– Takket være gjennomført etablererkurs er jeg nå virkelig klar for veien videre i egen bedrift, sier Anne Toverud fra Hernes. Hun er én av mange gründere som denne våren har deltatt på Klosser Innovasjons digitale etablererkurs.

I løpet av etterjulsvinteren og våren 2021 har Klosser innovasjon gjennomført tre digitale etablererkurs, og nylig startet kurs nummer fire. På kursene er det skaperånd og gründer-drive av dimensjoner, og det er litt av en utvikling deltakerne har gjennom kursene.

– Gjennom etablererkurset har vi fått en bevisstgjøring på hvem som er våre kunder, hva vi skal produsere og hvordan vi skal nå våre kunder. Også hvem vi er som bedrift og en bevisstgjøring på vår historie, sier Anne Toverud ved Thorud gård på Hernes.

Forretningsplan for fremtiden
Toverud deltok på etablererkurset i Sør-Østerdal og er svært fornøyd med utbyttet.

– Flere av oss hadde nok forventet rene bekreftelser på egen forretningside, men i stedet ble vi utfordret på selv å sette vår vei videre. Vi har vekstambisjoner, og har nå fått hjelp både i forhold til mål og planer, budsjett og regnskap, samt produktutvikling og markedsføring, sier Toverud.

Bedriften er tatt opp i preinkubasjon hos Klosser Innovasjon, slik at de kan få råd og veiledning over tid i forhold til blant annet produktutvikling og videre vekstplaner.

– Vi er midt i et generasjonsskifte, og som et resultat av kurset sitter vi med en forretningsplan for framtiden. Det føles godt, for vi skal virkelig levere solbær fra hjertet, sier Toverud, som produserer saft og gele av solbær fra egen gård.

Stor gründerånd
Det er tydelig at gründerånden lever i beste velgående, for nærmere 60 personer meldte seg på vårens etablererkurs. Grunnet covid-19 ble alle kursene gjennomført digitalt.

Aller først ute var etablererkurset som Klosser Innovasjon startet opp i Kongsvinger 10 mars, i godt samarbeid med Sør-Hedmark næringshage. Etablererkursene går over 5 kvelder, og er en kombinasjon av samlinger og bruk av digitalt verktøy som både inspirerer og leder deltakerne gjennom prosessen med å lage forretningsplan. Kurset passer for alle som tenker på å starte bedrift eller som har konkrete planer om å starte bedrift.

Rekrutteringen til kursene gjennomfører Klosser med samarbeidspartnere i et tett samarbeid med kommunenes 1. linjetjeneste, som også inviterer potensielle deltakere til et gründerarrangement i forkant av kursene for å inspirere og informere.

Anne Toverud med egenprodusert solbærsaft

Pågang i Hamarregionen
Den 18. mars startet vi opp etablererkurset i Hamarregionen som raskt ble fullbooket.

– Vi har i etterkant av kurset hatt stor pågang i Hamarregionen, slik at vi har valgt å sette i gang enda et nytt etablererkurs nå før sommeren, sier Nis Valentin Nielsen i Klosser Innovasjon på Hamar.

Dette kurset startet 20. mai og går fram til sommeren. Og det er ingen grunn til bekymring; det blir nye muligheter til høsten for å delta på etablererkurs i alle våre regioner i Innlandet.

Den 18. mars var det også oppstart på vårt Etablererkurs i Sør-Østerdal, som vi holdt sammen med Sør-Østerdal næringshage.

– Det har vært veldig bra kvalitet på de bedriftene som har deltatt, og flere med innovasjonshøyde i sine prosjekter, sier kursleder Regine Behrens Dyreng ved Klosser Innovasjon på Elverum.

Hun legger ikke skjul på at det har vært en utfordring å kjøre hele kurset digitalt, ettersom mye av kurset handler om å etablere dialog mellom gründerne for å skape et varig nettverk.

– Men vi har løst dette på ulike måter. Vi har i etterkant av kurset fått mange gode tilbakemeldinger, sier Behrens Dyreng.

I Nord-Østerdal ble det rett før jul 2020 arrangert et Gründerkurs, slik at der kjøres etablererkurset til høsten.

På oppdrag fra fylkeskommunen
Etablererkursene arrangeres på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, som etter anbudsrunde valgte å gi SIVA-partnerne i Innlandet ansvaret for Etablereropplæringen i Innlandet i 2021 og 2022. Siva-partnerne i Innlandet er Klosser Innovasjon AS, Sør-Østerdal Næringshage, Sør-Hedmark Næringshage, Rørosregionen Næringshage, Skåppå, Valdres Næringshage, Total Innovation og Landsbyen Næringshage

Totalt i Innlandet hittil i 2021 så har de samarbeidende Siva-partnerne arrangert totalt 7 etablererkurs, der det åttende akkurat er satt i gang i Hamarregionen. Det vil bli arrangert nye etablererkurs til høsten, der målet er å kunne legge opp til kurs som har fysiske samlinger, eller som en kombinasjon med fysisk/digitalt oppmøte.

Les mer om Etablererkursene her: https://etablererkursinnlandet.no/