Et tverrfaglig forskningsprosjekt har som mål å redusere mengden treavfall med 40 prosent. Nå har prosjektet, som er tilrettelagt av Klosser Innovasjon, fått tilsagn om 6,5 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Innovasjon og verdiskapning kan kun oppnås dersom næringsliv, akademia og virkemiddelapparatet samarbeider tett, dette er noe Klosser Innovasjon legger til rette for i sitt daglige arbeid.

– Utrolig moro at vi klarte å bygge et stadig sterkere tverrfaglig samarbeid, og til slutt lyktes sammen, sier Jan Egil Melby hos Klosser Innovasjon (og klyngeleder i 7sterke).

 

Ti aktører
Trevirke er byggebransjens tredje største avfallsfraksjon, og utgjør over 15% av avfallsmengden. En del av løsningen vil være et tettere og forbedret samarbeid mellom de ulike aktørene som deltar i planleggingen av et nytt byggeprosjekt, mener Ø.M. Fjeld.

Sammen med forsknings- og innovasjonspartnerne Klosser Innovasjon, OsloMet og SINTEF, går entreprenørselskapet Ø.M. Fjeld i spissen for et tverrfaglig forskningsprosjekt. Gruppen består i tillegg av aktører fra alle som er involvert i tidligfasen for et byggeprosjekt: rådgivende (Multiconsult), arkitekter (LINK Arkitektur), distributør og logistikk-leverandører (Optimera), ombruksaktør (Omtre) og byggherre (Statsbygg, Kongsvinger og Sør-Odal kommuner).

 

Over 2000 tonn

– Vi fant ut at trevirke utgjorde over 2.000 tonn av avfallet fra byggeplassene i 2020. Dette avfallet medfører økt ressursbruk, transportering, behandling og avhending, som igjen innebærer økte kostnader og klimagassutslipp for byggeprosjektet, sier Odd Anders Amdahl, leder for HMS, Miljø og Kompetanse i Ø.M. Fjeld.

–  Avfallet representerer en betydelig kostnad når vi skal kvitte oss med det, men den aller største kostnaden er likevel innkjøpet av produktene som ender som avfall. I tillegg til dette bruker våre ansatte tid på å transportere unødvendige materialer, som også innebærer en tung fysisk belastning for våre medarbeidere. Trevirke er heller ikke en ubegrenset ressurs, og alt trevirke bør benyttes til så høyverdige produkter som mulig, sier Amdahl.

Samarbeidsgruppen, som Amdahl er prosjektleder for, fikk nylig tilsagn om 6,5 millioner kroner fra Forskningsrådet. Partnerne i konsortiet skal selv bidra med en egenfinansiering på 7,5 millioner kroner, som gir prosjektet en totalramme på 14 millioner kroner.

 

Mål om 40 % reduksjon
Prosjektet vil vare over en fireårsperiode. Hovedmålet er å redusere andelen treavfall fra byggeplassene med 40 prosent sammenlignet med dagens nivå. I tillegg er det satt en rekke delmål for prosjektet, hvor mye handler om å identifisere årsakene til treavfallet og hva som kan gjøres for å bedre materialeffektiviteten.

– Forskningsprosjektet skal blant annet se på alt fra samarbeidsform og prosesser knyttet til innkjøp og prosjektering til metoder for effektiv og god kommunikasjon mellom prosjekterende og utførende, sier Amdahl, og viser til at ti samarbeidspartnere står bak innovasjonsprosjektet.

Foto: Ø.M. Fjeld AS/Espen Solli