Gründer og startup

Vi bistår din bedrift i å realisere vekst og innovasjon!Bærekraftig utvikling står sentralt i alt vi gjør.

Klosser Innovasjon hjelper gründere å lykkes med sine startups

Har du en idé?

Har du en idé du ønsker å realisere? Ta kontakt med vårt kompetente og hyggelige inkubatorteam, som bidrar til å omforme gode ideer til lønnsomme bedrifter. Gjør som over 100 gründere; bli en del av Klossers inkubator!

Hva gjør vi?

Sammen med deg som gründer utvikler vi din idé til en solid forretningsplan og legger til rette for kapital gjennom tilskuddsordninger og investorer. Deretter støtter vi oppunder utviklingen av bedriften ut fra dine behov.

Hvordan bistår vi deg?

Gjennom vår statssubsidierte inkubator får du 1:1-rådgivning, forretningskurs og kompetanseprogram. Du får også tilgang til vårt store nettverk av investorer, kunder, leverandører og samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt.

Har du en idé du ønsker å realisere?

Book et møte

Inkubator

Hva er en inkubator? Inkubator er vårt viktigste verktøy for å hjelpe gründere med oppstarten av sin bedrift. Definisjonen av inkubator er en organisasjon som skal gi støtte til virksomheter som forsøker å etablere en ny kommersiell aktivitet, gjerne med utgangspunkt i innovasjon (www.snl.no).

I vår inkubator kan vi hjelpe deg med forretningsrådgivning tilpasset dine behov og forutsetninger, vi kan koble deg opp mot relevante forskningsmiljø og studenter og gjennom vårt nettverk av klynger og bedrifter setter vi deg og din bedrift i kontakt med de rette aktørene.

Klossers inkubasjonsprogram er en del av det nasjonale inkubatorprogrammet til Siva. Dette gir deg gründervennlige priser og en garanti for høy kvalitet. Undersøkelser har vist at bedrifter som er en del av et inkubatorprogram har større sannsynlighet for å lykkes med entreprenørskapet enn de som står utenfor.

Kan dette være av interesse? Ta kontakt med Kristian Bakke Haugen

Inkubator er vårt viktigste verktøy for å hjelpe gründere og startups.

Kristian Bakke Haugen

Stilling: Inkubatorleder og daglig leder Hamar
Telefon: 928 52 791
E-post: kristian@klosser.no

Kristian har en mastergrad i markedsføring fra Norges Markedshøyskole med spesialisering innen merkevarebygging. Han har befalsskoleutdanning fra Forsvaret og er kaptein av grad. Kristian er inkubatorleder med ansvar for oppfølgingen av bedriftene, og daglig leder på Hamar. Han har erfaring fra egen gründerreise, der han skapte et helt nytt produkt fra en enkel idé til et kommersielt produkt patentert i 12 land. Kristian har over flere år jobbet med markedsføring og kommunikasjon, og har vært med på å utvikle konsepter og kommunikasjonstiltak i ulike kanaler. Han er lidenskapelig opptatt av innovasjon og forretningsutvikling og ser etter enhver mulighet for forbedring og nyskaping. Å motivere personer til å finne, utvikle og kommersialisere morgendagens løsninger, er noe som driver han.

Kristian Bakke Haugen

Inkubatorleder og daglig leder Hamar
Telefon: 928 52 791
Vi hjelper deg som gründer med søknader om støtte til oppstart av bedrift

Finansiering

For mange gründere og startups ligger utfordringen i å finansiere oppstarten av bedriften og mange trenger støtte for å kunne realisere idéen sin. Vi i Klosser sitter med en rekke verktøy og virkemidler som kan benyttes i ulike faser.

Vi har samarbeid med flere finansorganer, og kan bistå deg med søknader på offentlige midler fra f.eks. Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, EU, Innlandet fylkeskommune, kommuner etc., samt med innhenting av kapital fra investorer. Vi har kontakt med en rekke private investorer og investeringsfond og gjennomfører jevnlige investorforum.

Les mer om finansiering

For deg som er investor

Werner Melby

Stilling: Inkubatorleder
Telefon: 913 93 783
E-post: werner@klosser.no

Werner er utdannet siviløkonom og jobber som inkubatorleder og økonomiansvarlig i Klosser Innovasjon. Som inkubatorleder er han ansvarlig for inkubatorprogrammet og -teamet. I praksis leder han arbeidet med å realisere vedtatte satsinger relatert til inkubator. Dette gjelder etablering av nye arbeidsplasser gjennom startups og økt verdiskapning i eksisterende næringsliv.

Som økonomiansvarlig er Werner ansvarlig for økonomirapportering til styret, eiere og myndigheter, samt på de prosjekter Klosser Innovasjon er involvert i. Werner har lang erfaring fra bedriftsrådgivning, industri, bank og finans, samt revisjon. Han har i tillegg vært gründer selv.

Av fritidsinteresser kan nevnes jakt, fiske og friluftsliv. Han setter stor pris på familieliv og gode venners lag.

Werner Melby

Inkubatorleder
Telefon: 913 93 783

Etablererkurs

Våre etablererkurs er for deg som går med tanker om å starte bedrift, eller nylig har startet opp. Kursene går over fem kvelder, og er en kombinasjon av samlinger og bruk av digitalt verktøy som både inspirerer og leder deg gjennom prosessen med å lage din forretningsplan. I tillegg til selve gründerkurset får du  veiledningstimer underveis eller i etterkant av kurset. Vi tilbyr også kostnadsfrie forkurs for innvandrere.

Vårt etablererkurs hjelper deg med oppstart av ny bedrift
Ved å ta i bruk Klosser Innovasjons samlede kompetanse innen bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling, hjelper vi bedrifter og startups i å gjøre bærekraft til innovasjonskraft.

Klosser Resiliens

Framtidens suksessbedrifter klarer å utnytte markeds- og innovasjonsmulighetene i det grønne skiftet. Ved å ta i bruk Klosser Innovasjons samlede kompetanse innen bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling, hjelper vi bedrifter og gründere i å gjøre bærekraft til innovasjonskraft.

Dette sier våre startup- og gründerbedrifter


Nils Helset fra DigiFarm

DigiFarm AS

DigiFarm ble startet i Klosser Innovasjon i 2019, og uten hjelpen fra hele Klosser- og Heidner-teamet så hadde vi aldri fått på plass vår EIC Accelerator-kapitalisering på 60 millioner kroner fra EU-kommisjonen - og det som aller første bedrift på Innlandet! Den totale kompetansen hos Klosser Innovasjon innen landbruk og teknologi er en perfekt match for ag-tech startup-selskaper.

Nils Helset, Co-founder og CEO


Ingeborg fra Rider in balance forteller om sin reise som gründer sammen med Klosser

Rider in Balance AS

Vi har konkret fått hjelp med ulike søknader som har tilført oss over 3 millioner kroner i støtte. Klosser har vært deltakende i utviklingsprosessen hele veien, noe som gjør at vi kan satse i nye markeder med innovative produkter.

Ingeborg Simensen, daglig leder


Ronny Engblom forteller hvordan Klosser Innovasjon hjalp hans startup

RR Produksjon

Vi har blant annet fått bistand med å finne produksjonspartner, og fått veiledning i forhold til hvordan håndtere salgsledd og finansiering. Klosser har også bistått oss rundt patent og varemerke samt forretningsutvikling generelt. Dette førte til at vi raskt gikk fra en idé, til å ha produkt ute i markedet

Ronny Engblom, daglig leder og gründer av Quick Reloader