Tirsdag ble Innlandsporteføljen lansert, hvor agrifoodtech er plukket ut som ett av fire viktige satsingsområder for Innlandet. - Bedriftene må skaleres opp, og flere må tørre å satse på et internasjonalt marked, sier leder agrifoodtech Kristiane Haug Berg i Klosser Innovasjon.

Det har vært knyttet stor spenning til Innlandsporteføljen, og hva som ville bli lansert som Innlandets muligheter for å bli den grønne motoren i det grønne skiftet.

– Vi har vurdert 200 innovasjonsprosjekter og har endt opp med fire verdiforslag for områder det skal satses på, innledet prosjektleder Inga Blæsterdalen for Innlandsporteføljen sammen med Vegard Sjursen fra EY.

Fire satsingsområder

Dette har blitt samlet i en portefølje som skal vise de mest innovative, lønnsomme og sirkulære innovasjonsprosjektene i Innlandet. Det er plukket ut fire satsingsområder og 14 konkrete prosjekter/hub-er som kan gi 15 milliarder i økt verdiskaping.

Det er disse verdiforslagene Innlandet skal gå for:

1. Den grønneste fastlandsindustrien
2. Nasjonal hub for landbruksteknologi
3. Ledende sirkulære biohuber
4. Tech Valley

Innlandsporteføljen lanseres

Nasjonal satsing

Klosser Innovasjon fikk presentere Nasjonal hub for landbruksteknologi under lanseringen på Atlungstad Brenneri tirsdag, hvor 150 personer var samlet. Leder for agrifoodtech Kristiane Haug Berg (bildet) i Klosser Innovasjon og adm.dir. Frank Larsen (bildet) entret scenen for å fortelle om hva som er gjort, hva som skal gjøres og hva som er ambisjonene.

– Landbruksteknologi er et stort og viktig satsingsområde. Vi skal ta tak i teknologi for bærekraftig mat og skape en leverandørindustri, sier Larsen.

Det skal bygges opp et strategisk leverandørutviklings- og eksportprogram innen agrifoodtech i Innlandet. Dette for å støtte og utvikle leverandører og leverandørnettverk i Innlandet og nasjonalt. Programmet skal øke innovasjonen, forbedre kvalitet og bærekraftighet, i tillegg til å styrke konkurransedyktigheten til leverandørene i verdikjeden.

Norsk agritech, med Innlandet i førersetet, har et enormt potensial som kan gi både økte eksportinntekter, nye arbeidsplasser og bidra til å ta det grønne skiftet fra ord til handling.

Innlandsporteføljen 6. juni 2023

Bedriftene skal lykkes

– Landslaget for teknologibasert leverandørindustri innen agrifoodtech har som mål å bidra til at de mest lovende teknologibedriftene i Norge lykkes med skalering og eksport av løsninger for mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser, sier Haug Berg.

Initiativtakerne til landslaget for agrifoodtech utgjør et nasjonalt konsortium, som utfyller hverandre med kompetanse og nettverk.

– Med teknologi og bioøkonomi som satsningsområder kan Innlandet ta en sentral rolle i landslaget for å øke eksporten av teknologi fra Innlandet, sier Haug Berg.

Store markedsmuligheter

Gjennom felles satsing gjennom NCE Heidner Biocluster har bedriftene i næringa identifisert store markedsmuligheter ved å eksportere norsk landbruksteknologi. Gjennom strategisk posisjoneringsarbeid, hvor blant andre bedriftene Geno, Tine, Norsvin, Os ID, FindMy og Norilia deltok, ble det meldt inn behov.

– I sammenheng med det arbeidet som er gjort så må vi nå evne å løfte de gode bedriftene helt fram til internasjonal suksess. Det norske markedet er for lite, og bedriftene mangler kommersialiseringskompetanse og -støtte. Ikke minst så må vi få fram denne teknologinæringen som spennende for investormiljøene, sier Haug Berg.

Les mer om Klossers satsing på agrifoodtech

Innlandsporteføljen lanseres

Må skaleres opp

Haug Berg påpeker at etablerte norske agrifoodtech-bedrifter har store og gode muligheter for eksport.

– Bedriftene må skaleres opp, og flere må tørre å satse på et internasjonalt marked. Samtidig må det skapes flere mellomstore og små bedrifter, slik at vi får enda flere arbeidsplasser i fremtiden, sier hun.

100 agrifoodtech-bedrifter

Av totalt 100 agrifoodtech-bedrifter nasjonalt, så ligger 27 av disse i Innlandet.

– Ambisjonene for vår satsing i Innlandet er å skape 5 prosent gjennomsnittlig årlig vekst hos SMB-ene gjennom innovasjonsprosjekter, nye forretningsområder og forretningsmodeller, sier Larsen.

Ambisjonene for Innlandet fram mot 2030 er at to scale-ups skal løftes til SMB årlig med minimum 1000 millioner kroner i omsetning. Årlig skal det  rekrutteres fem nye startups. Omsetningen skal dobles til 5,1 milliarder kroner gjennom rekruttering av kompetanse, bruk av teknologi og samarbeid i klynge/nettverk, der Larsen antydet at en omsetning på 6 milliarder kroner faktisk var mulig.

Les mer om Innlandsporteføljen

Dette skriver Innlandsporteføljen om Nasjonal hub for landbruksteknologi

Agrifoodtech er et prosjekt og en nasjonal satsing som har en overordnet målsetning om løfte leverandørindustri med betydelig eksport og ta en europeisk posisjon. Innlandet skal ta posisjonen som senter for smart bærekraftig matproduksjon. Prosjektet er spisset mot selskaper som utvikler løsninger innenfor jordbruk og matproduksjon og spiller på de verdensledende bioteknologiselskapene fra Innlandet.

For Innlandet er dette et unikt verdiforslag som omhandler å ta en nasjonalt ledende posisjon innenfor dette fremvoksende markedet. Prosjektet har sitt hovedsete i Hamar, men selskaper er representert fra hele fylket inkludert nasjonale aktører.

Rapporten fra Innlandsporteføljen kan leses her

Innlandsporteføljen lanseres
Innlandsporteføljen lanseres

Om lag 150 personer var til stede da Innlandsporteføljen ble lansert på Atlungstad Brenneri 6. juni.

Innlandsporteføljen lanseres