Klynger og bedriftsnettverk

Vi tror på samarbeid!

På vegne av næringslivet har vi ansvar for klyngen NCE Heidner Biocluster. Deltakelse i klynger og nettverk er for mange en naturlig del av forretningsstrategien. Derfor har vi etablert, og fasiliterer, flere bransjespesifikke klynger og bedriftsnettverk.Ved å samle de viktigste aktørene i innovasjonsøkosystemet, skapes økte muligheter for vekst og innovasjon. Her treffer man potensielle kunder og samarbeidspartnere, her kan man jobbe sammen om felles utfordringer og blir kjent med den siste utviklingen innen sitt marked eller fagfelt.

Hva er en klynge?

En næringsklynge er en konstellasjon av kunnskapsbedrifter, forskning- og utdanningsinstitusjoner, offentlig sektor og risikokapital. Sammen utgjør disse et økosystem som innoverer gjennom kompetansedeling og samhandling, men også gjennom konkurranse.Deltakerne i klyngen tilhører samme industrisektor, og ideelt sett er hele verdikjeden representert. Klyngene består av bedrifter som er villige til å strekke seg litt lenger sammen, for å oppnå vekt sog utvikling.Jobber du i en slik bedrift? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster er en nasjonal næringsklynge med hovedkontor på Hamar som representerer hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon. Medlemmene opererer innen landbruk og havbruk. Fokusområdene er genetikk, bioteknologi, bærekraftig fôrutvikling, bioraffinering og agritech.

Les mer

Vurderer din bedrift å bli en del av våre klynger eller nettverk?

Book et møte

Hva er et bedriftsnettverk?

Et bedriftsnettverk er en samling bedrifter som ønsker å utnytte sine synergieffekter for å utvikle og realisere nye markedsmuligheter. Å bygge nettverk styrker innovasjonsevnen og konkurransekraften. Et bedriftsnettverk har ofte et klart avgrenset område for samarbeid.

Våre bedriftsnettverk:

7sterke er en næringsklynge som består av en mengde små og store bedrifter som samhandler og innoverer i Kongsvingerregionen. Næringsutvikling skjer best hvor det er en konsentrasjon av relaterte bedrifter og hvor kunnskap aktivt deles og videreutvikles. Klyngen symboliserer felleskap og samarbeid mellom bedrifter i de 7 kommunene sør i Innlandet fylke.Gjennom våre fire nettverk (HR, produksjon, bærekraft og marked) kan du møte andre fra ditt fagområde i regionen. Nettverkene jobber på tvers av både kommunegrenser og bedrifter, med mål om å øke kompetansen og bidra til utvikling av bedriftene.Ta kontakt med: Helga B. Helland

konferanse 7sterke

Helga Helland

Stilling: Klyngeleder 7sterke
Telefon: 992 96 466
E-post: helga@klosser.no

Helga er klyngeleder for 7sterke, og har i forkant av dette vært prosjektleder i Klosser for et kompetanseprosjekt for industrien. Helga har en bachelorgrad i europeiske språk og diverse studiepoeng innen ledelse, HR og reiseliv, blant annet en mastermodul fra BI i HRM, hvor hun forsket på nye arbeidsformer og viktigheten av opplevd støtte. Helga har mer enn ti års erfaring fra HR i teknologibransjen, og har særskilt kompetanse innen organisasjonsutvikling, kulturbygging, endringsledelse, mellommenneskelig kommunikasjon og samarbeid. Hun er særlig opptatt av hvordan forskningsbasert HR kan gi bedrifter finansielle fortrinn.

Hun bruker mye av fritiden sammen med familien, og er mamma til to aktive gutter. Helga finner ro med jord mellom fingrene i hagen, eller på løpetur.

Helga Helland

Klyngeleder 7sterke
Telefon: 992 96 466

MOVECluster er et regionalt bedriftsnettverk bestående av bedrifter, kompetanse- og forskningsmiljøer innen sport- og fritidsbransjen i Sør-Østerdal. Analyser viser et stort potensial for verdiskapning og vekst i denne bransjen ved å ta i bruk bærekraftige forretningsmodeller og digitale løsninger.Ta kontakt med: Regine Behrens Dyreng

6Kloke Industriklyngen i Elverumregionen er et nettverk for de fremste industribedriftene fra seks kloke kommuner; Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Åmot og Trysil. 6Klokes formål er å skape flere aktiviteter og økt samhandling mellom industriaktørene i regionen for økt synlighet/attraktivitet, verdiskaping og vekst. Nettverket har etablert fire faggrupper innen HR, produksjon, marked og bærekraftsinnovasjon.Ta kontakt med: Regine Behrens Dyreng

Klosser fasiliterer klynger og bedriftsnettverk som skaper et lukrativt innovasjonssystem.

Regine Behrens Dyreng

Stilling: Leder for Klosser Resiliens og Elverumregionen
Telefon: 400 21 350
E-post: regine@klosser.no

Regine har designutdannelse fra Coventry University og masterfag i innovasjon og nytenking fra NTNU. Hun har 25 års rådgivererfaring innen innovasjon, strategisk posisjonering og brukerdrevet design. De siste 15 årene har Regine hatt fokus på forretningsutvikling og DesignThinking med en helhetlig forståelse for hvordan bedrifter skal ledes gjennom et utviklings- og innovasjonsløp. I Klosser Innovasjon trives hun godt i rollen som fasilitator, kompetansebygger og prosessdriver. Regine har ansvar for innovasjonsprogrammet Klosser Resiliens som tar utgangspunkt i bærekraftsmuligheter og -utfordringer. Hun har kontorplass i Elverum og  bistår også næringslivet som prosjekleder i biohuben Sirkulære Solør, 6Kloke (industriklyngen i Elverumregionen) og MoveCluster (sport og fritidsklynge).

På fritiden har Regine hatt mange styreverv i ulike lag og foreninger, særlig knyttet til idrett og kultur og sitter også som styremedlem i Elverum Vekst.

Regine Behrens Dyreng

Leder for Klosser Resiliens og Elverumregionen
Telefon: 400 21 350

Våre klynger og bedriftsnettverk samarbeider med:

HelseINN - VRINN - Norwegian Wood Cluster