Hva er sirkulær økonomi? Og hvorfor bør din bedrift ha en sirkulær tilnærming for å kunne oppnå økonomisk gevinst og nye forretningsmuligheter?

Dette er store spørsmål – som vi vil prøve å gi deg noen svar på. Aller først til definisjonen av sirkulærøkonomi og hva en sirkulær økonomi er. Kjernen i en sirkulær økonomi er å redusere forbruket av naturressurser gjennom resirkulering og gjenbruk. Dette er til forskjell fra en lineær økonomi, hvor fokuset ligger på å utvinne mer naturressurser for å lage produkter som blir brukt og kastet, en tilnærming som ikke er bærekraftig i det lange løp. I 2020 ble kun 2,4 % av de utnyttede råstoffene sirkulert tilbake inn i kretsløpet.

Miljødirektoratet har en slik definisjon på sirkulærøkonomi: «I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon».

Nye forretningsmuligheter

Innovasjonsarbeidet som legger grunnlaget for utviklingen av sirkulære løsninger vil legge til rette for nye forretningsmuligheter, vekstmuligheter og økt ressurssikkerhet og bærekraft. Sirkulærøkonomi krever en helhetlig tankegang, hvor bedriften evner å se seg selv og sin rolle i et større system.

En bedrift som evner å se hvordan restressursene den skaper kan gjenvinnes eller gjenbrukes, både hos seg selv eller hos andre interessenter i verdikjeden, kan oppnå økonomiske gevinster. Dette kan skje gjennom kostnadsbesparelse, men også ved utvikling og salg av produkter og tjenester som løser utfordringer i samfunnet. Sirkulære forretningsmodeller må tas i bruk, hvor man i større grad baserer seg på materialgjenvinning, gjenbruk og tjenestebasert konsum. Les mer om ulike forretningsmodeller her.

Klosser Resiliens™ hjelper bedrifter

Med programmet Klosser Resiliens™ vil bedriften bli mer sirkulær og stå bedre rustet i møte med fremtiden
Hos Klosser har vi fagekspertise på sirkulære forretningsmodeller og bærekraftig innovasjon.

Hovedmålet med Klosser Resiliens™ er å hjelpe bedrifter med å utvikle prosjekter som både har forretningspotensiale og positive effekter på klima, miljø og samfunn.

Ved å kombinere bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling, kan vi hjelpe bedrifter med å stå styrket i møte med fremtiden og gripe mulighetene som oppstår ved at næringslivet skal omstilles til en grønn virksomhet.

Ønsker du å se på muligheten for å ta i bruk Klosser Resiliens™ i din bedrift? Ta kontakt med oss.

Benyttet Resiliens – lanserer ny tjeneste

En rekke bedrifter i Innlandet har allerede tatt i bruk Klosser Resiliens™ og utviklet nye produkter og tjenester basert på sirkulære forretningsmodeller. Som et eksempel kan vi nevne Norske Backer, som produserer elektriske varmeløsninger til industrien. Nylig har Norske Backer lansert tjenesten Backer Switch, en tjeneste som skal bidra til grønn omstilling av energibruk hos kundene til Norske Backer.

Vil du lese om flere bedrifter som har gjort bærekraft til innovasjonskraft? Eller ønsker du å vite mer om hvordan sirkulære tilnærminger kan redusere kostnadene i din bedrift?

Fyll inn navn og mail så får du tilsendt vårt gratis faktaark / white paper om sirkulærøkonomi: