Klosser Innovasjon og 7sterke er tildelt 2 millioner fra Innlandet Fylkeskommune til arbeidet med grønn industriutvikling. Tildelingen er en videreføring og forsterkning av klyngesatsningen Green Heart Industry (GHI) i Kongsvingerregionen, hvor formålet er å tilrettelegge for industrivekst og en styrket industri.

– Industrien i Kongsvingerregionen står overfor samme utfordringer som annen industri. Samarbeid på tvers av verdikjeder og mellom industribedrifter, med Klosser Innovasjon og andre partnere som understøtter aktiviteten og bidrar med kompetanse har allerede vist seg å være en velfungerende omstillingskatalysator. Dette prosjektet skal bidra til å forsterke dette arbeidet forteller daglig leder Lars Gillund i Klosser i Kongsvinger.

Oljenæringen skal fases ut og Norge må skape 250.000 nye arbeidsplasser for å opprettholde dagens velferdssamfunn. Skal globale klimamål nås, samtidig som nye arbeidsplasser skapes, er det avgjørende at industrien tar en lederrolle knyttet til utvikling og implementering av grønne løsninger som bidrar til økt verdiskapning, samtidig utslippet av klimagass reduseres.

– Dette krever en reindustrialisering, hvor det innoveres og investeres i eksisterende industri, produksjon hentes hjem fra lavkostnadsland og ny industri etableres. Dette er en prosess som allerede er godt i gang i Kongsvingerregionen, og så forsterkes nå forteller Gillund.

Midlene som er tildelt skal understøtte dette arbeidet og bidra til FoU-basert innovasjon og omstilling, innenfor områdene bærekraftig logistikk og produksjon, redusert forbruk, nye bærekraftige produkter og sirkulære løsninger

Midlene skal samspille med øvrig omstillingsvirksomhet som gjennomføres i Kongsvingerregionen. Det forutsettes at prosjektet også skaper innovasjonsprosjekter i andre deler av fylket i samarbeid med samarbeidspartnerne Norwegian Wood Cluster, NCE Heider Biocluster og NCE Manufacturing, og andre innovasjonsaktører i Innlandet.

 

Bilde: SAMARBEID: Samarbeid skal gi grønn industriutvikling. Fra venstre Chris Samways, styreleder 7sterke, Jan Egil Melby, klyngeleder 7sterke, Per Gunnar Sveen, leder næringsutvalget IFK, Eli Wathne, ordfører Kongsvinger, Kari Heggelund, regionrådsleder og ordfører Åsnes, og Lars Gillund, daglig leder Klosser Innovasjon Kongsvinger.