Sirkulærøkonomi og anvendelse av restråstoff

Klosser innovasjon engasjerer seg i prosjekter som bidrar til å redusere klimaavtrykkene. Ett av våre satsningsområder og kompetansefelt er utvikling av bærekraftige og sirkulære verdikjeder, spesielt anvendelse av restråstoffer og gjenbruk av materialer.

Mange virksomheter har sluttet å snakke om avfall, men benytter i stedet begrepet restråstoff, alternativt sidestrømmer eller plussprodukter. Disse restråstoffene kan være verdifulle eller helt nødvendige for en annen bedrifts produksjon, en gjensidighet som kalles industriell symbiose.

Les mer om sirkulærøkonomi her: Hva og hvorfor sirkulærøkonomi

Klosser kobler aktører som sitter på restråstoff med bedrifter som kan utnytte disse i et eksisterende eller helt nytt forretningskonsept. Vår rolle er å utrede det forretningsmessige potensialet (dvs. produkt- og markedsmuligheter samt økonomisk analyse), koble på forskningsmiljøer dersom det er aktuelt, bistå med å skaffe til veie prosjektfinansiering samt prosjektledelse. Kort sagt; finne de sirkulære løsningene.

Ønsker din bedrift å ta i bruk restråstoff, eller har restråstoff som andre kan benytte?

Book et møte

Sirkulærøkonomi: «I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon. Ved å bruke produkter og avfall om igjen, utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt».
Kilde: Miljødirektoratet.

Industriell symbiose: Et organisk forhold mellom ulike næringer som bruker restproduktet til en bedrift og anvender det i en annen. Kilde: Chertow, Ashton, & Kuppalli, 2004.