Klosser Innovasjon arbeider målrettet for å løfte næringslivet i Innlandet. Les mer om hvordan vi bistår vekstbedrifter i regionen.

Store naturressurser i Innlandet kan bidra til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser. Få bedre innsikt i hvilke prosjekter vi bistår innen biobaserte næringer.

Vi samarbeider tett med lokale myndigheter om flere spennende utviklingsprosjekter. Lær mer om våre prosjekter her.

Klosser Innovasjon tror på at samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljø gir positive synergier som igjen bidrar til økt verdiskapning.

Klosser Inkubator er et verktøy for gründere og bedrifter i Innlandet med vekstpotensial. Se hvem som er våre inkubatorbedrifter.

AKTUELT

FØLG VÅRE NYHETER

Vil redusere treavfall med 40 prosent

Et tverrfaglig forskningsprosjekt har som mål å redusere mengden treavfall med 40 prosent. Nå har prosjektet, som er tilrettelagt av Klosser Innovasjon, fått tilsagn om 6,5 millioner kroner fra Forskningsrådet. Innovasjon og verdiskapning kan kun oppnås dersom næringsliv, akademia og virkemiddelapparatet samarbeider tett, dette er…

Ministerbesøk med fokus på industrivekst

Tirsdag 7. juni var næringsminister Jan Christian Vestre på besøk i Innlandet, der Klosser Innovasjon sammen med industribedrifter, forskningssenteret CREDS og Høgskolesenteret i Kongsvinger ga innspill på hva som skal til for å skape ytterligere industrivekst i Innlandet. Næringsministerens Innlandet-besøk var lagt til Kongsvingerregionen og…

DETTE SIER VÅRE KUNDER

ARRANGEMENTER

TRENGER DU FAGLIG PÅFYLL?

Ingen kommende arrangementer.