OPPTAK AV WEBINAR - STRØMSTØTTEORDNINGEN

Se opptak av webinar om strømstøtteordningen her.

LINK TIL WEBINAR

Innovasjonsselskapet Klosser er en pådriver for vekst og innovasjon

Gründer og startup

Les mer

SMB og industri

Les mer

Klynger og nettverk

Les mer

Våre satsingsområder

Klosser Innovasjon har spesielt fokus på å utvikle områder hvor Innlandets næringsliv har naturgitte fordeler, eller potensiale til å bygge konkurransefortrinn:

Fremhevet arrangement/aktuelt

Klosser Innovasjon arbeider målrettet for å løfte næringslivet i Innlandet. Les mer om hvordan vi bistår vekstbedrifter i regionen.

I dag lanseres en alternativ energikommisjon til energikommisjonen som Støre-regjeringen nedsatte i februar. De krever oppsigelse eller reforhandling av flere avtaler med EU. Den forestående LO-kongressen blir første kamparena.

Les mer

Vi har kompetansen

Våre medarbeidere har høy og variert kompetanse som benyttes for å bistå små og store bedrifter med innovasjon, omstilling og vekst.

Dette sier våre kunder


Nils Helset fra DigiFarm

DigiFarm AS

DigiFarm ble startet i Klosser Innovasjon i 2019, og uten hjelpen fra hele Klosser- og Heidner-teamet så hadde vi aldri fått på plass vår EIC Accelerator-kapitalisering på 60 millioner kroner fra EU-kommisjonen - og det som aller første bedrift på Innlandet! Den totale kompetansen hos Klosser Innovasjon innen landbruk og teknologi er en perfekt match for ag-tech startup-selskaper.

Nils Helset, Co-founder og CEO


Lilleseth Kjetting AS

Gjennom Klosser Innovasjon har vi over tid fått tilgang til bred kompetanse, relevant kursing og et bredt nettverk. Dette har bidratt til kompetanseheving og framskritt på mange områder. Spesielt har vi fått tett oppfølging og bistand i forbindelse med et innovasjonsprosjekt, hvor vi også fikk avgjørende hjelp til å søke tilskudd. I denne perioden med bistand fra Klosser har vi gått fra 10 til 12 arbeidsplasser. Vi vil anbefale bedrifter på det varmeste å sette seg inn i hvilke muligheter som ligger hos Klosser Innovasjon.

Stine Lilleseth, markedssjef


OnsiteSecurity

Klosser har vært viktig for OnsiteSecurity for å komme i gang med veksten. De har videre hjulpet oss med blant annet nødvendige strategier og innhold for å kunne få godkjent søknader hos innovasjon Norge og andre. Klosser har også vært en viktig støttespiller i jakten på riktige investorer. I en oppstartsperiode har også tilknytning til Klosser vært med på å gi selskapet tyngde og seriøsitet, noe som var viktig og til dels avgjørende for at vi landet våre første kunder.

Ståle Solberg, daglig leder


Klossers vekstprosjekter

Klosser deltar aktivt i eller driver egne forsknings- og utviklingsprosjekter, på områder hvor vi mener det er store muligheter for å skape ny industri og kompetansearbeidsplasser.

Se våre vekstprosjekter