Klosser Innovasjon arbeider målrettet for å løfte næringslivet i Innlandet. Les mer om hvordan vi bistår vekstbedrifter i regionen.

Store naturressurser i Innlandet kan bidra til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser. Få bedre innsikt i hvilke prosjekter vi bistår innen biobaserte næringer.

Vi samarbeider tett med lokale myndigheter om flere spennende utviklingsprosjekter. Lær mer om våre prosjekter her.

Klosser Innovasjon tror på at samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljø gir positive synergier som igjen bidrar til økt verdiskapning.

Klosser Inkubator er et verktøy for gründere og bedrifter i Innlandet med vekstpotensial. Se hvem som er våre inkubatorbedrifter.

AKTUELT

FØLG VÅRE NYHETER

Satser bredt fra skogen

Marianne Wimmer gikk fra å vite lite om skogbruk til å bli skogingeniør for å kunne overta familiens skogeiendom. Med utgangspunkt i naturens ressurser har hun skapt bedrift og arbeidsplasser basert på kortreiste råvarer og opplevelser; en bedrift som stadig vokser og er i endring. 

Les mer

Mjøsskigard tar sats og flytter produksjonen

Det ble en del turer mellom Norge og Romania før Dorin Moraru endelig fikk permanent oppholdstillatelse i 2007. I 1998 reiste Dorin til Norge for å studere ved Lyngdal Jordbruksskole. Etter endt skolegang måtte han returnere til hjemlandet, før han i 2004 kom tilbake igjen for å lære seg å…

Les mer

INKUBATOR

DETTE SIER VÅRE BEDRIFTER OM VÅR INKUBATOR

ARRANGEMENTER

TRENGER DU FAGLIG PÅFYLL?

Ingen kommende arrangementer.