Måned: juni 2022

Banebrytende antibiotikaforskning tildelt 16 millioner fra Forskningsrådet

Et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Innlandet har nylig mottatt 16 millioner til banebrytende…

Vil redusere treavfall med 40 prosent

Et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Innlandet har nylig mottatt 16 millioner til banebrytende…

Slik må bedrifter ta tak i det grønne skiftet

Et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Innlandet har nylig mottatt 16 millioner til banebrytende…

Ministerbesøk med fokus på industrivekst

Et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Innlandet har nylig mottatt 16 millioner til banebrytende…