Det ble en del turer mellom Norge og Romania før Dorin Moraru endelig fikk permanent oppholdstillatelse i 2007. I 1998 reiste Dorin til Norge for å studere ved Lyngdal Jordbruksskole. Etter endt skolegang måtte han returnere til hjemlandet, før han i 2004 kom tilbake igjen for å lære seg å lage skigard.

– Jeg kjøpte hus i Bang i 2005, søkte oppholdstillatelse i 2006 og fikk innvilget søknaden i 2007, smiler Dorin Moraru, daglig leder og grunnlegger av Mjøsskigard. 

Det er ingen tvil om at Norge har forandret den arbeidsomme mannen.  

– Jeg var bare 19 da jeg kom hit alene for å studere, og det var også første gang jeg reiste hjemmefra, forteller Moraru som har etablert seg med kone og tre barn på småbruket Lillehovde i Ringsaker. 

Fra biloppretter til skognæring
Han har fagbrev som biloppretter, og jobbet i flere år ved Möller Bil samtidig som han tok ut skog fra sin 100 mål store skogseiendom. Småbruket kjøpte han i 2013 og planen var klar; Dorin hadde satt seg som mål å selge skigard produsert med norsk trevirke.  

– Jeg har alltid vært glad i å ha mye å gjøre, jeg har mye energi, og brukte fritiden min på å sette opp skigarder mens jeg jobbet fulltid som biloppretter, sier Moraru.   

For to år siden sluttet han i jobben for å satse alt på egen bedrift. Moraru ser på skigarden som en nasjonal vare, men erfarte at konkurrentene solgte skigarder produsert med importert trevirke. Hvorfor fantes det ikke norsk skigard i butikken, undret grunnleggeren seg.  

Lokalt trevirke og mange ideer
– Den norske grana vokser sakte sammenlignet med skog fra for eksempel Latvia, noe som betyr tettere trefibre og lengre levetid for skigarder laget av norsk gran, forklarer gründeren. 

– Jeg har mange ideer, men trenger også hjelp til å realisere disse, sier Moraru, som frem til 2017 drev Mjøsskigard som et enkeltmannsforetak. I løpet av få år fikk han flere kundehenvendelser og bestillinger enn han klarte å levere til. 

Mjøsskigard har seks fast ansatte, og i løpet av høsten 2021 ansetter Moraru to medarbeidere ekstra. 

Mjøsskigard produserer skigard med trykkimpregnert staur. Foto: Mjøsskigard

Søkte aktivt etter hjelp
Sommeren 2021 står for Moraru som et vendepunkt.  

– Det er moro å vokse, men jeg klarer ikke alt selv, sier han alvorlig. I dag produserer Mjøsskigard skigarder ved hjelp av en gammeldags håndverksmaskin. Det tar lang tid å skjære virket, mye av håndteringen er manuell og produksjonen går rett og slett for sakte.  

Skulle Mjøsskigard fortsette å levere varer måtte produksjonen effektiviseres.  

Moraru kontaktet først Ringsaker kommune, og næringsrådgiveren Heidi Karlsen satte ham i kontakt med inkubatoren i Klosser Innovasjon. 

Sammen med inkubatorrådgiverne Marie Moen Unneberg og Morten Birkelund har han testet flere ideer på papiret, og rådgiverne så raskt at Morarus utfordringer kunne løses gjennom et katapultprosjekt. 

– Dorin er en praktiker som hele tiden tenker på hva han kan gjøre av forbedringer i virksomheten sin, sier Marie Moen Unneberg. – Han tenker kvalitet, effektivitet og bærekraft i det han gjør, og det er imponerende hva han har fått av resultater gjennom katapultprosjektet, fortsetter hun. 

– Vi fikk hjelp fra inkubatoren til å søke Ringsaker næringsfond om midler til å gjennomføre markedsanalyse der vi kan tallfeste fremtidig markedsvekst. Dette blir viktig for å dimensjonere industribygget, forklarer Moraru.  

Deler av midlene fra næringsfondet skal også gå til investering i den spesialtilpassede produksjonslinjen som kom ut av katapultprosjektet.   

I produksjonen benyttes sentvokste skier fra skogen i Brumunddal. Foto: Mjøsskigard

Ny tid for Mjøsskigard
For å møte etterspørselen skal produksjonen flyttes til nye lokaler på Rudshøgda, og produksjonen industrialiseres med mer effektivt produksjonsutstyr. 

Moraru satser på at Mjøsskigard er i full drift i nye lokaler fra 2023. Han har også planer om å bygge verdens høyeste skigard-fasade på det nye bygget som blir godt synlig fra E6. 

– Det tror jeg blir spennende, smiler han, og legger til at det blir enklere å frakte varene fra Rudshøgda, enn fra småbruket utenfor Brumunddal, hvor han nå bor og arbeider fra. 

– Med det nye industrianlegget tror jeg at vi kan redusere vårt årlige tømmerforbruk med nærmere 100 kubikk. Det er mye. Produksjonen er mer bærekraftig, og kanskje kan vi eksportere tømmeret vi ikke utnytter selv? spør Moraru. 

Stauren settes dypt i bakken for at skigarden skal stå lenge, og ståltråden som benyttes er tykk. Foto: Mjøsskigard

Fakta

Navn: Dorin Moraru (42) fra Romania 
Forretningsidé: Produsere og selge skigard med norske råvarer
Ambisjon: Være best på kvalitet og levere nasjonalt gjennom avtale han har signert med Coop Norge.
Finansiering: Har fått midler fra Ringsaker kommunes Næringsfond, midler til katapultprosjekt.
Eiere: Miller Holding AS, KPLP AS, Wedvik Holding AS. 

Dette har Klosser Inkubator bistått med: 

  • Rådgivning i forbindelse med flytting av produksjonen og etablering av nye industrilokaler 
  • Kobling mot Norsk katapult 
  • Rådgivning med registrering av merkevare  
  • Bistått med å søke midler fra Ringsaker Vekst/næringsfondet  
  • Hjulpet til med å hente priser på tegninger 
  • Sparringspartner og rådgiver 

Klosser Inkubator 

  • er et verktøy for nyskapende gründere og for eksisterende bedrifter med vekstpotensial 
  • bistår med utvikling av forretningsideer, forretningsutvikling, produktutvikling og -design, innhenting av kapital samt tilgang til nettverk og samarbeidspartnere 
  • er offentlig subsidiert slik at bedrifter lettere skal få bistand med sine innovasjonsprosjekter 
  • er en del av Klosser Innovasjon som har kontorer på Hamar, Kongsvinger, Elverum, Tynset og Kirkenær 

Les mer på Klosser Inkubator

Norsk katapult 
Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.  

Les mer på Norsk katapult