Werner Melby

Stilling: Inkubatorleder
t: 913 93 783
e: werner@klosser.no

Werner er utdannet siviløkonom og jobber som inkubatorleder og økonomiansvarlig i Klosser Innovasjon. Som inkubatorleder er han ansvarlig for inkubatorprogrammet og -teamet. I praksis leder han arbeidet med å realisere vedtatte satsinger relatert til inkubator. Dette gjelder etablering av nye arbeidsplasser gjennom startups og økt verdiskapning i eksisterende næringsliv.

Som økonomiansvarlig er Werner ansvarlig for økonomirapportering til styret, eiere og myndigheter, samt på de prosjekter Klosser Innovasjon er involvert i. Werner har lang erfaring fra bedriftsrådgivning, industri, bank og finans, samt revisjon. Han har i tillegg vært gründer selv.

Av fritidsinteresser kan nevnes jakt, fiske og friluftsliv. Han setter stor pris på familieliv og gode venners lag.

Inkubatorleder

Werner Melby

t: 913 93 783

e: werner@klosser.no

Bli kjent med Werner

Kristian Bakke Haugen

Stilling: Inkubatorleder
t: 928 52 791
e: kristian@klosser.no

Kristian har en mastergrad i markedsføring fra Norges Markedshøyskole med spesialisering innen merkevarebygging. Han har befalsskoleutdanning fra Forsvaret og er kaptein av grad. Kristian er inkubatorleder med ansvar for oppfølgingen av bedriftene. Han har erfaring fra egen gründerreise, der han skapte et helt nytt produkt fra en enkel idé til et kommersielt produkt patentert i 12 land. Kristian har over flere år jobbet med markedsføring og kommunikasjon, og har vært med på å utvikle konsepter og kommunikasjonstiltak i ulike kanaler. Han er lidenskapelig opptatt av innovasjon og forretningsutvikling og ser etter enhver mulighet for forbedring og nyskaping. Å motivere personer til å finne, utvikle og kommersialisere morgendagens løsninger, er noe som driver han.

Inkubatorleder

Kristian Bakke Haugen

t: 928 52 791

e: kristian@klosser.no

Bli kjent med Kristian

Vi får deg raskere frem til målet

Gjennom Klosser Innovasjons inkubatorprogram bistår vi årlig om lag 60 startups og bedrifter i ulike bransjer med å utvikle, finansiere og realisere sine startups og forretningsideer.

Vi bistår også etablerte bedrifter med å realisere sine innovasjonsprosjekter, noe som gir bedriftene økt vekst og større konkurransekraft.

Hvordan kan vi bistå deg?

Ta kontakt for et uforpliktende møte nå!

*
*
*
*
*

Ved å fylle ut dette skjema aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til Klosser Innovasjons personvernpolicy.
Les mer om vår personvernerklæring.

Våre erfarne inkubatorrådgivere og store nettverk gir deg et kraftfullt springbrett, slik at du raskere kan nå dine mål.

Gjennom inkubasjonsprogrammet tilbys subsidiert rådgivning uavhengig av hvor du er lokalisert i Innlandet.

Klosser Innovasjon har kontorer på Hamar, Tynset, Elverum og Kongsvinger, og vi har jevnlige kontordager i Trysil og Ringsaker. Vi har også tilbud om subsidiert kontorplass.

Klosser Innovasjon har bred erfaring innen utviklings- og innovasjonsprosesser, og vi veileder gjerne din bedrift gjennom vår inkubator.

Ta kontakt med våre inkubatorledere Werner eller Kristian for å booke et møte i dag.

Inkubatorprogrammet er finansiert av Innlandet fylkeskommune og Siva, noe som gjør dette til en unik mulighet for deg til å lykkes med ditt prosjekt.

Ta kontakt for et uforpliktende møte nå

Hvordan kan vi bistå deg?

Ta kontakt for et uforpliktende møte nå!

*
*
*
*
*

Ved å fylle ut dette skjema aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til Klosser Innovasjons personvernpolicy.
Les mer om vår personvernerklæring.

Våre fokusområder

Vi bistår startups i alle bransjer, men har noen spesielle fokusområder:

Bioøkonomi

Vi har erfart at biorelaterte prosjekter ofte trenger en lengre utviklingsfase før kommersialisering. Siden 2017 har vi gjennom bioøkonomisenteret BioSmia bidratt til å øke innovasjonsevnen innen landbruksbaserte næringer. Flere hundre ideer har blitt evaluert, prosjekter har blitt realisert og nye bedrifter har sett dagens lys. Er din bio-ide vår neste suksess?

Industri

Vi har erfart at mange gode innovasjonsideer i eksisterende industri aldri blir realisert på grunn av mangel på tid og kunnskap. Vi bistår eksisterende næringsliv i å starte opp og gjennomføre innovasjonsprosjekter, eller etablere nye industribedrifter. Vi har siden 2016 vært med å starte en rekke nye industribedrifter og med på å realisere mange innovasjonsprosjekter i eksisterende industri i Innlandet. Kanskje er din bedrift den neste?

Helse

I samarbeid med helseklyngen HelseInn, kan vi tilby et spesielt fokus på startups og innovasjonsideer innenfor helse. Dette vil gjøre det mulig – enda raskere – å kunne komme i markedet med ditt produkt/tjeneste. Kanskje er det nettopp ditt prosjekt vi venter på?

IKT og digitalisering

Det er en rivende utvikling og store muligheter innenfor IKT og digitalisering. Mange av startupene og forretningsideene vi jobber med favner IKT eller digitalisering. Dette har gitt oss et stort nettverk og en bred kompetanse på området. Kanskje er din idè den neste som får nyte godt av dette?

Hvordan kan vi bistå deg slik at dine ideer blir lønnsom drift?

Ta kontakt for et uforpliktende møte nå

Hvordan kan vi bistå deg?

Ta kontakt for et uforpliktende møte nå!

*
*
*
*
*

Ved å fylle ut dette skjema aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til Klosser Innovasjons personvernpolicy.
Les mer om vår personvernerklæring.

Dette er våre inkubatorbedrifter:


 

Se alle

Dette sier våre bedrifter om vår inkubator:

Industri

Primar as

«Gjennom Klosser Innovasjon har vi fått tilgang til masse høy kompetanse til en lav pris»
Sissel Opshaug, daglig leder, Primar as

Bioøkonomi

DigiFarm as

«Som inkubatorbedrift har vi fått tilgang og råd om aktuelle FoU-utlysninger, mentor-rådgivning og salgs- og markedsføringskompetanse»

Nils Helset, Co-founder og CEO, DigiFarm as

Helse

Jodapro AS

«Som inkubatorbedrift hos Klosser Innovasjon har Jodapro fått solid hjelp med strategi, nettverk og finansiering»
Kristil Erla Håland, CEO Jodapro AS

Digitalisering

Onsite Security as

«Klosser Innovasjon har vært avgjørende for at vi har kommet over mange av de humpene vi har måttet klatre over»

Ståle Solberg, daglig leder, Onsite Security as

 

Hva gjør vi i vår inkubator?

Klosser Innovasjon bidrar til å utvikle eksisterende bedrifter og oppstartsbedrifter gjennom rådgivning, tilførsel av relevant kompetanse, nettverk og kapital.

Klosser Inkubator kan være en god støttespiller for deg som allerede har en bedrift, men som har ulike utfordringer i forhold til vekst og utvikling. For etablerte bedrifter trenger også dyktige støttespillere når de skal vokse eller utvikle sine innovative ideer. Ved å bli en del av en Klosser Innovasjon sitt inkubatorprogram, kan du som etablert bedrift få bistand til styrket konkurransekraft slik at bedriften din raskere lykkes med sine innovasjoner.

Er du gründer kan du gjennom vår inkubator få tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, kapital og nettverk. Som gründer beveger man seg ofte i ukjent farvann og det er derfor godt å ha en støttespiller som kan hjelpe deg og vise vei, og en inkubator kan være en slik støttespiller. Flere av de ansatte i Klosser Innovasjon har tidligere startet egne kunnskapsbedrifter og kan mye om forretningsutvikling og bedriftsrådgivning. Vi har også erfaring med å skaffe til veie kapital både fra private investorer og virkemiddelapparatet, samt kobling mot relevante kompetansemiljøer.

Har du en industribedrift så vil du i vår inkubator bli fulgt tett over tid. Klosser Inkubator bistår industribedrifter i innovasjonsprosjekter til styrket konkurransekraft, noe som skal bidra til å sikre fremtidens industriarbeidsplasser. Vi har rådgivere som selv har jobbet i industrien og som har stort nettverk og kjennskap til hva som skal til for å lykkes. Klosser Inkubator kobler til nødvendige ressurser fra hjelpemiddelapparatet og private investorer, finner rett kompetanse til krevende prosjekter og styrker samarbeidet mellom industrirelaterte bedrifter i hele innlandet.

Gjennom vårt arbeid i BioSmia, hvor vi samler og utvikler nyskapende og framtidsrettede bioøkonomiske ideer, benytter vi også vår inkubator til forretningsutvikling og kommersialisering. BioSmia er et nasjonalt senter for markedsdrevne innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi. Her jobber vi tett med næringslivet og andre forsknings- og utviklingsaktører for å løfte frem ideer og drive disse frem gjennom prosjekter med markedspotensial.

Klosser Inkubator er en offentlig finansiert Siva-inkubator.

Klosser Innovasjon har bred erfaring innen utviklings- og innovasjonsprosesser, og vi veileder gjerne din bedrift gjennom vår inkubator. Ta kontakt med en av våre rådgivere og be om et møte.

Vår inkubasjonsmodell er organisert på følgende måte:

Les mer om vår inkubator