– En pådriver for økt innovasjon, verdiskaping og vekst

Klosser Innovasjon er en pådriver for økt innovasjon, verdiskaping og vekst i Innlandet.
Klosser Innovasjon bistår næringslivet i Innlandet med innovasjonsprosjekter, forretningsutvikling og forskningsprosjekter. Vi er en pådriver for utvikling av ny industri basert på Innlandets naturressurser.

Vi er et regionalt innovasjonsselskap med 30 ansatte som har hver sin unike spisskompetanse. Vi har avdelinger i Hamar, Kongsvinger, Tynset, Elverum, Brumunddal og Grue.

Klosser Innovasjon har virksomhetsområdene inkubator, innovasjonssenter, klynger og nettverk og regional næringsutvikling. Vi har spesialkompetanse og satser innenfor fire strategiske områder: bioøkonomi, industri, helse og digital tjenesteyting. Vi har et bredt nettverk inn mot FoU-institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Vi har et innovasjonssenter som støtter bedrifter og etablerere i et helhetlig innovasjonsløp fra innovasjonsidé til realisering. Klosser Innovasjon jobber med rådgivning inn mot alle typer vekstbedrifter. Våre viktigste virkemidler er Inkubasjonsprogrammet, som er et nasjonalt vekstprogram for innovative vekstbedrifter. 

Klosser Innovasjon har tatt en nasjonal rolle innen bioøkonomi, og er et bioøkonomisenter med vår satsing på innovasjonssenteret Biosmia, klyngene NCE Heidner Biocluster og Greenheart Industry og inkubatortilbudet for bedrifter.

Våre største eiere er i dag Innlandet fylkeskommune med 34,4 %, SIVA med 30,4%, Hamar kommune med 9,6% og Kongsvinger kommune med 5,9 %. I tillegg kommer en rekke småaksjonærer med under 5 % eierskap.

Ansatte

Se oversikt over hvem som jobber hos oss i Klosser Innovasjon.

Styret

Informasjon om sittende styre i Klosser Innovasjon AS.

Årsrapport

Les årsberetningen for Klosser Innovasjon her.

Samarbeidspartnere

Her gir vi deg en oversikt over våre samarbeidspartnere.

Personvern

Vi behandler dine opplysninger trygt – les mer om hvordan.