Montasjen, en av våre inkubatorbedrifter, har fått innvilget støtte til utvikling av bærekraftig insektsfôr via initiativet Grønn Framtid fra Innlandet fylkeskommune.

– Vi fikk vår finansielle kickstart på forsommeren, sier daglig leder i Montasjen, Kine Ariela Egseth. Sammen med ektemannen Endre Egseth bestilte hun for tre år siden sine første sirisser. Målet var å teste ut hva insektene spiste, og hvordan de best kunne avles frem i større skala. Sammen stiftet de selskapet Montasjen, og nå har de et testproduksjonslokale med 18 oppdrettskasser der de avler frem sirisser.

– I juni fikk vi markedsavklaringstilskudd på 150.000 kroner fra Innovasjon Norge. For å få støtte må en fylle en del kriterier, slik som for eksempel at prosjektet er av innovativ art eller med betydelig potensiale for verdiskaping og vekst i distriktene eller i det internasjonale markedet, forklarer Egseth.

– Vi skal benytte tilskuddet til å teste om det eksisterer et betalingsvillig marked for løsningen vår. Dette betyr at vi med tilskuddet kan arbeide mer målrettet og foreta grundige evalueringer av markedet for å videreutvikle Montasjen, sier hun.

Støtte fra Ringebu kommune
Kine Ariela er opprinnelig fra Ringebu, hvor hun er odelsjente. Og det er på familiegården hun og ektemannen tester ut insektsproduksjonen.

Ringebu kommune er en fremoverlent kommune som ønsker at eksisterende og nyetablerte bedrifter får muligheter til å utvikle seg og vokse.

– Fra kommunen fikk vi i sommer finansiell støtte fra kommunens næringsfond, og for oss har det stor betydning at vi har et godt samarbeid med kommunen, smiler Egseth.

Grønn Framtid
– «Alle gode ting er tre», sies det, og i slutten av juli fikk vi innvilget finansiell støtte på 180.000 kroner fra Innlandet fylkeskommune gjennom initiativet Grønn Framtid, sier Egseth.

Grønn Framtid skal stimulere innovasjon, sysselsetting og miljøgevinst gjennom å støtte grønne prosjekter og ideer.

– For Montasjen betyr denne støtten at vi kan utforske mer i ukjent terreng, og starte på arbeidet med å bygge ny kunnskap og praksis rundt bærekraftig insektoppdrett. Vi ser med optimistiske øyne på fremtiden, og ser frem til å realisere ideer og skape sterke tverrfaglige prosjekter, sier den unge gründeren.

– Støttemidlene har åpnet dørene for selskapet slik at Montasjen kan vokse og skape verdier, sier Egseth.

God bistand
– Vi har fått bistand fra både NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon. Førstnevnte har bistått oss med gode råd og innsikt, noe som bidro godt til Montasjens gode start på sommeren, sier hun.

I tillegg til medlemskapet i klyngen er vi også inkubatorbedrift hos Klosser Innovasjon, der vi får gode råd og hjelp fra inkubatoren, som har hjulpet oss med å finne lokale og nasjonale støtteordninger som vi har søkt på, forklarer hun.

Veien videre
– Vi har ambisjoner om å produsere insekter som kan brukes til menneskemat og insekter som kan brukes til fôr, og aller helst ønsker vi å bidra til at produksjonen av insekter som blir til fôr i Norge kan få så stort volum at insektbransjen kan forsyne mye av fôrbehovet i fiskeoppdrettsnæringen, sier Egseth.

– På den måten slipper vi å importere så mye soya inn til Norge, noe som kan bidra til å gjøre store deler av sjømatindustrien mer bærekraftig enn den er i dag, avslutter gründeren.

 

Les mer:

Montasjen AS
Klosser Inkubator
NCE Heidner Biocluster
Innlandet fylkeskommune: Grønn Framtid
Innovasjon Norge

Kine Ariela Egseth og Endre Egseth i Montasjen har ambisjoner om å produsere insekter som kan brukes til menneskemat og insekter som kan brukes til fôr. Foto: Montasjen AS