Brit Rønning Johansen

Stilling: Prosjektleder NCE Heidner Biocluster
Telefon: 976 31 870
E-post: brit@klosser.no

Brit har en mastergrad i næringsrettet bioteknologi fra Høgskolen i Innlandet med videreutdanning innen bærekraft, immaterialrett, innovasjon og forretningsutvikling fra Universitetet i Oslo, BI og UC Berkeley. Hun har erfaring fra arbeid med markedsanalyse og produktutvikling av legemidler og helseprodukter til apotek og dagligvarehandel, og har også jobbet mye med strategisk forretningsutvikling, kommunikasjon og ledelse av innovasjonsprosjekter. Brit jobber like gjerne med kreativ idéutvikling som med konkretisering og målstyring av prosjekter, og leder gjerne strategi- og innovasjonsprosesser, blant annet som ansvarlig for temagruppene for digitalisering og bærekraft i NCE Heidner Biocluster. Brit bruker det meste av fritiden med familien, er opptatt av miljø og samfunnsutvikling og er initiativtaker for felles foreldreutvalg for barnehagene i Hamar kommune.

 

 

Prosjektleder NCE Heidner Biocluster

Brit Rønning Johansen

Telefon: 976 31 870

E-post: brit@klosser.no

Bli kjent med Brit

Ida Marie Huse Gulbrandsen

Stilling: Inkubatorrådgiver / Industridesigner
Telefon: 911 99 279
E-post: ida@klosser.no

Ida er utdannet industridesigner med spesialisering innenfor metall. I tillegg har hun utdanning innenfor markedsføringsledelse, kommunikasjon og bærekraft. Ida har selv vært gründer, drevet eget designbyrå og vunnet flere priser for sitt design. I flere år jobbet hun som produktutviklingssjef i industrien med ansvar for prosjektledelse, markedsarbeid og salg. Som inkubatorrådgiver jobber hun mest med industribedrifter og innovasjonsprosjekter, og nettverk innenfor industrien. Ida brenner for bærekraft og Design Thinking, og er særdeles løsningsorientert med et bredt spekter av verktøy for forretningsutvikling. Hest er den store lidenskapen på fritiden, og er hun ikke hjemme på småbruket med familien sitter hun som regel på hesteryggen i skogen.

Inkubatorrådgiver / Industridesigner

Ida Marie Huse Gulbrandsen

Telefon: 911 99 279

E-post: ida@klosser.no

Bli kjent med Ida

I Klosser Innovasjon ligger bærekraft til grunn for alt vi gjør. Vi skal bidra i utviklingen av lønnsomme bedrifter som skaper nye arbeidsplasser, uten å gå på kompromiss med sosiale forhold og miljø.

Samtidig er vi overbevist om at framtidens suksessbedrifter ikke bare tilfredsstiller nye krav fra kunder og investorer, men også klarer å utnytte markeds- og innovasjonsmulighetene i det grønne skiftet.

For å bidra til dette, og som en viktig del av vårt eget bærekraftsarbeid, lanserer vi nå Klosser Resiliens. Ved å ta i bruk Klosser Innovasjons samlede kompetanse innen bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling, hjelper vi bedrifter i å gjøre bærekraft til innovasjonskraft.

Filmen er produsert av Fabelaktiv. Takk til Kong Arthur for lån av lokaler.

Skreddersydd til din bedrift

Med utgangspunkt i beste praksis innen bærekraft og innovasjonsprosesser, tilbys den enkelte bedrift skreddersydde workshops og veiledning til å analysere, prioritere og iverksette tiltak for økt bærekraft i egen virksomhet. På denne måten blir det enklere å komme i gang og arbeidet blir konkret og relevant for bedriftens hverdag.

Vil du gjøre bærekraft til innovasjonskraft for din bedrift? Ta kontakt med prosjektleder innovasjon og bærekraft Brit Rønning Johansen for en uforpliktende samtale. Medlemsvirksomheter i NCE Heidner Biocluster, 7Sterke og bedrifter som er tilknyttet Klosser Innovasjons Inkubator får rabattert pris.

Resilient betyr evne til å takle og komme styrket ut av endringer. Det er nettopp det som er vårt
oppdrag i Klosser Innovasjon – å bidra til resiliente bedrifter som er godt rustet for framtida.
Frank Larsen, administrerende direktør

Klosser Innovasjon tar i bruk sin store kompetanse innen bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling, for å bistå bedrifter til å gjøre bærekraft til innovasjonskraft. Fra venstre prosjektleder NCE Heidner Biocluster Brit Rønning Johansen, inkubatorrådgiver Petter Høy, innovasjonssjef Nis Valentin Nielsen og prosjektleder NCE Heidner Biocluster Linn Dybdahl.
Foto: Linda-Theres Trondsen


Flere bedrifter har gjennomført workshop i Klosser Resiliens.

Her kan du lese hva de har erfart:

Strand Unikorn AS

Strand Unikorn fikk bistand fra Klosser Resiliens i forbindelse med utviklingen av en bærekraftsstrategi for selskapet. Strand Unikorn valgte å starte med å fokusere på kraftfôr-virksomheten, og det deltok totalt 12 nøkkelpersoner fra dette virksomhetsområdet i programmet. Det ble gjennomført tre workshops, der det ble jobbet med å fastslå nåstatus for selskapet med hensyn på bærekraft, prioritere de mest vesentlige områdene for bærekraftsarbeidet, samt jobbet med utvikling av nye mer bærekraftige kraftfôrløsninger.

– Klosser Resiliens var veldig bra, og fasilitatorene hadde helt klart lagt ned mye arbeid og satt seg godt inn i vår virksomhet. Bærekraft er jo noe som alle bedrifter har behov for å jobbe med, og programmet ble slik sett et spark i baken for vår del. Vi føler oss nå mye bedre rustet til å fortsette vårt bærekraftsarbeid.
Steinar Engebretsen, logistikksjef Strand Unikorn AS

Les mer om Strand Unikorn her.

Norske Backer AS

Norske Backer deltok med ledergruppen i Klosser Resiliens. De ønsket å spisse egen bærekraftstrategi, utvikle nye forretningsområder og skape bærekraftig innovasjon. Videre ønsket bedriften bistand med å prioritere hvilke områder de skulle ta tak i først, og hadde behov for hjelp med å stå støtt i sin kommunikasjon rundt bærekraft.

– Dette er en ny og spennende måte å jobbe med bærekraft på som ga oss mange spennende ideer og en solid forståelse for bærekraftsarbeid. Svært inspirerende og lærerikt, og vi jobber nå sammen med Klosser Innovasjon for å videreutvikle noen av innovasjonsmulighetene som vi kom fram til.
Tom Owe Mikaelsen, Norske Backer AS 

Les mer om Norske Backer her.

Sirkula IKS

Sirkula IKS fikk bistand fra Klosser Resiliens i forbindelse med arbeidet med å lage en bærekraftsstrategi for virksomheten. Sirkulas ledergruppe deltok i denne sammenheng på tre workshops, der det ble jobbet med å få oversikt over Sirkulas bærekraftspåvirkning, prioritere de mest vesentlige områdene, samt jobbe med tiltak og utvikling av innovasjonsprosjekter.

– Jeg kan anbefale Klosser Resiliens. For oss var programmet veldig bra og relevant i forbindelse med Sirkulas pågående arbeid med en bærekraftsstrategi. Lederteamet vårt ble utfordret til å samarbeide på en ny måte og med nye metoder for bærekraftsinnovasjon, blant annet ved å sette interessentene våre i fokus og se sammenhengen mellom det vesentlige for dem og for Sirkula når vi skulle tenke innovasjonsmuligheter.
Grethe Olsbye, administrerende direktør, Sirkula IKS 

Les mer om Sirkula IKS her.

Norilia AS

Norilia fikk hjelp av Klosser Resiliens i forbindelse med Norilias kick-off for ny bærekraftsstrategi. Det ble gjennomført en workshop for selskapets utvidede ledergruppe der det ble jobbet med forankring av bærekraftsarbeidet, etablering av en felles forståelse for metodikk og økt bevisstgjøring rundt hvordan Norilia påvirker sine interessenter med tanke på miljømessig og sosial bærekraft.

– Vi fikk oss noen aha-opplevelser knyttet til egen virksomhets fotavtrykk, både positive og negative. Arbeidet hjalp oss med å konkretisere den positive påvirkningen vi har på miljø og samfunn, og hvordan vi bør kommunisere rundt bærekraft, samtidig som vi også ble mer bevisst våre negative avtrykk og hvor vi har forbedringspotensial.
Heidi Alvestrand, leder forretningsutvikling, Norilia AS

Les mer om Norilia her.

Aktuelt: Klosser Resiliens