En stor underskog av norske AgriFoodTech-bedrifter utvikler banebrytende nye teknologier som verden trenger for å produsere bærekraftig mat. Hvordan kan vi hjelpe bedriftene med å ta teknologiene ut i verden?

Forfatter: Siv Hatlen Heimdal

Verden må produsere mer mat, på en mer bærekraftig måte, men på samme areal som før. Samtidig jakter Norge på nye grønne eksportmuligheter.

I kjølvannet av digitaliseringen av det norske samfunnet har mange nye AgriFoodTech-selskaper dukket opp over hele landet. Disse bedriftene utvikler ny teknologi som både effektiviserer og forbedrer matproduksjonen.

-Disse selskapene sitter på unike løsninger som verden trenger. Markedet er stort og de trenger en prestasjonskultur og et landslag som kan hjelpe dem ut i verden, sier “fungerende landslagssjef” for AgriFoodTech Norway og daglig leder i Klosser Innovasjon, Frank Larsen.

Les om de ulike teknologiene her

GRØNN EKSPORTNÆRING: – Landslaget innen AgriFoodTech skal ha som hovedoppgave å hjelpe bedriftene til å lykkes med skalering og internasjonalisering. I tillegg skal landslaget synliggjøre AgriFoodTech som en bærekraftig og grønn eksportnæring, sier adm.dir Frank Larsen i Klosser Innovasjon.

Næringslivet må lære av norsk idretts suksess

Mange norske AgriFoodTech-selskaper er allerede på vei ut i internasjonale markeder. Landslaget skal samle de beste bedriftene med størst potensiale for å lykkes internasjonalt.

-Landslaget innen AgriFoodTech skal ha som hovedoppgave å hjelpe bedriftene til å lykkes med skalering og internasjonalisering. I tillegg skal landslaget synliggjøre AgriFoodTech som en bærekraftig og grønn eksportnæring, forklarer Larsen.

Larsen mener det er viktig å samle de beste bedriftene i et nasjonalt landslag for å skape en kultur for suksess. Slik kan de lære av og motivere hverandre.

-Vi vil prøve å lære av Norges suksess innen idrett. Vi skal sammen skape en prestasjonskultur for å skape nye vinnere i et internasjonalt marked, sier Larsen.

Les mer om hvordan hele Norge eksporterer her

Ingen landslag uten gode regionslag

Nøkkelen med å lykkes med et nasjonalt landslag er gode regionslag.

-Talentene må dyrkes lokalt, før de kan ta steget opp på landslaget og kan konkurrere internasjonalt. Slik er det i idretten og slik vil det også være her, forklarer Larsen.

De regionale inkubatorene i Innlandet, Trøndelag og Ås vil representere regionslagene som finner og dyrker talentene, og sammen vil inkubatorene lage en nasjonal inkubator for bransjen.

-De regionale inkubatorene er gode på å bistå nyetablerte bedrifter til å finne sin konkurransekraft. Men, skal vi hjelpe bedriftene og ta en global posisjon, trenger vi at alle virkemidlene, både regionalt og nasjonalt, spiller på lag og løfter sammen, sier Larsen.

Hør mer om dette – og møt de spennende bedriftene – under Biotown webinar onsdag 9. november 2022.