Agrifoodtech

Verden trenger mer mat produsert på en bærekraftig måte. Norske bedrifter kan sitte på deler av løsningen gjennom egenutviklet og unik teknologi for økt og bærekraftig matproduksjonen. Derfor skaper vi et landslag for en ny grønn eksportnæring.

Mange norske agrifoodtech-selskaper er allerede på vei ut i internasjonale markeder. Landslaget for AgriFoodTech skal samle de beste bedriftene med størst potensiale for å lykkes internasjonalt, for å bistå med skalering og internasjonalisering.

Les mer: Derfor trenger vi et landslag for AgriFoodTech

Agrifoodtech er et vekstområde med stort eksportpotensial for norsk næringsliv. Klimaendringer, matmangel flere steder i verden og større krav til bærekraftig produksjon og matsikkerhet er viktige drivere for utvikling av ny teknologi for å fremstille næringsmidler fra jord til bord.

Entreprenører innen agrifoodtech tar utfordringen og vil forsøke å løse problemene ved å utvikle nye og avanserte teknologier. Dette er teknologier og løsninger innenfor mange områder som droner, nye proteinkilder, genredigering, vertikalt jordbruk, bruk av satellittdata og presisjonsjordbruk. De nye bedriftene driver fram en radikal endring av vår matproduksjon både i jordbruket og i matindustrien – og det er en teknologidrevet endring.

Les mer: Hele Norge eksporterer agrifoodtech

Landbruksteknologi har stort markedspotensial globalt. Ulike analyser viser at det totale markedet kan være verdt nærmere 700 milliarder dollar innen 2027.

Derfor  går innovasjonsvirkemidlene sammen for å fremme norsk agrifoodtech ut i verden. Bak AgriFoodTech Norway står inkubatorene Klosser Innovasjon, T:lab og Aggrator inkubator Ås, sammen med næringsklynga NCE Heidner Biocluster, Mære Landbruksskole og BioValley.

Er du en ambisiøs agrifoodtech-bedrift, eller besitter du teknologi eller andre ressurser som landslaget har behov for?

Ta kontakt med vår oss (se kontaktinfo under) eller send oss en mail på post@klosser.no

DRONER: Droner er en av teknologiene som blir viktig framover. Atilla Haugen i Biodrone med en av dronene de benytter.

Kristiane Haug Berg

Stilling: Leder for Agrifoodtech Klosser
Telefon: 906 80 414
E-post: kristiane@klosser.no

Kristiane er leder for Agrifoodtech Klosser. Hun har en master i bioteknologi fra NMBU og en Ph.D fra det medisinske fakultetet ved UiO. Kristiane har lang erfaring som administrativ leder med personal- og budsjettansvar. Hun har bakgrunn innenfor grunn- og translasjonsforskning via studier på ex vivo-oppbevaring og kultivering av celler og vev, og modulering av kirurgiske prosedyrer. Kristiane driver sammen med sin mann to gårder, hvor de produserer mjølk, kylling, gras og korn.

Kristiane Haug Berg

Leder for Agrifoodtech Klosser
Telefon: 906 80 414

Frank Larsen

Stilling: Administrerende direktør
Telefon: 951 62 531
E-post: frank@klosser.no

Frank er bioteknolog med dr. grad fra Universitet i Oslo. Han er seriegründer innen bioteknologi og har jobbet i både store og små teknologiselskap både som forskningssjef og markedsdirektør. Frank var den aller første direktøren i Universitet i Oslo sitt selskap for kommersialisering av teknologi. I tillegg til å lede Klosser Innovasjon, har han en ekstrajobb ved Høgskolen i Innlandet hvor han underviser masterstudenter i bioøkonomi og biobusiness. Frank har et stort engasjement for å utvikle kunnskapsbasert næringsliv på Innlandet og reindustrialisering for høyere verdiskaping på Innlandets bioressurser.

Frank Larsen

Administrerende direktør
Telefon: 951 62 531

Definisjoner:

• Agritech: Teknologi brukt i jordbruket for å forbedre effektivitet og lønnsomhet på en bærekraftig måte

• Foodtech: Teknologi brukt for å skape effektivitet, sikkerhet, lønnsomhet og bærekraft ved å designe, produsere, velge, levere og oppleve mat

Konferansen Biotown i november 2022 viste en formidabel oppslutning om det nye landslaget. Om lag 30 bedrifter deltok, og over 300 personer fulgte konferansen. Bedriftene sluttet opp om å etablere et landslag for agrifoodtech.

Bedriftene bidro også med gode innspill på hva landslaget må jobbe med for at Norge skal bygge en ny eksportindustri. Det var enighet om at man må jobbe sammen for å lykkes og at nettverk er viktig. Gjennom landslaget skapes et unikt samarbeid, ikke bare mellom bedriftene, men med innovasjonsselskapene, virkemiddelapparatet, universiteter, institutter og offentlig forvaltning.

Les mer: Full støtte til landslaget for AgriFoodTech

STØTTESPILLERE: Et landslag trenger gode støttespillere, der Kristiane Haug Berg i NCE Heidner Biocluster står klar til å stille opp, sammen med fra venstre Bjarne Tvete i Aggrator Ås og Håvard Belbo i T:lab.

-Landbruksteknologi er viktig for verdens matproduksjon og et satsningsområde for Regjeringen, sa landbruks- og matminister Sandra Borch da hun og Kronprinsen møtte framoverlente agritech-bedrifter hos Kilter på Langhus 2. februar 2023.

Les mer om besøket her: Et satsningsområde for Regjeringen