De begynte å bli noe oppgitte over rådende løsninger rundt fjernvarmens teknologi som benyttes til oppvarming av store og små bygninger. Hvordan kan en effektivisere oppvarmingen av bygg? spurte gründerne Bjørn Naustvik og Alexander Foss. Gründerne knyttet til seg en systemutvikler med 25 års erfaring med kunstig intelligens, og siden 2013 har de jobbet målrettet for å effektivisere og bedre inneklima gjennom enklere styring av vannbåren varme.

Gründerne Naustvik og Foss stiftet selskapet Effektiv Energi i 2013, og formålet har hele tiden vært å tilby en smartere regulering av vannbåren varme.

– Det er ingen andre i Norge som jobber med det samme som oss, og vi har hentet kunnskap fra vår egen praktiske erfaring, fra svensk forskning som i hovedsak ble gjort for 30-40 år siden og en del nyere forskning i varmebransjen internasjonalt, sier Bjørn Naustvik, daglig leder i Effektiv Energi. 

– Ved hjelp av trådløst nettverk og sensorer som måler temperaturer og relativ luftfuktighet, får en bedre inneklima og jevnere temperatur, forteller Bjørn Naustvik, daglig leder i Effektiv Energi.

Tilbyr produktet til eiere av vannbåren varme

– Fjernvarme spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, og det samme gjennomgripende energieffektivisering, sier Naustvik.

En rekke ulike selskaper tilbyr vannbåren varme – både fra fjern- og nærvarmesentraler.
– Det er mange som ønsker å spare både energi og penger, og vårt konsept imøtekommer et naturlig ønske fra brukerne av vannbåren varme om å spare nettopp energi og utgifter, forsetter han.

– Ved hjelp av trådløst nettverk og sensorer måler vårt system relativ luftfuktighet og temperatur i den aktuelle bygningen. Smart fjernvarme som vi etter hvert realiserer, sørger for at hele verdikjeden er energi- og kostnadseffektiv, og legger til rette for at fjernvarmebedriftene kan utvide sine tjenester overfor kundene, forklarer Naustvik.

Pilotprosjekt med Hamar kommune
– Vi tar sikte på å bringe fordelene med digitalisering, tingenes internett og kunstig intelligens til byggeiere med vannbåren varme, sier Alexander Foss, teknisk sjef i Effektiv Energi.

Gründerne har gjennomført flere prosjekter med Hamar kommune, der pilotprosjektet med Storhamar barneskole i 2015 fungerte som base for videre utvikling av konseptet.

– Storhamar barneskole hadde fjernvarme fra før, og vi har effektivisert bruken av systemet. Vi installerte smart overvåkning med sensorer på kontorer og i klasserom, og sensorene logger temperatur og relativ luftfuktighet over et trådløst nettverk, som gir grunnlagsdata for at vårt system beregner en mer riktig turtemperatur enn tradisjonell utetemperaturkompensering, forteller Foss.

Installasjonen har vært i drift i fire fyringssesonger, og løsningen logger også temperaturen på ventilasjonsanlegget for å sørge for godt inneklima.

– Resultater fra pilotprosjekter viser at Storhamar barneskole har spart 18-20 % av energien som benyttes til oppvarming av bygningsmassen, sier han.

Smarte tjenester for kunden
Effektiv Energi tilbyr sine tjenester via et abonnement på den digitale tjenesten. Selskapet monterer infrastrukturen i form av sensorer og trådløst nettverk, som de også drifter og vedlikeholder via egen skytjeneste.

– Ved hjelp av det trådløse nettverket og sensorer som måler temperaturer og relativ luftfuktighet får en bedre inneklima og jevnere temperatur. Gevinsten er også mindre bruk av energi, forteller Naustvik.

Effektiv Energi satser nasjonalt, og har som mål å øke kundekretsen de nærmeste tre til fem årene for deretter å satse internasjonalt.

Fakta

Navn: Bjørn Naustvik (71) fra Høybråten og Alexander Foss (33) fra Hamar
Forretningsidé: Være en pådriver innen varmebransjen med energi as a service.
Ambisjon: Nå ut til en større kundegruppe på det norske markedet over en tre til femårsperiode, deretter satse internasjonalt.
Eiere: Vitaclean AS og Alexander Foss.
Finansiering: Midler fra Innovasjon Norge og Skattefunn, regionalt forskingsfond med NTNU Gjøvik, Skattefunn, Prosjektet har også mottatt støtte fra Enova under programmet «Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg».

Dette har Klosser Inkubator bistått med:  

 • Kontorplass på Hamar
 • Miljø og nettverk
 • Bistand i ulike søknadsfaser
 • Sparringspartner og rådgivning
 • Nettverk med bedrifter i inkubator
 • Investorpresentasjon
 • Arrangert relevante kurs

Klosser Inkubator  

 • er et verktøy for nyskapende gründere og for eksisterende bedrifter med vekstpotensial
 • bistår med utvikling av forretningsideer, forretningsutvikling, produktutvikling og -design, innhenting av kapital samt tilgang til nettverk og samarbeidspartnere
 • er offentlig subsidiert slik at bedrifter lettere skal få bistand med sine innovasjonsprosjekter
 • er en del av Klosser Innovasjon som har kontorer på Hamar, Kongsvinger, Elverum, Tynset og Kirkenær

Les mer på  Klosser Inkubator