Lars Gillund har nå gått inn i rollen som daglig leder ved vårt kontor på Kongsvinger. I den nye rollen får han ansvar for næringsutviklingsarbeidet i Kongsvingerregionen, med spesielt fokus på industriutvikling og kunnskapsbasert næringsutvikling.