Med spektakulær arkitektur og det aller nyeste innen teknologi, ble verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk åpnet med brask og bram på Magnor i Eidskog 3. juni.

Fabrikken er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og skal i tillegg til å huse produksjonen også være et opplevelsessenter for besøkende og publikum. Vestre har investert rundt 300 millioner kroner i den spektakulære fabrikken, som befinner seg inne i furuskogen på Magnor i Eidskog kommune. Fabrikken skal være et globalt utstillingsvindu for høyeffektiv og bærekraftig produksjon (www.theplus.no)

Klosser Innovasjon har gjennom hele prosessen vært både en støttespiller og rådgiver for bedriften, og har opprettet kontakt mellom virkemiddelapparat, kommune og bedrift. Klosser har også bistått i å finne den perfekte tomten for fabrikken.

Nettverket lokalt og regionalt har vært helt avgjørende for å komme i mål med prosjektet, ifølge Vestre. – Vi er stolte over å ha fått være med på å tilrettelegge for at denne storsatsingen kunne skje i vår region, sier daglig leder Lars Gillund i Klosser Innovasjon i Kongsvinger. Han tror etableringen kommer til å få store positive ringvirkninger både når det gjelder industriutvikling og for turistnæringen.

– Fabrikken setter ganske enkelt regionen på kartet både nasjonalt og internasjonalt, og Kongsvingerregionen blir synlig som en offensiv industriregion. I tillegg vil The Plus bli et reisemål i seg selv. Det at Vestre legger opp til state-of-the art når det gjelder produksjon og bærekraft vil også gi positiv læring for hele regionen, påpeker Gillund. Klosser Innovasjon jobber aktivt med bedriftsrekruttering på oppdrag fra kommunene, og Gillund understreker viktigheten av fremoverlente og offensive kommuner for å lykkes med arbeidet.

Klosser Innovasjon hjelper deg å finne kontorlokaler

Fabrikkens sentrum. Foto: Klosser Innovasjon AS

Vestre ønsker å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i tillegg til å bidra til miljøet. Bygget blir det første industribygget som oppnår aller høyeste miljøklassifisering, med smarte roboter og selvkjørende trucker basert på fornybar energi. Fabrikken får også 50% lavere klimagassutslipp enn tilsvarende prosjekter. Med denne etableringen befester Kongsvingerregionen sin posisjon som Norges Grønne Hjerte.

Les også: https://klosser.no/godt-samarbeid-bak-fabrikketablering/

Elisabeth Preus Vestre i samtale med rådgivere fra Klosser. Foto: Klosser Innovasjon