Innovasjon - SMB og industri

Klosser Innovasjon er et innovasjonsselskap som bistår små og mellomstore bedrifter og industriselskaper i etablerings-, vekst- og omstillingsprosesser. Vår kjernekompetanse ligger i innovasjon, og vi tilfører verdi til bedrifter som vil posisjonere seg gjennom å tenke nytt!

Hvordan vi bistår bedrifter med innovasjon

Klosser Innovasjon har først og fremst kompetanse på innovasjon. Vi er til for å jobbe sammen med bedrifter som ser verdien av innovasjon for å kunne vokse og styrke sin konkurranseevne. Innovasjon kan skje på flere måter som utvikling av nye produkter, tjenester, forretningsmodeller og produksjonsmetoder.

Våre forretningsutviklere har lang praktisk erfaring i å lede innovasjonsprosesser i større og mindre bedrifter. Vi har utviklet verktøy for å kartlegge mulighetsrommet, og vi bidrar til å skaffe eksterne samarbeidspartnere og finansiering når det er nødvendig. Bærekraftig utvikling er alltid i fokus for vårt arbeid. Når det kommer til gjennomføringen av prosjektet, vil vår rolle kunne være alt fra prosjektleder til sparringspartner for bedriften.

Har du en nyskapende idé, som du ønsker å realisere i din bedrift?

Book et møte

Vi bidrar med rådgivning innenfor:

  • Markedskartlegging
  • Patentering og andre immaterielle rettigheter
  • Prosjektetablering og finansiering
  • Identifisering av partnere og nettverk
  • Etablering og gjennomføring av innovasjonsprosjekter
  • Skaffe til veie kapital gjennom offentlige og private kilder
  • Økt produktivitet (automatisering, robotisering, digitalisering og lean)
  • Bærekraftsstrategi gjennom Klosser Resiliens Les mer
Klosser Innovasjon hjelper deg å finne kontorlokaler

Er din bedrift på flyttefot?

Klosser Innovasjon fungerer som et enkelt kontaktpunkt for bedrifter som trenger en attraktiv og optimal beliggenhet for sin virksomhet. Vi formidler finansieringsmuligheter gjennom Innovasjon Norge, bistår i arbeidet mot kommunen (tilrettelegging og eiendom) og setter deg i kontakt med de rette menneskene. Gjør som blant andre Vestre møbelfabrikk «The Plus», sausfabrikken Salsus og fileteringsfabrikken First Seafood: få raske resultater ved å ta i bruk våre tjenester.

Werner Melby

Stilling: Inkubatorleder
Telefon: 913 93 783
E-post: werner@klosser.no

Werner er utdannet siviløkonom og jobber som inkubatorleder og økonomiansvarlig i Klosser Innovasjon. Som inkubatorleder er han ansvarlig for inkubatorprogrammet og -teamet. I praksis leder han arbeidet med å realisere vedtatte satsinger relatert til inkubator. Dette gjelder etablering av nye arbeidsplasser gjennom startups og økt verdiskapning i eksisterende næringsliv.

Som økonomiansvarlig er Werner ansvarlig for økonomirapportering til styret, eiere og myndigheter, samt på de prosjekter Klosser Innovasjon er involvert i. Werner har lang erfaring fra bedriftsrådgivning, industri, bank og finans, samt revisjon. Han har i tillegg vært gründer selv.

Av fritidsinteresser kan nevnes jakt, fiske og friluftsliv. Han setter stor pris på familieliv og gode venners lag.

Werner Melby

Inkubatorleder
Telefon: 913 93 783

Frank Larsen

Stilling: Administrerende direktør
Telefon: 951 62 531
E-post: frank@klosser.no

Frank er bioteknolog med dr. grad fra Universitet i Oslo. Han er seriegründer innen bioteknologi og har jobbet i både store og små teknologiselskap både som forskningssjef og markedsdirektør. Frank var den aller første direktøren i Universitet i Oslo sitt selskap for kommersialisering av teknologi. I tillegg til å lede Klosser Innovasjon, har han en ekstrajobb ved Høgskolen i Innlandet hvor han underviser masterstudenter i bioøkonomi og biobusiness. Frank har et stort engasjement for å utvikle kunnskapsbasert næringsliv på Innlandet og reindustrialisering for høyere verdiskaping på Innlandets bioressurser.

Frank Larsen

Administrerende direktør
Telefon: 951 62 531
Målgruppen for vår inkubator innen innovasjon er SMB-bedrifter og industiselskaper

Målgruppe for våre tjenester

Våre tjenester er rettet mot små- og mellomstore bedrifter (SMB) samt større industriselskaper. Dette omfatter i praksis de fleste bedrifter, men Klosser har mest å tilføre kunnskapsintensive næringer med innovasjon på radaren.

Vår faglige kompetanse er bred. Innenfor sektoren tjenesteleverandører er vi spesielt sterke på helse, IKT, bioteknologi og reiseliv. Vår kompetanse innen vareproduserende industri inkluderer blant annet tre, metall, betong og andre materialer, samt jordbruk, næringsmidler og bioenergi. Primært samarbeider vi med næringslivet i Innlandet, men ved ledig kapasitet kan vi levere tjenester til bedrifter også ellers i landet.

Bedrifter vi har bistått


Espen Svenneby i Forestia AS har fått hjelp av Klosser Innovasjon

Forestia AS

I sirkulære Solør er vi mye mer opptatt av handling enn fine ord. Handling skaper fremtidige verdier og økt sysselsetning. Derfor har vi valgt å samarbeide med Klosser Innovasjon.

Espen Svenneby, fabrikksjef


Sissel Opshaug i Primar AS har fått hjelp av Klosser Innovasjon via inkubatoren

Primar AS

Gjennom Klossers inkubator har vi fått tilgang til masse høy kompetanse til en lav pris.

Sissel Opshaug, daglig leder


Klosser Resiliens

Framtidens suksessbedrifter klarer å utnytte markeds- og innovasjonsmulighetene i det grønne skiftet. Ved å ta i bruk Klosser Innovasjons samlede kompetanse innen bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling, hjelper vi bedrifter i å gjøre bærekraft til innovasjonskraft.

Offentlig prosjekttilskudd

Har du en prosjektidé som trenger offentlig støtte, men mangler oversikt over aktuelle ordninger? Trenger du hjelp til å konkretisere innholdet i prosjektet, utforme en vinnende søknad eller kobles til samarbeidspartnere innenfor næringslivet eller forskningsinstitusjoner? Da kan det være en god idé å ta kontakt med en av våre kompetansemeglere. De er eksperter på offentlige støtteordninger og hjelper deg helt kostnadsfritt.

Kontakt: Nis Valentin Nielsen

Klynger og nettverk

Vi er overbevist om at samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljø gir økt verdiskapning. Derfor fasiliterer vi flere klynger og bedriftsnettverk, som NCE Heidner Biocluster, GreenHeart Industry, MOVECluster, 6Kloke og 7sterke. Er din bedrift vårt neste klyngemedlem? Her kan du lese mer om våre klynger og nettverk

Nis Valentin Nielsen

Stilling: Innovasjonssjef
Telefon: 939 92 010
E-post: nis@klosser.no

Nis er utdannet innen bioteknologi fra Aarhus Universitet og har doktorgrad i biokjemi fra UiO. Som prosjektleder har han ansvar for innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi og bioteknologi. Nis har erfaring fra forskning og utviklingsarbeid innen medisinsk og bioteknologisk arbeid, og han har ledet forskningsprosjekter og publisert vitenskapelige artikler i Danmark og Norge. Som innovasjonssjef har han ansvar for innovasjonsprosjekter og nettverk med deltakelse av bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig sektor. Han jobber også med kompetansemegling, som innebærer å koble bedrifter med relevante forskningspartnere og bistå med søknader. På fritiden går han på ski og på tur, elsker å reise til steder hvor det ikke er for varmt og liker å høre historier fortalt i en hyggelig atmosfære.

Nis Valentin Nielsen

Innovasjonssjef
Telefon: 939 92 010

Hva er en innovativ bedrift?

En innovativ bedrift skaper noe nytt. Dette kan være nye produkter, produksjonsmetoder, forretningsmodeller eller salgs- og distribusjonsformer. Nyskapende bedrifter kjennetegnes ved at de tilpasser seg trender, fanger opp impulser fra markedet og har en innovasjonskultur.

Hva er en inkubator?

Vårt viktigste verktøy for å hjelpe gründere og bedrifter med innovasjon er inkubatoren. Definisjonen av inkubator er «en organisasjon som skal gi støtte til virksomheter som forsøker å etablere en ny kommersiell aktivitet, gjerne med utgangspunkt i innovasjon» (www.snl.no).

Klossers inkubasjonsprogram er en del av det nasjonale inkubatorprogrammet til Siva. Dette gir deg lave priser og garanti for høy kvalitet. Undersøkelser har vist at bedrifter som er en del av et inkubatorprogram har større sannsynlighet for å lykkes enn de som står utenfor.

Les mer og ta kontakt