Industribedriften har i underkant av 60 ansatte, og består av fire produksjonsavdelinger i Innlandet; i Valdres ligger produksjonslinjen for overflatebehandling av kledning, panel og listverk, i Stange produseres glassvegger, og fabrikken i Trysil er blant Norges ledende innenfor produksjon av spiler og finerte plater. Vyrk eier også 70 prosent av høvleriet Brumund sag, som sikrer råstoff til industribedriften.  

Steinar Lyseng har teknisk bakgrunn, og jobbet tidligere med styringsteknologi. Kunnskapen og erfaringene tok gründeren med seg da han startet Vyrk, og Lyseng har blant annet bygget innmaten i flere av Vyrks maskiner i Rogne. 

Et godt vyrkje
– Jeg ville ha et kort navn, og for meg ble Vyrk et naturlig valg, sier Lyseng. Vyrk kommer av vyrkje, som er dialektord for virke. – En må ha et godt virke skal sluttproduktet bli en solid vare, fortsetter han. 

– I den gamle jobben hadde jeg mye fritid, og jeg så at det var et behov for mer ferdigmalt trevirke i markedet. Dette er også bakgrunnen for at Lyseng valgte å si opp jobben og satse på egen idé. 

Miljøvennlig trevirke fra gulv til tak
Vyrk fokuserer i dag på miljø og miljøvennlige produkter og er en komplett leverandør som produserer og overflatebehandler produktene etter kundenes ønsker. 

– Vi har stort fokus på kvalitet og rene, norske råvarer, og gjør jobben selv. Vi er ikke avhengig av andre leverandører, og har dermed kort leveringstid, fortsetter gründeren.

– Vi jobber for å være klimanøytrale, og ønsker også å inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet, sier han. 

Heltre er i dag det mest miljøvennlige byggemateriale de har. 
– Tre er en fornybar ressurs, og all levende skog og bearbeidet treverk binder karbon. Forlenger man treets levealder vil mengden bundet karbon øke, forklarer Lyseng.  

Vyrk ser blant annet på hvor mye karbon som blir bundet i trevirke som går gjennom produksjonen, og har som mål å skape mer verdi med mindre innsats av CO2. 

Samfunnsansvar
Vyrk er en framtidsrettet virksomhet og jobber kontinuerlig med å ta samfunnsansvar i byggebransjen. 

– Vår største fordel er at vi kan levere produktene våre samlet til en byggeplass, sier han. Ikke bare er det en stor fordel for kundene, men produksjonen blir også mer miljøvennlig når de gjør det meste selv. Glass importerer Vyrk fra Polen, og er det eneste produktet de ikke selv kan produsere. 

Kenneth Nordstrand, produksjonsarbeider ved fabrikken på Stange monterer et glassvindu. Foto: Linda-Theres Trondsen

>– Vyrk jobber for å være klimanøytrale, og ønsker også å inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet, sier Steinar Lyseng, marked- og innovasjonsleder i Vyrk AS. Her fra glassveggproduksjonen på Stange. Foto: Linda-Theres Trondsen

Grønn fremtid
– Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2015, og setter miljø og miljøvennlige produkter i fokus. Vi benytter blant annet vannbasert maling og fornuftige limtyper. På denne måten kan kundene føle seg trygge på at miljøaspektet blir ivaretatt, sier Lyseng. 

Nå jobber bedriften for å introdusere en ny og forbedret utgave av Trysil-panel, som er en type bærekraftig panel som festes på veggen med klips og skinne. Jeg ønsker også å åpne for at vi kan gjenbruke produktene gjennom en panteordning – slik at paneler eller andre produkter kan få nytt liv, forteller gründeren. 

– Sørger man for lang levetid på produktene får man også bedre effekt av karbonlagringen. 

Leverer nasjonalt
– Vi leverer til både bedrifter og til hyttemarkedet, og vi har flere kunder og offentlige bygg på kundelisten, sier Lyseng. Vyrk har blant annet levert spiler til heissjaktene og himlinger til Mjøstårnet i Brumunddal. 

Steinar Lyseng har stor tro på norsk industri, og ønsker fortsatt å være en betydelig aktør i Innlandet.  

– Jeg er spent på 2022 med tanke på både covid og økte strømpriser. Det siste året har vært krevende for oss, men det har gått bra, sier han. 

De har ingen kjedeavtale, og står stødig på egne ben. Vi jobber aktivt for å nå målet vårt om å være den mest attraktive leverandøren på markedet, sier Lyseng.

Fakta

Navn: Steinar Lyseng (45) fra Valdres
Forretningsidé: Produsere og selge miljøvennlige produkter i tre
Ambisjon: Være den mest attraktive leverandøren på markedet. Omsette for 300 millioner kroner i løpet av de neste tre årene.
Eiere: Steinar invest AS, Jan Kristian Dalen, Lysebu invest AS, ML Eiendom AS, Svein Ove Bolstad

Dette har Klosser Inkubator bistått med:  

  • Sparringspartner og rådgiver innfor innovasjon og bærekraft
  • Fasilitering av prosjekt bærekraftpanel
  • Kobling mot relevante fagmiljøer
  • Bistand til digitalisering av fabrikkene, LEAN og produksjonsforbedringer
  • Bistand til innhenting av kapital til prosjektgjennomføring

Klosser Inkubator  

  • er et verktøy for nyskapende gründere og for eksisterende bedrifter med vekstpotensial
  • bistår med utvikling av forretningsideer, forretningsutvikling, produktutvikling og -design, innhenting av kapital samt tilgang til nettverk og samarbeidspartnere
  • er offentlig subsidiert slik at bedrifter lettere skal få bistand med sine innovasjonsprosjekter
  • er en del av Klosser Innovasjon som har kontorer på Hamar, Kongsvinger, Elverum, Tynset og Kirkenær

Les mer på  Klosser Inkubator