Klynger og bedriftsnettverk

Vi tror på samarbeid!

Forskning viser at bedrifter som samarbeider i nettverk og klynger har høyere verdiskapning enn de som står alene. Derfor har vi etablert, og fasiliterer, flere bransjespesifikke klynger og bedriftsnettverk. Ved å samle de viktigste aktørene i innovasjonsøkosystemet, skapes økte muligheter for vekst og innovasjon.

Hva er en klynge?

En næringsklynge er en konstellasjon av kunnskapsbedrifter, forskning- og utdanningsinstitusjoner, offentlig sektor og risikokapital. Sammen utgjør disse et økosystem som innoverer gjennom kompetansedeling og samhandling, men også gjennom konkurranse.Deltakerne i klyngen tilhører samme industrisektor, og ideelt sett er representanter for hele verdikjeden representert. I sterke næringsklynger skapes et dynamisk innovasjonsmiljø som fører til bedre konkurranseevne og vekst hos klyngebedriftene.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster er en nasjonal næringsklynge med hovedkontor på Hamar som representerer hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon. Medlemmene opererer innen landbruk og havbruk. Fokusområdene er genetikk, bioteknologi, bærekraftig fôrutvikling, bioraffinering og agritech.

Les mer

Green Heart Industry

Green Heart Industry er en regional klynge, lokalisert i Kongsvingerregionen, hvor bedriftene samarbeider om bærekraftig industriutvikling ved blant annet å utnytte hverandres sidestrømmer. Initiativet til klyngen kom gjennom industriforeningen 7sterke, som fasiliteres av Klosser Innovasjon.

Les mer

Vurderer din bedrift å bli en del av våre klynger eller nettverk?

Book et møte
Klosser fasiliterer klynger og bedriftsnettverk som skaper et lukrativt innovasjonssystem.

Hva er et bedriftsnettverk?

Et bedriftsnettverk er en samling bedrifter som ønsker å utnytte sine synergieffekter for å utvikle og realisere nye markedsmuligheter. Å bygge nettverk styrker innovasjonsevnen og konkurransekraften. Et bedriftsnettverk har ofte et klart avgrenset område for samarbeid.

Våre bedriftsnettverk:

MOVECluster et nyetablert regionalt bedriftsnettverk bestående av bedrifter, kompetanse- og forskningsmiljøer innen sport- og fritidsbransjen i Sør-Østerdal. Analyser viser et stort potensial for verdiskapning og vekst i denne bransjen ved å ta i bruk bærekraftige forretningsmodeller og digitale løsninger.Ta kontakt med: Regine Behrens Dyreng

Våre klynger og bedriftsnettverk samarbeider med:

HelseINN - VRINN - Norwegian Wood Cluster

Regine Behrens Dyreng

Stilling: Prosjektleder Elverum-regionen
Telefon: 400 21 350
E-post: regine@klosser.no

Regine har designutdannelse fra Coventry University og masterfag i innovasjon og nytenking fra NTNU. Hun har 25 års rådgivererfaring innen innovasjon, strategisk posisjonering og brukerdrevet design. De siste 15 årene har Regine hatt fokus på forretningsutvikling og DesignThinking med en helhetlig forståelse for hvordan bedrifter skal ledes gjennom et utviklings- og innovasjonsløp. I Klosser Innovasjon trives hun godt i rollen som fasilitator, kompetansebygger og prosessdriver. Regine har kontor i Elverum og bistår næringslivet som prosjektleder for Industrinettverket i Elverumregionen, sport- og fritidsklyngen MoveCluster samt industriklyngen Sirkulære Solør.

På fritiden har Regine hatt mange styreverv i ulike lag og foreninger, særlig knyttet til idrett og kultur og sitter også som styremedlem i Elverum Vekst.

Regine Behrens Dyreng

Prosjektleder Elverum-regionen
Telefon: 400 21 350