I november 2020 lanserte en av våre inkubatorbedrifter, Victor(y) Care AS, en app som du kan laste ned gratis til iPad. Appen er utviklet i samarbeid med Norsk Epilepsiforbund, og er ment å hjelpe kronisk syke med å holde oversikt over egen sykdom. Appen brukes også som kommunikasjonsverktøy for å kommunisere helsetilstanden til helsepersonell og pårørende.

Kamilla Spangsberg Kristensen og Mads Thrane har utviklet appen Victor(y) Care. Foto: Victor(y) Care.

– Siden lanseringen i november har nærmere 150 personer lastet ned appen, sier Mads Thrane, som har utviklet appen i samarbeid med sin kone, Kamilla Spangsberg Kristensen. Ekteparet er fornøyde med mottagelsen av appen.

Skal forstå brukerne
– Vi har ikke satt oss noen mål i form av antall nedlastninger, ettersom det er nå den virkelige jobben starter, fortsetter Thrane. Nå skal utviklerne jobbe for å forstå brukerne og deres adferd i selve appen, og kontinuerlig forbedre den herfra.
– Nå er vi svært fornøyde med å se at mange kan bruke Victor(y) Care til å forstå og kommunisere egen helse. Dette er et meget personlig prosjekt, så det er forløsende å se at det gir verdi for andre, sier han.

Oversikt over plager
I 2019 mistet ekteparet sin lille sønn Victor Elliot som var utviklingshemmet grunnet en spesiell genmutasjon og led av kraftig epilepsi. Sønnens daglige velvære, aktiviteter, medisin og epilepsianfall ble loggført på papir i en «døgnklokke». I perioder hadde ekteparet jevnlig kontakt med over 30 hjelpepersoner som skulle ha informasjon om sønnens helsetilstand som ledd i hans behandlingsopplegg.

Appen er utviklet basert på behov og erfaringer som ekteparet opplevde knyttet til sin sønn Victor Elliot. Foto: Victor(y) Care

Å registrere sønnens helsetilstand på papir var tidkrevende, og det fantes ingen elektroniske alternativer. Ekteparet startet etter hvert på jobben med å utvikle en digital versjon av døgnklokken.

– I appen som vi nå har lansert, kan en enkelt registrere helseopplysningene en selv ønsker. Slik blir det enklere å få oversikt over egne plager, samt formidle til andre hvordan en har det, sier Spangsberg Kristensen.

Gratis
– Appen er gratis, og kan også brukes ved andre sykdommer enn epilepsi. Målet vårt er at de som bruker appen kan legge til en objektiv og oversiktlig beskrivelse over hvordan de har det, slik at helsepersonell får den informasjonen de trenger til å hjelpe brukeren best mulig, sier Thrane.

Skjemaet i appen forestiller et hjul med klokkeslett for hele døgnet, der brukeren fyller inn informasjon. Foto: Victor(y) Care

Konstruktiv tilbakemelding fra inkubatoren
– Vi har fått god hjelp og støtte undervegs i denne prosessen, og møtte først Klosser Innovasjon i idé-fasen, forteller Thrane. Hos inkubatoren la vi frem ideen vår, som vi fikk god konstruktiv tilbakemelding på. Vi har også hatt en god dialog på hvordan vi kan få Victor(y) Care ut i markedet, i tillegg til at vi har fått bistand til å finne ut hvor vi treffer målgruppen best, og hvordan markedsføre appen på sosiale medier, fortsetter han.

– Å jobbe med inkubatoren har gitt oss mye, og var også veien inn til lanseringssamarbeidet vårt med Epilepsiforbundet, skryter Thrane.

Ekteparet har også fått hjelp med fasilitering av kontakter til potensielle investorer og virkemidler. – Gjennom inkubatoren har vi fått både Markeds- og Kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge samt tilskudd fra Hamarregionen, sier han.

Glad for samarbeidet
– Klosser Innovasjon har ikke bidratt inn i selve utviklingen, men de har vært en viktig bidragsyter i jobben med å strukturere og sortere våre tanker og ideer. Inkubatoren har hele tiden utfordret oss på neste steg i prosessen. Vi har også hatt en åpen dialog, noe som betyr at det har vært enkelt for oss å få raske avklaringer ved behov, forteller ekteparet.

– Alt i alt er vi glade for samarbeidet med inkubatoren i Klosser Innovasjon, og de har bidratt godt til at vi har klart å lansere produktet vårt i markedet, avslutter Thrane.

 

Les mer:
Victor(y) Cares hjemmeside.
Her kan du laste ned Victor(y) Care. (Lenke til app-store)
Klosser Inkubator