I Klosser Innovasjon ligger bærekraft til grunn for alt vi gjør. Vi skal bidra i utviklingen av lønnsomme bedrifter som skaper nye arbeidsplasser, uten å gå på kompromiss med sosiale forhold og miljø.

Samtidig er vi overbevist om at framtidens suksessbedrifter ikke bare tilfredsstiller nye krav fra kunder og investorer, men også klarer å utnytte markeds- og innovasjonsmulighetene i det grønne skiftet.

 

For å bidra til dette, og som en viktig del av vårt eget bærekraftsarbeid, lanserer vi nå Klosser Resiliens. Ved å ta i bruk Klosser Innovasjons samlede kompetanse innen bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling, hjelper vi bedrifter i å gjøre bærekraft til innovasjonskraft.

Med utgangspunkt i beste praksis innen bærekraft og innovasjonsprosesser, tilbys den enkelte bedrift skreddersydde workshops og veiledning til å analysere, prioritere og iverksette tiltak for økt bærekraft i egen virksomhet.

På denne måten blir det enklere å komme i gang og arbeidet blir konkret og relevant for bedriftens hverdag.

Vil du gjøre bærekraft til innovasjonskraft for din bedrift? Ta kontakt med prosjektleder innovasjon og bærekraft Brit Rønning Johansen for en uforpliktende samtale.

Resilient betyr evne til å takle og komme styrket ut av endringer. Det er nettopp det som er vårt
oppdrag i Klosser Innovasjon – å bidra til resiliente bedrifter som er godt rustet for framtida.
Brit Rønning Johansen, prosjektleder

Klosser Innovasjon tar i bruk sin store kompetanse innen bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling, for å bistå bedrifter til å gjøre bærekraft til innovasjonskraft. Fra venstre prosjektleder NCE Heidner Biocluster Brit Rønning Johansen, inkubatorrådgiver Petter Høy, innovasjonssjef Nis Valentin Nielsen og prosjektleder NCE Heidner Biocluster Linn Dybdahl.
Foto: Linda-Theres Trondsen