Lars Gillund har nå gått inn i rollen som daglig leder ved vårt kontor på Kongsvinger. I den nye rollen får han ansvar for næringsutviklingsarbeidet i Kongsvingerregionen, med spesielt fokus på industriutvikling og kunnskapsbasert næringsutvikling.

Gillund kommer fra stillingen som utviklingssjef i Klosser og har fra tidligere mange års toppledererfaring fra Kongsvinger kommune. I hele sitt yrkesaktive liv har han jobbet med regional utvikling, organisasjonsutvikling, innovasjon og strategisk kommunikasjon.

Som leder for Klosser sitt kontor i Kongsvinger har Lars ansvar for næringsutviklingsarbeidet i Kongsvingerregionen, med spesielt fokus på industriutvikling og kunnskapsbasert næringsutvikling.

– Kongsvingerregionen er en sterk industriregion med lange industritradisjoner. Klossers jobb er både å understøtte den eksisterende industrien slik at den vokser og legge til rette for ny industri. Klosser har jobbet godt med dette over flere år og har blant annet lagt til rette for etablering av industribedriftene Vestre og Arbaflame i Eidskog og Salsus i Kongsvinger. Jeg gleder meg til å fortsette dette arbeidet sammen med dyktige kollegaer, og ser frem til å jobbe med spennende bedrifter og etableringer i årene som kommer, sier Lars.

Forskningssenter innen bærekraft og digitalisering
Lars har som utviklingssjef i Klosser vært aktiv i arbeidet med å etablere et forskningssenter i Kongsvinger innen bærekraft og digitalisering. Denne satsningen vil han fortsatt jobbe med som daglig leder i Klossers avdeling i Kongsvinger.

– Etablering av forskningssenter i Kongsvinger innen bærekraft og digitalisering er den viktigste strategiske satsningen i regionen i vårt tid. Forskningssenteret vil understøtte utdanningene regionen har etablert innen samme fagområder og styrke næringslivet innen områder som er helt vesentlig for å oppnå nødvendig innovasjons- og konkurransekraft i fremtiden. Gjennom etableringen av forskningssenteret vil Kongsvingerregionen posisjonere seg som et nasjonalt kraftsenter innen bærekraftig innovasjon og digital transformasjon, sier Lars.

Klosser samarbeider med mange aktører i forbindelse med etableringen av forskingssenteret, blant annet Høgskolesenteret i Kongsvinger og Høgskolen Innlandet. Samarbeid er noe Lars Gillund er opptatt av.

– Vi lykkes kun hvis vi samarbeider på tvers av bransjer og regioner. Selv om vi etablerer et forskningssenter og har sterk industri i regionen er vi helt avhengig av å samarbeide utover egen region for å oppnå suksess. Det er avgjørende å samarbeide godt innad i Innlandet, samtidig som vi trenger samarbeidspartnere nasjonalt og over grensen som styrker oss på områder vi trenger økt kompetanse. Vi er i gang med å etablere strategiske samarbeid med flere høgskoler, forskings- og innovasjonsmiljø både i Norge og Sverige. Disse skal videreutvikles de kommende årene til det beste for regionens og innlandets næringsliv sier Lars.

Tett samarbeid mot felles mål
Han roser også kommunene i regionen for å ha en offensiv holdning til næringsutvikling.

– Kommune i Kongsvingerregionen har de siste 5 årene hatt en felles næringsstrategi. Klosser har sammen med kommunene ansvar for å realisere denne, og særlig Kongsvinger kommune bidrar tung med finansiering av prosjekter og aktivitet tilknyttet strategien. Det blir svært spennende å jobbe med fult fokus i en så offensiv region avslutter han.

Lars Gillund er Klosser Innovasjons nye daglige leder på Kongsvinger. Gillund kommer fra stillingen som utviklingssjef.