Det ble en formidabel oppslutning om det nye landslaget for AgriFoodTech. - Årets Biotown viste med all tydelighet at vi har en rekke bedrifter innen Agrifoodtech som er på full fart ut i et internasjonalt marked, sier Frank Larsen i Klosser Innovasjon.

Årets Biotown med tema AgriFoodTech gikk av stabelen i Hamar kulturhus 9. november, med om lag 30 bedrifter og nærmere 100 personer i salen. I tillegg kunne 230 påmeldte personer følge live-sendingen digitalt.

– Jordbruket er inne i en stor omstilling med bruk av sensorer, styringssystemer, kunstig intelligens og automasjon, og vi har bedrifter som kan vinne fram internasjonalt, sier adm.dir. i Klosser Innovasjon, Frank Larsen.

TAR STEGET: Frank Larsen, adm. direktør i Klosser Innovasjon på scenen under årets BioTown, som var et viktig første steg i etableringen av et landslag for agrifoodtech.
Alle foto: Klosser Innovasjon

-Ligger til rette for samarbeid

Bedriftene som stilte på Biotown sluttet opp om å lage et landslag for Agrifoodtech. Det kom gode innspill på hva landslaget må jobbe med for at Norge skal bygge en ny eksportindustri, og alle var enige i at man må jobbe sammen for å lykkes og at nettverk er veldig viktig.

-Fordelen Norge kan skape for sektoren er at forholdene ligger til rette for slikt samarbeid, ikke bare mellom bedriftene, men med innovasjonsselskapene, virkemiddelapparatet, universiteter, institutter og offentlig forvaltning, sier Larsen.

Om lag 30 bedrifter deltok på konferansen, og de som entret scenen var tydelig på fordelene et slikt landslag kan gi norske agrifoodtech-bedrifter.

-Landslaget er for bedrifter med stort potensial og høye ambisjoner, slik at de får det beste vi har å by på av gode hjelpere, sier Håvard Belbo i T:lab, som sammen med Aggrator Inkubator Ås, Klosser Innovasjon, NCE Heidner Biocluster og Mære landbruksskole er i støtteapparatet til landslaget.

Les mer: Derfor trenger vi et landslag for AgriFoodTech

BEDRIFTENE ER MED: En rekke spennende agrifoodtech-bedrifter entret scenen under Biotown 2022. Fra venstre Kristian Kaurstad Morthen i DAT, Jarle Dørum i Kilter og Andrè Bondevik i Agdir.

Hvordan lykkes globalt

-Hvordan vi skal lykkes globalt? Vi må skape innovative produkter gjennom samarbeid, og tydeliggjøre merverdien som vi skal skape gjennom agrifoodtech, sier Per Frankelius som leder Sveriges landslag, AgTech 2030.

Til og med hos deltakerne på scenen dukket det opp mulige samarbeidsområder. Marit Mjøen Solem i FindMy og Atilla Haugen i BioDrone hadde allerede funnet mulige samarbeidsområder for deres ulike løsninger.

-Derfor er nettverk veldig viktig; at du treffer noen som kjenner noen, som kjenner noen, sier Marit Mjøen Solem i FindMy.

Attila Haugen i Biodrone mente et landslag ville kunne ta tak i de ulike problemstillingene, og gi gode råd og erfaringer. – For vi har virkelig noe å eksportere, sier Haugen.

Les mer: Teknologiene som vil endre verdens matproduksjon er utviklet i Norge

Klyngeleder Kristiane Haug Berg i NCE Heidner Biocluster påpekte at selv om det var flest gründer- og oppstartsbedrifter på scenen, at det også var et behov for økt eksport hos mange av de etablerte selskapene.

-Her ligger det også behov som landslaget skal dekke, sier Haug Berg.

Les mer: Hele Norge eksporterer AgriFoodTech

Droner blir viktig i fremtidens matproduksjon.

DRONER: Droner er en av teknologiene som blir viktig framover, noe Atilla Haugen i Biodrone kunne fortelle om.

Trekke sammen mot mål

Kristin Malonæs i Geno var tydelig på at bedriftene trenger både partnere og sparringspartnere.

-Det å knytte til seg folk med annen erfaring er kjempeverdifullt. Det er også snakk om posisjonering. Verden der ute er beintøff og kampen er tøff, så vi ser på landslaget som en fantastisk mulighet til å trekke sammen mot mål, sier Malonæs.

-Vi må tro at vi kan gjøre en forskjell. Vi er nødt til samarbeide for å bli gode, og så må vi sette søkelys på å skape markeder for de nye løsningene, sier Ola Hedstein i Rethink Food.

Også Innlandet fylkeskommune understøtter satsingen med 2 millioner kroner i året over tre år.

-Vi ønsker arbeidsplasser og verdiskaping, men vi ser også det store bildet av verden trenger mer mat og mer bærekraftig mat. Vi har virksomheter som bidrar inn i det og det er et potensiale for mer og det vil vi støtte opp under, sier leder av hovedutvalg for næring i Innlandet, Per Gunnar Sveen.

TRENGER NETTVERK: Kristin Malonæs i Geno var tydelig på at bedriftene trenger både partnere og sparringspartnere. Videre fra venstre Nils Kristian Steig i Sperm Vital og Engebret Færden i Volör.

Under Biotown sluttet bedriftene opp om å etablere et landslag for agrifoodtech.

STØTTESPILLERE: Et landslag trenger gode støttespillere, der Kristiane Haug Berg i NCE Heidner Biocluster står klar til å stille opp. Her sammen med fra venstre Bjarne Tvete i Aggrator Ås og Håvard Belbo i T:lab.

Gikk du glipp av årets Biotown – AgriFoodTech? Ikke fortvil, sendingen blir liggende ute til begynnelsen av desember. Se den her.