Nylig lanserte regjeringen eksportreformen “Hele Norge eksporterer”. Eksport fra norskutviklet AgriFoodTech kan bli suksessen Norge trenger.

Forfatter: Siv Hatlen Heimdal

I Hurdalsplattformen har regjeringen satt seg et mål om å øke eksporten fra andre næringer enn olje og gass med 50 prosent innen 2030. Alle næringer må bidra, også landbruket.

Selv om Norge ikke er en stor eksportør av landbruksvarer, finnes det likevel flere eksempler på eksportbedrifter som har sitt utspring fra landbruket.

Bedrifter som Orkel, Kverneland og Yara eksporterer utstyr og innsatsfaktorer for mange milliarder kroner årlig. Avlsselskapene Geno og Norsvin eksporterer norske storfe- og svinegener over hele verden.

Nå ser vi konturene av en ny eksportindustri; norsk AgriFoodTech. Les om de ulike teknologiene her

Umulig å produsere bærekraftig mat uten ny teknologi

Mulighetene for å lykkes med eksport av norsk AgriFoodTech er store. Etterspørselen etter mat vil ikke bli mindre. Ifølge FN skal vi bli hele ni milliarder mennesker innen 2050. Alle disse menneskene må ha mat.

Samtidig trenger vi ny teknologi for utnytte matjorda bedre. Klima- og arealendringer vil sette den globale matforsyningen under kraftig press. Det er også et krav fra forbrukerne om at maten vi spiser, skal produseres med mindre bruk av innsatsfaktorer som mineralgjødsel og plantevernmidler.

Det globale markedet for Agri Food Tech er spådd å nå 800 milliarder dollar innen 2027. 

Norske bedrifter ligger i verdenstoppen i bærekraftig teknologi

Norske bedrifter og forskningsmiljøer ligger langt fremme på utvikling av ny teknologi på grunn av den høye innovasjonstakten innen olje og gass. Samtidig har vi et landbruk preget av små landbruksarealer og høye kostnader.

Denne kombinasjonen har gjort at vi har fått en underskog av bedrifter som utvikler verdensledende teknologi til landbruket.

Teknologiene som de norske bedriftene står bak rommer alt fra droner, robotteknologi, beiteteknologi, presisjonsteknologi, brukerstøtte basert på sanntidsdata- og analyse og vertikallandbruk.

EKSPORTERER: Marit Mjøen Solem i FindMy er av flere spennende AgriFoodTech-bedrifter som du får høre mer fra under Biotown 2022.

Foto: Privat

Nye AgriFoodTech-bedrifter skaper verdier over hele landet

De nye bedriftene har dukket opp over hele landet for å svare på utfordringer det lokale landbruket har.

  • I Kvikne har bedriften FindMy utviklet beiteteknologi for å lokalisere dyr på beite.
  • I Sylling i Lier har landbruksroboten Thorvald fått bryne seg på jordbærene til bonde Simen Myhrene.
  • I Steinkjer brukes nå droner for å kartlegge jordsmonn og overta noen av traktorens tradisjonelle oppgaver.
  • I Arendal utvikler bedriften Agdir brukerstøtte for bønder.
  • På Ilseng utenfor Hamar bruker bedriften DigiFarm satellittdata for automatisk deteksjon av jordskiftegrenser og areal.

Alle disse bedriftene får du møte under Biotown 9. november. 

Norge trenger at AgriFoodTech-bedriftene lykkes

Alle bedriftene innen AgriFoodTech er på vei ut i det internasjonale markedet og svarer direkte på regjeringens eksportutfordring.

De er klare for å skalere opp og erobre verdensmarkedet.

Verden trenger nye løsninger for å produsere mer mat og bærekraftig mat. Norge trenger nye eksportinntekter, i tillegg til løsninger for å nå klimamål og mål om økt selvforsyning.

En satsing på norsk AgriFoodTech er akkurat det Norge trenger nå.

Vil du høre mer om dette temaet? Meld deg på webinaret Biotown 9. november.