Bli en del av Klosser inkubator!

Gjennom Klosser Innovasjons inkubatorprogram bistår vi årlig om lag 60 startups og bedrifter i ulike bransjer med å utvikle, finansiere og realisere sine planer og forretningsideer. Kanskje blir du vår neste inkubatorbedrift?

Book et møte med oss

Klosser inkubator er det viktigste verktøyet vi har for å hjelpe gründere til å starte bedrifter, eller for å bistå eksisterende bedrifter.

Vårt inkubasjonsprogram er en del av det nasjonale inkubatorprogrammet til Siva. Dette gir deg gründervennlige priser og garanti for høy kvalitet.

Vi tilbyr to ulike programmer i vår inkubator:

 1. For deg som er gründer eller har en oppstartsbedrift
 2. For etablerte bedrifter som skal gjennomføre innovasjonsprosjekter, omstilling eller ønsker vekst

Våre rådgivere har selv vært gründere eller har bred erfaring fra ulike roller i næringslivet. De har opparbeidet seg store nettverk, noe som gir deg et kraftfullt springbrett slik at du raskere kan nå dine mål.

I vårt inkubatorprogram får du både individuell rådgiving og oppfølging, bistand med forretningsutvikling og strategi, hjelp med finansiering og innhenting av kapital, samt tilgang til vår digitale inkubator med kurs, nettverk og faglig påfyll.

Er du investor? Les om investering i startups

Hva er en inkubator?

 • En inkubator skal bidra til etablering og utvikling av nye bærekraftige vekstbedrifter, og skape vekst i etablert næringsliv, ved å tilby rådgiving innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad.
 • Her tilbys et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.
 • Sivas inkubasjonsprogram er et tiårig program og i januar 2023 startet en ny programperiode. Bærekraftig omstilling, digitalisering, vekst og økt eksport er sentrale stikkord i det nye programmet.
 • En inkubator er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap slik som hos Klosser.
 • Undersøkelser har vist at bedrifter som er en del av et inkubasjonsprogram har større sannsynlighet for å lykkes enn de som står utenfor.

Som inkubator hos oss får du:

 • Personlig rådgiving
 • Digital inkubator med en rekke skreddersydde verktøy, filmer og maler
 • Tilgang til et omfattende bedrifts-, kompetanse- og investornettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Bistand med finansiering og innhenting av investorkapital
 • Deltagelse på investorforum og andre arrangementer
 • Veiledning og rådgiving i forbindelse med søknader på offentlige virkemidler
 • Tilgang til kontorplass og møterom
 • Bistand i kommunikasjon og markedsføring av din forretningsidé
 • Sosiale møteplasser med andre gründere

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss direkte!

Kristian Bakke Haugen

Stilling: Inkubatorleder og daglig leder Hamar
Telefon: 928 52 791
E-post: kristian@klosser.no

Kristian har en mastergrad i markedsføring fra Norges Markedshøyskole med spesialisering innen merkevarebygging. Han har befalsskoleutdanning fra Forsvaret og er kaptein av grad. Kristian er inkubatorleder med ansvar for oppfølgingen av bedriftene, og daglig leder på Hamar. Han har erfaring fra egen gründerreise, der han skapte et helt nytt produkt fra en enkel idé til et kommersielt produkt patentert i 12 land. Kristian har over flere år jobbet med markedsføring og kommunikasjon, og har vært med på å utvikle konsepter og kommunikasjonstiltak i ulike kanaler. Han er lidenskapelig opptatt av innovasjon og forretningsutvikling og ser etter enhver mulighet for forbedring og nyskaping. Å motivere personer til å finne, utvikle og kommersialisere morgendagens løsninger, er noe som driver han.

Kristian Bakke Haugen

Inkubatorleder og daglig leder Hamar
Telefon: 928 52 791

Werner Melby

Stilling: Inkubatorleder
Telefon: 913 93 783
E-post: werner@klosser.no

Werner er utdannet siviløkonom og jobber som inkubatorleder og økonomiansvarlig i Klosser Innovasjon. Som inkubatorleder er han ansvarlig for inkubatorprogrammet og -teamet. I praksis leder han arbeidet med å realisere vedtatte satsinger relatert til inkubator. Dette gjelder etablering av nye arbeidsplasser gjennom startups og økt verdiskapning i eksisterende næringsliv.

Som økonomiansvarlig er Werner ansvarlig for økonomirapportering til styret, eiere og myndigheter, samt på de prosjekter Klosser Innovasjon er involvert i. Werner har lang erfaring fra bedriftsrådgivning, industri, bank og finans, samt revisjon. Han har i tillegg vært gründer selv.

Av fritidsinteresser kan nevnes jakt, fiske og friluftsliv. Han setter stor pris på familieliv og gode venners lag.

Werner Melby

Inkubatorleder
Telefon: 913 93 783

Trenger du finansiering?

I Inkubatorprogrammet hjelper vi deg også med å få finansiell støtte til å starte bedrift, eller til ditt prosjekt. Vi bistår deg med søknader til offentlige midler fra f.eks. Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SkatteFUNN, EU etc., samt med innhenting av kapital fra investorer.

Book et møte med oss

Eksempler på kurs eller rådgivning du får gjennom oss:

 • Soft Funding (lån og tilskudd) – vi kan de ulike støtteordningene og kan hjelpe deg med offentlig finansiering
 • Investorkontakt – vi kan koble deg mot vårt investornettverk, og forbereder deg på å møte ulike investorer gjennom blant annet vårt Investorforum
 • Kunder – hos oss blir du en del av et stort nettverk, og ofte kommer våre bedrifter i kontakt med sine første kunder gjennom dette
 • Juridisk – vi besitter spesialkompetanse og kan bistå bedriften din i forhold til viktige valg rundt avtaler, patenter og designbeskyttelse

Vi veileder også bedriften din innen områder som:

 • Patent og annen IPR (Intellectual Property Right)
 • Produksjonsoptimalisering og digitalisering
 • Bærekraftsanalyse
 • Markedskartlegging
 • Salgskurs
 • Skalering av bedrift (scaleup)
 • Internasjonalisering og vekst
 • Kommunikasjon av din forretningsidé

Inkubatorens satsingsområder

AgriFoodTech

Et av inkubatorens satsingsområder er AgriFoodTech - innovativ teknologi som gjør jordbruk og matproduksjon mer bærekraftig.

Vi jobber med bedrifter i hele verdikjeden for produksjon av mat. Spesielt har vi fokus på utvikling av innovativ teknologi som gjør jordbruk og matproduksjon mer bærekraftig. Inkubatoren samarbeider tett med vår klynge NCE Heidner Biocluster og vårt innovasjonssenter, slik at du får tilgang på kompetanse og et bredt nettverk.

WoodTech

Et av vår inkubators satsingsområder er WoodTech

Som inkubator i Innlandet, som er Norges største skogfylke, er det naturlig at vi satser på bedrifter med forretningsideer som skaper mer verdi av skogressursene. Vi har bedrifter til inkubasjon innenfor områder som materialteknologi, bioraffinering og produksjon av bioenergi. Våre samarbeidspartnere er blant annet NIBIO og Norwegian Wood Cluster.

Industri

Et av vår inkubators sastingsområde er industrier

Mer modne bedrifter trenger også støtte utenfra for å vokse og utvikle konkurransekraft i raskt skiftende markeder. Derfor har Klosser bygd et sterkt team av industrieksperter som kan lean produksjon, digitalisering og automatisering/robotikk. For bedrifter som vil utnytte mulighetene som ligger i grønn omstilling, har vi utviklet programmet Klosser Resiliens. Våre samarbeidspartnere er blant annet industriklyngene 7sterke og 6Kloke, som begge driftes av Klosser.

Tjenester

Et av vår inkubators satsingsområder er salg av tjenester

Klosser har solid erfaring med tjenesteutvikling innenfor bransjene IKT, helse og reiseliv. Målgruppen er bedrifter med ambisjoner om å nå ut internasjonalt. Innenfor folkehelse og «aktiv» turisme ser vi et spesielt stort potensial for Innlandet. Derfor har vi etablert bedriftsnettverket MoveCluster som våre inkubatorbedrifter kan delta i.

Er din bedrift innen en annen bransje? Ikke nøl med å ta kontakt, vi hjelper selskaper innenfor en rekke andre bransjer. 

Book et møte

Våre samarbeidspartnere:


Siva partner