemer i biler eller til stasjonære skilt langs veiene. Systemet kan betjene flere millioner enheter i sanntid.

– Tidligere har vi brukt fysiske skilt med blinkende varsling, men gjennom Klosser Innovasjon har vi nå utviklet prototypen på hjorteviltvarsling inne i bilen via smarttelefon eller innebygget GPS. Det er det som er framtiden, sier Bie.

STASJONÆRE SKILT: IMSAs viltvarslingssystem har over flere år vært testet ut på RV3 og FV30 i Stor-Elvdal og Rendalen, med stasjonære skilt der lyset starter å blinke når viltfaren er stor. Dette har ført til at antall ulykker er redusert med 75 prosent. Foto: IMSA Knowledge Company

For Bie er svært opptatt av at alle skal kunne bruke systemet, uavhengig av biltype, forsikringer, størrelse på lommeboka og om du bor i Norge eller ikke. Flere bilfabrikanter har vist stor interesse, men Bie ønsker at flest mulige sjåfører på norske veier skal kunne ta i bruk systemet, og at bedriftsideen skal skape lokale arbeidsplasser i Stor-Elvdal.

– Med vårt system vil også de som kjører utenlandsk tungtransport kunne ta systemet i bruk, sier han.

75 prosent reduksjon i ulykker
IMSAs varslingssystem i Norge er bygget på en kontinuerlig analyse av oppdatert ulykkesstatistikk med blant annet Hjorteviltregisteret, trafikktellinger fra Statens Vegvesen, et større antall miljøvariable blant annet fra yr.no samt innsamlet kunnskap om dyras bevegelsesmønstre fra viltforskere og -nemnder.

– Vi har over flere år testet ut våre modeller på RV3 og FV30 i Stor-Elvdal og Rendalen. Der har vi redusert antall ulykker med cirka 75 prosent i perioden mellom 2014 og 2020. Vi har reddet menneskeliv og dyreliv, og forsikringsselskapene fått færre skademeldinger, sier Bie.

Der ble det testet ut stasjonære elgskilt hvor lysene blinker når viltfaren er stor. Dette er også testet ut ved Sognefjorden hvor de sliter med store bestander med hjort, og i enkelte områder har nedgangen i antall ulykker vært oppe i 90 prosent.

– Varslene er ikke 100 prosent nøyaktige, men gode nok til at liv spares og at skader og kostnader reduseres, konstaterer Bie.

Internasjonale planer
Bie har en lang internasjonal karriere bak seg som blant annet forskningsdirektør ved FAO i Roma på 90-tallet og generaldirektør for CGIAR-instituttet ISNAR i Haag fra 1997 til 2003. Han har deltatt i mange nasjonale og internasjonale utvalg, blant annet om bioteknologi i norsk landbruk. Han har også vært seniorforsker og tidligere direktør ved Noragric hvor han gikk av med pensjon for seks år siden.

– Vi ser også et stort potensial utenlands, i forhold til blant annet rødlistearter, sier Bie.

Å unngå påkjørsler av den sjeldne Rød Columbus-apen på veiene i Zanzibar kan være et av mange bruksområder for viltvarslingssystemet.

Bie er tidligere forskningssjef hos Norsk Regnesentral, og har selv vært med på å etablere fem ulike bedrifter helt fra prosessen med knoppskyting.

– Det har vært både givende og spennende, og jeg har vært med på en enorm teknologireise. Jeg fikk stipend til noen av de beste universitetene, i Oxford og Cambridge, hvor jeg lærte hvordan erverve seg lærdom på kort tid. Og nøkkelen; det er hurtiglesing. Er det ett kurs som gründere skal prioritere, så er det hurtiglesingskurs, smiler Bie.

DRIVKRAFT: Gründeren Stein W. Bie fra Koppang håper at viltvarsleren kan bli realisert på en slik måte at alle kan ta den i bruk. Foto: IMSA Knowledge Company

Fakta

Navn: Stein W. Bie fra Koppang (78 år)
Forretningsidé: Har utviklet et viltvarslingssystem basert på kunnskapsgrunnlag og datagrunnlag for å varsle om fare for kollisjon mellom kjøretøy og større hjortevilt på veier
Ambisjon: At alle sjåfører på norske veier skal kunne ta systemet i bruk, slik at antallet skader og samfunnsmessige kostnader og velferdslidelser forbundet med trafikkulykker reduseres. Også internasjonale ambisjoner.
Finansiering: 500.000 kroner fra Statens Vegvesen (2013) + mindre summer fra Stor-Elvdal kommune og Rendalen kommune
Eiere: Stein W Bie eier selskapet 80 prosent, fire medeiere eier til sammen 20 prosent.

Dette har Klosser Inkubator bistått med:

  • Forretningsutvikling
  • Innleid mentor
  • Tilknytting av potensielle samarbeidspartnere
  • Kontakt med mulige kunder

Fakta om Klosser Inkubator:

  • er et verktøy for nyskapende gründere og for eksisterende bedrifter med vekstpotensial
  • bistår med utvikling av forretningsideer, forretningsutvikling, produktutvikling og -design, innhenting av kapital samt tilgang til nettverk og samarbeidspartnere
  • er offentlig subsidiert slik at bedrifter lettere skal få bistand med sine innovasjonsprosjekter
  • er en del av Klosser Innovasjon som har kontorer på Hamar, Kongsvinger, Elverum, Tynset og Kirkenær

Les mer på Klosser Inkubator