Klosser Resiliens™ – gjør bærekraft til innovasjonskraft

Bærekraft setter nye krav til bedriftene fra kunder, investorer og myndigheter. Vi har derfor utviklet programmet Resiliens, som setter fokus på bærekraftig innovasjon og grønn omstilling hos bedriftene. Vi kan hjelpe din bedrift med å gjøre bærekraft til innovasjonskraft.

Gi meg et uforpliktende tilbud

Resiliens betyr evne til å takle og komme styrket ut av endringer, hvilket er kjernen i Klosser Innovasjons oppdrag – å bidra til robuste bedrifter som er godt rustet for framtida. Vi kombinerer bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling, og hjelper bedrifter med å gripe mulighetene som oppstår ved at næringslivet skal omstilles til grønn virksomhet.

Klosser Resiliens™ har samlet beste praksis innen bærekraft og innovasjon som gjør arbeidet med forretningsutvikling til en konkret og lønnsom prosess. Vårt strategiske rådgivningsteam ruster enkeltbedrifter og klynger til å håndtere skjerpede bærekraftskrav, utforske muligheter og bidra til at det skapes helt nye sirkulære forretningsmodeller.

Vil du vite mer?
Kontakt: Regine Behrens Dyreng

Regine Behrens Dyreng

Stilling: Leder for Klosser Resiliens og Elverumregionen
Telefon: 400 21 350
E-post: regine@klosser.no

Regine har designutdannelse fra Coventry University og masterfag i innovasjon og nytenking fra NTNU. Hun har 25 års rådgivererfaring innen innovasjon, strategisk posisjonering og brukerdrevet design. De siste 15 årene har Regine hatt fokus på forretningsutvikling og DesignThinking med en helhetlig forståelse for hvordan bedrifter skal ledes gjennom et utviklings- og innovasjonsløp. I Klosser Innovasjon trives hun godt i rollen som fasilitator, kompetansebygger og prosessdriver. Regine har ansvar for innovasjonsprogrammet Klosser Resiliens som tar utgangspunkt i bærekraftsmuligheter og -utfordringer. Hun har kontorplass i Elverum og  bistår også næringslivet som prosjekleder i biohuben Sirkulære Solør, 6Kloke (industriklyngen i Elverumregionen) og MoveCluster (sport og fritidsklynge).

På fritiden har Regine hatt mange styreverv i ulike lag og foreninger, særlig knyttet til idrett og kultur og sitter også som styremedlem i Elverum Vekst.

Regine Behrens Dyreng

Leder for Klosser Resiliens og Elverumregionen
Telefon: 400 21 350

Dette er Klosser Resiliens™

Med utgangspunkt i beste praksis innen bærekraft og innovasjonsprosesser, tilbys den enkelte bedrift skreddersydde workshops og veiledning til å analysere, prioritere og iverksette tiltak for økt bærekraft i egen virksomhet. På denne måten blir det enklere å komme i gang, og arbeidet blir konkret og relevant for bedriftens hverdag.

Jobber man godt og smart med bærekraft, viser det seg at utbyttet kan være stort. Både når det gjelder økt tillit fra kunder, redusert risiko, bedre betingelser, kostnadsbesparelser, vellykket innovasjon og sterkere konkurransekraft.

Norske Backer deltok tidlig på Klosser Resiliens™ og har allerede lansert sin bærekraftsinnovasjon som skal implementeres i det europeiske Backer-konsernet!

Les mer her om Norske Backer som utviklet ny tjeneste gjennom Klosser Resiliens™  

Dette har noen av våre kunder erfart:

Klosser hjalp Sirkula IKS med en strategi for bærekraftig forretningsdrift og innovasjon.

Sirkula IKS

– Jeg kan anbefale Klosser Resiliens. For oss var programmet veldig bra og relevant i forbindelse med Sirkulas pågående arbeid med en bærekraftsstrategi. Lederteamet vårt ble utfordret til å samarbeide på en ny måte og med nye metoder for bærekraftsinnovasjon, blant annet ved å sette interessentene våre i fokus og se sammenhengen mellom det vesentlige for dem og for Sirkula når vi skulle tenke innovasjonsmuligheter.

Grethe Olsbye, administrerende direktør, Sirkula IKS

Sirkula IKS fikk bistand fra Klosser Resiliens™ i forbindelse med arbeidet med å lage en strategi for bærekraft for virksomheten. Sirkulas ledergruppe deltok i denne sammenheng på tre workshops, der det ble jobbet med å få oversikt over Sirkulas bærekraftspåvirkning, prioritere de mest vesentlige områdene, samt jobbe med tiltak og utvikling av innovasjonsprosjekter.

Klosser Innovasjon hjalp Norilia AS med bærekraftsstrategi

Norilia AS

– Vi fikk oss noen aha-opplevelser knyttet til egen virksomhets fotavtrykk, både positive og negative. Arbeidet hjalp oss med å konkretisere den positive påvirkningen vi har på miljø og samfunn, og hvordan vi bør kommunisere rundt bærekraft, samtidig som vi også ble mer bevisst våre negative avtrykk og hvor vi har forbedringspotensial.

Heidi Alvestrand, leder forretningsutvikling, Norilia AS

Norilia fikk hjelp av Klosser Resiliens™ i forbindelse med Norilias kick-off for ny bærekraftsstrategi. Det ble gjennomført en workshop for selskapets utvidede ledergruppe der det ble jobbet med forankring av bærekraftsarbeidet, etablering av en felles forståelse for metodikk og økt bevisstgjøring rundt hvordan Norilia påvirker sine interessenter med tanke på miljømessig og sosial bærekraft.

Klosser Innovasjon hjalp Norske Backer AS med bærekraftig innovasjon

Norske Backer AS

– Dette er en ny og spennende måte å jobbe med bærekraft på som ga oss mange spennende ideer og en solid forståelse for bærekraftsarbeid. Svært inspirerende og lærerikt, og vi jobber nå sammen med Klosser Innovasjon for å videreutvikle noen av innovasjonsmulighetene som vi kom fram til.

Tom Owe Mikaelsen, Norske Backer AS

Norske Backer deltok med ledergruppen i Klosser Resiliens™ . De ønsket å spisse egen bærekraftstrategi, utvikle nye forretningsområder og skape bærekraftig innovasjon. Videre ønsket bedriften bistand med å prioritere hvilke områder de skulle ta tak i først, og hadde behov for hjelp med å stå støtt i sin kommunikasjon rundt bærekraft. Gjennom Resiliens-programmet endte de opp med å lansere en helt ny tjeneste internasjonalt – Backer Switch – der de bistår bedrifter med å kartlegge, beregne og gjennomføre overgang fra fossil oppvarming til grønnere og mer bærekraftige løsninger. Les mer her

Klosser Innovasjon hjalp Strand Unikorn AS med strategi innen grønn omstilling, slik at de kunne bli en mer bærekraftig bedrift.

Strand Unikorn AS

Klosser Resiliens var veldig bra, og fasilitatorene hadde helt klart lagt ned mye arbeid og satt seg godt inn i vår virksomhet. Bærekraft er jo noe som alle bedrifter har behov for å jobbe med, og programmet ble slik sett et spark i baken for vår del. Vi føler oss nå mye bedre rustet til å fortsette vårt bærekraftsarbeid.

Steinar Engebretsen, logistikksjef Strand Unikorn AS

Strand Unikorn fikk bistand fra Klosser Resiliens™ i forbindelse med utviklingen av en bærekraftsstrategi for selskapet. Strand Unikorn valgte å starte med å fokusere på kraftfôr-virksomheten, og det deltok totalt 12 nøkkelpersoner fra dette virksomhetsområdet i programmet. Det ble gjennomført tre workshops, der det ble jobbet med å fastslå nåstatus for selskapet med hensyn på bærekraft, prioritere de mest vesentlige områdene for bærekraftsarbeidet, samt jobbet med utvikling av nye mer bærekraftige kraftfôrløsninger.

Gi meg et uforpliktende tilbud