I løpet av to år har antall arbeidsplasser i Elverum økt med 278 ifølge sysselsettingstallene. I tillegg er det en økning i antall nyetablerte bedrifter og færre som legges ned.

Befolkningsutviklingen er også høyere enn scenarioene som Telemarksforskningen har utarbeida og prognosene til SSB. Faktisk vekst er altså bedre enn alle spådommer. Alle pilene peker for øyeblikket oppover.

Telemarksforskning står bak analysene som gjøres i regionalanalyse der det er mulig å følge med på flere ulike tall og analyser som måler attraktiviteten til en kommune.

– Det er svært gledelig å se at det er positive tall som peker i riktig retning for de siste to-årene. Telemarksforskning skriver i sine analyser at det ser ut til at Elverum har svært høy attraktivitet. Både bedrifter, næringsappratet og samfunnet bidrar til dette, sier ordfører Lillian Skjærvik.

Årsakene til veksten er sammensatt, og det er som regel ikke én enkel årsak. Elverum har nok klart seg bedre enn andre kommuner gjennom pandemien, har solide bedrifter som driftes godt og samtidig har man styrket næringsarbeidet.

På de siste to årene har vi fått på plass næringsutviklingsselskapet Elverum Vekst, og det regionale innovasjonsselskapet Klosser Innovasjon har etablert seg i Elverum.

– Dette alene skaper ikke vekst, men vi har et apparat som er godt rigget for å se mulighetene som finnes og bidra til at flere lykkes, sier Skjærvik.

Vekst i industri og IKT

Helt nye virksomheter har bidratt med 44 nye arbeidsplasser i nettotall, mens innflyttede bedrifter har bidratt med 40 arbeidsplasser netto.

Ser man på prosentvis vekst i bransjer så viser tallene at det har vært vekst i prosessindustrien med 41 prosent og 8 prosent i annen industri. Økningen er målt fra siste kvartal i 2019 sammenliknet med siste kvartal 2021. I samarbeid med Klosser Innovasjon har Elverum Vekst tatt initiativ til et industrinettverk i regionen.

– Det er derfor gledelig å se at det er vekst og at det er flere konkurransedyktige bedrifter i vår region. Det viser at det et potensial for å bygge enda sterkere industrimiljøer. Industrinettverket har som mål å bidra til nettopp det. Der vi gjennom nettverket sammen ser på muligheter for utvikling og innovasjon som igjen kan bidra til økt vekst og nye forretningsmuligheter, sier Regine Behrens Dyreng i Klosser Innovasjon.

Andre bransjer som har hatt god prosentvis vekst er Tele og IKT bransjen med en vekst på 41 prosent, og serveringsbransjen der veksten er på 26 prosent.

Økning i bedriftsetableringer

Elverum Vekst har blant annet ansvaret for å følge opp de som ønsker å starte bedrift i Elverum. Vi har også et ønske om å skape en sterkere etablererkultur.

I 2021 var det 299 nyetablerte bedrifter i Elverum mot 243 året før. Nedlagte bedrifter har sunket fra 227 i 2020 til 193 i 2021.

– Netto gir det 106 nyetablerte bedrifter som er et betydeligere høyere tall enn de siste fire årene. I disse tallene ligger jo både større etableringer som for eksempel møbelsnekkeriet til OJ, til mindre virksomheter med ansatte og enkeltmannsforetak som ikke alltid er en heltidsjobb, sier rådgiver i Elverum Vekst, Kate Langsethagen.

Næringsutvikler Asbjørn Lunde understreker at gründere og etablerere er et klart satsingsområde for Elverum, og håper at utviklingen fortsetter.

– Vi ønsker jo å skape en kultur og et miljø der flere tør å satse, og hvor det er rom for å skape ideer og innovasjon. Vår rolle er å være en støttespiller og en sparringspartner for de som ønsker å skape nye arbeidsplasser, sier Asbjørn.

Han legger til at det skal være lavterskel for å ta kontakt.

– Vi håper jo at enda flere tar kontakt med oss. Enten du har en utfordring eller en idé. Det kan være stort eller smått. Jo tidligere vi kommer i dialog med de som trenger bistand, jo bedre.

Best relativ vekst

Den relative veksten i antall arbeidsplasser i Elverum er bedre enn kommuner vi sammenlikner oss med. Tabellen under viser at for 2020 og 2021 har Elverum klart seg bedre enn andre kommuner. Relativ vekst er forskjellen mellom veksten i kommunene og veksten på landsbasis, og her ligger Elverum på plass nummer 100 av alle kommuner i landet.

– Dette er godt nytt, men det ligger fortsatt usikkerhetsmomenter med tanke på at en del har fått utsatt skatt og avgifter under pandemien. I tillegg har vi en situasjon med økte drivstoffpriser og strøm som er krevende for flere og en pågående krig i Ukraina som også påvirker næringslivet, sier daglig leder Odd-Erling Lange.