Klosser Innovasjon arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i hele Hedmark.

Vi bistår næringslivet med innovasjonsprosjekter, forretningsutvikling og forskningsprosjekter. Klosser Innovasjon har ambisjoner om å bistå vekstbedrifter i Innlandet. Vi skal være en pådriver for utvikling av ny industri basert på Innlandets naturressurser.

Vi har spisskompetanse innen bioøkonomi, industri, logistikk, digitalisering og forretningsutvikling. Klosser Innovasjon har også et bredt nettverk inn mot FoU-institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Disse benyttes aktivt i arbeidet inn mot næringslivet i Innlandet.

I dag har Klosser Innovasjon tre strategiske bransjemessige satsningsområder basert på identifiserte fortrinn, styrker og muligheter i Innlandet:

  • Bioøkonomi
  • Industri (vareproduserende)
  • Digitale tjenester

Dette er satsingsområder som er sammenfallende med fylkeskommunens innsatsområder.

Klosser Innovasjon jobber med rådgivning inn mot alle typer vekstbedrifter. De viktigste virkemidlene våre er Inkubasjonsprogrammet som er et nasjonalt vekstprogram og innovasjonssenteret BioSmia. Klosser Innovasjon består i dag av over 30 ansatte med hver sin unike spisskompetanse. Våre største eiere er i dag Hedmark fylkeskommune med 34,4 %, SIVA med 30,4%, Hamar kommune med 9,6% og Kongsvinger kommune med 6,3 %. I tillegg kommer en rekke småaksjonærer med under 5 % eierskap. Største private eier er Eidsiva Vekst med 4,4%.

Ansatte

Se oversikt over hvem som jobber hos oss.

Styret

Informasjon om sittende styre i Klosser Innovasjon AS.

Årsrapport

Les årsberetningen for Klosser Innovasjon her.

Samarbeidspartnere

Her gir vi deg en oversikt over våre samarbeidspartnere.

Personvern

Vi behandler dine opplysninger trygt – les mer om hvordan.

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no