– Det grønne skiftet er vår mulighet til å ta posisjon som en attraktiv industriregion med alle de grønne ressursene som finnes her, innledet Regine B. Dyreng, leder for Klossers kontor i Elverumregionen, under seminaret «Fra bærekraft til innovasjonskraft». Sammen med samarbeidspartner Høgskolen i Innlandet og Høgskolesenteret i Innlandet ble mulighetene belyst sammen med om lag 40 representanter fra næringslivet..

– Mulighetene er enorme innen fremtidens treindustri – og med Forestias nye returtrefabrikk har Innlandet blitt satt på det nasjonale kartet når det gjelder fremtidens sirkulære løsninger. At «søppel» blir til ressurs – dette gir store sirkulære muligheter for den øvrige industrien, sier Dyreng. Høgskolen i Innlandet, Høgskolesenteret i Innlandet og Klosser Innovasjon har et pågående samarbeid for å styrke næringsutviklingen i Elverumregionen.

Rektor Peer Jacob Svenkeruds innledet seminaret med å vise til hvordan samarbeidet med Klosser og industrien i Kongsvingerregionen har ledet til etableringen av det nye forskningssenteret og etter hvert det som kommer til å bli regionens første Innlandet Science Park i Kongsvinger. Det ble påpekt at Elverumregionen har store muligheter for verdiskaping, ved å la kompetansemiljøer som Klosser Innovasjon jobbe sammen med industrien, kommunene og høgskolen. Innleggene til Vegard Herlyng (Høgskolesenteret i Innlandet) og Frank Larsen (Klosser) bekreftet det samme.

SAMARBEID: Rektor Peer Jacob Svenkeruds innledet seminaret med å vise til hvordan samarbeidet med Klosser og industrien i Kongsvingerregionen har ledet til etableringen av det nye forskningssenteret og etter hvert det som kommer til å bli regionens første Innlandet Science Park i Kongsvinger. Det ble påpekt at Elverumregionen har store muligheter for verdiskaping, ved å la kompetansemiljøer som Klosser Innovasjon jobbe

Best practice – bærekraft
Flere bedrifter er allerede godt i gang med sine bærekraftsdiskusjoner og strategier. Karoline Beathe Kjos-Nordli, trainee i Glommen-Mjøsen ga oss innblikk i hvordan et godt rammeverk er et viktig bærekraftsverktøy. Lilleseth Kjetting har deltatt på bærekraftskurs hos Høgskolesenteret i Kongsvinger og siden kjørt et prosjekt med Klossers inkubatorprogram og gjort «søppel til ressurs» gjennom sin returordning for stål-kjetting.

SIRKULÆRE MULIGHETER: Panelsamtalen som diskuterte sirkulære muligheter (fra venstre); Espen Svenneby (Forestia) Has Olav Delviken (Høgskolesenteret i Innlandet), Regine B Dyreng (Klosser Everumregionen), en samtale som ble ledet av Klosser Innovasjons adm.dir. Frank Larsen..

Panelsamtalen, som ble ledet av adm.dir. Frank Larsen i Klosser Innovasjon, tok tempen på hvilke behov industrien har når det gjelder bærekraft og sirkulærøkonomi, og hvordan løse behovene sammen med paneldeltakerne Espen Svenneby (Forestia), Hans Olaf Delviken (Høgskolesenteret i Kongsvinger) og Regine Dyreng (Klosser).

– Det smarte er å benytte de mulighetene som finnes. Klosser Innovasjon er Innlandet Fylkeskommunes verktøy for innovasjon, her finnes en samlet kompetanse for prosjektledelse, forretningsutvikling og full oversikt over finansieringsmulighetene både nasjonalt og internasjonalt. La oss samle oss om å benytte oss av de ressursene som finnes der, uttalte fabrikksjef Espen Svenneby (Forestia).

Verktøy for kompetanse og innovasjon
Identifisering av muligheter starter med at bedrifter blir bevisste egne fortrinn og muligheter når det gjelder bærekraft. Påfyll av kompetanse blir løftet som et viktig startpunkt og Høgskolesenteret i Kongsvinger har utviklet egne brekraftskurs som Emma Vestli og Kristin Gressberg informerte om. Dersom bedriftene ønsker å finne nye forretningsmuligheter, så fikk de mange eksempler på dette i inkubatorrådgiver Ida Guldbrandsens innlegg. Programmet Klosser Resiliens er testet ut av flere bedrifter, noe som har ført til at flere spennende innovasjonsprosjekter har sett og er i ferd med å se dagens lys.

Det vil bli flere muligheter til å få kunnskap om Høgskolen og Klossers tilbud under arrangementer på de ulike campus i Innlandet høsten 2022.

Industrinettverket for Elverumregionen
Industrinettverket for Elverumregionen var i etterkant av seminaret samlet for å diskutere egne muligheter. Ytterligere tilførsel av bærekraftskompetanse, et felles rammeverk og avdekke mulige «grønnhysjingsområder» – områder som bedriften er gode på allerede når det gjelder bærekraftstiltak. Nettverket er enstemmig om at dette området må jobbes videre med både innen egen bedrift og gjennom samskaping med andre. Nettverket teller for øyeblikket 16 medlemmer og flere nye bedrifter har meldt sin interesse for å bli med i etterkant.

INDUSTRENETTVERKET: Et samlet industrinettverk diskuterte muligheter i etterkant av seminaret: Fra venstre (bakerst): Per Olav Løken (Jømna Brug), Martin Norstrøm (Høgskolen i Innlandet), Olaf Saxegaard, Knut Berg (Moelven Våler), Rune Langerud (Norse Metal), Janicke Falkhytten (Pilkington), Aril Lande (Våler kommune) Espen Svenneby (Forestia), Jens Erik Dobloug (Orkla Foods Elverum), Arne Omsted (OJ Møbelsnekkeri). Midten fra venstre: Kate Langsethagen (Elverum Vekst), Kenneth Langsethagen (SB Skog), Rune Midtun (Høgskolen i Innlandet), Kim Helander og Jens Erlend Pedersen (Tepas/Østlandske Lettmetall), Hans Olaf Delviken (Høgskolesenteret i Kongsvinger), Ida Guldbrandsen (Klosser). Foran: Asbjørn Lunde (Elverum Vekst) og Frank Larsen (Klosser Innovasjon)

FULLSATT: Fullsatt sal på Campus Elverum; Terningen Arena til stor glede for både arrangører og deltakere. 

Hvorfor bør bærekraft på din bedrifts to-do-liste?

  • Bærekraft er smart! Det sparer tid, kostnader og utnytter ressursene bedre = kan måles på bedriftenes bunnlinje
  • Bærekraft er attraktivt. Det bedrer bedriftenes konkurransekraft i form av at kunder foretrekker dem som leverandør
  • Bærekraft skaper helt nye forretningsmuligheter. Lovverk krever det, markedet etterspør det og virksomhetenes overlevelsesevne er avhengig av nye løsninger

Ønsker du å gjøre bærekraft til innovasjonskraft i din bedrift?

Les mer her – og ta kontakt med Klosser Innovasjon: https://klosser.no/klosser_resiliens/