Store deler av næringsliv, administrasjon og politisk ledelse i Elverum- og Solør-regionen var samlet 24. juni for å diskutere rammebetingelser, muligheter og utfordringer knyttet til kraft og bærekraft. Seminaret ble innledet med spennende eksempler på hvorfor krafttilgang er grunnleggende i den grønne omstillingen og etablering av nye sirkulære forretningsmodeller i vår region.

Næringssjef  i Våler kommune, Arild Lande, og fabrikksjef i Forestia og styreleder i Sirkulære Solør, Espen Svenneby, innledet seminaret med spennende eksempler på hvorfor krafttilgang er grunnleggende i den grønne omstillingen og etablering av nye sirkulære forretningsmodeller i vår region.

Presenterte kraftutredning

Klosser Innovasjons Regine Behrens Dyreng presenterte den rykende ferske kraftutredningen for Sør-Østerdalregionen, bestilt av SØIPR (Sør-Østerdal interkommunale politiske råd). Dette er en utredning som skal gi et faktabasert grunnlag og fungere som et politisk verktøy når næringslivet har vekstplaner som vil kreve en firedobling av tilgangen på fornybar kraft.

Møtet var i regi av Våler kommune, Sirkulære Solør og 6Kloke hos NAF Vålerbanen.

Regine Behrens Dyreng i Klosser Innovasjon presenterte den ferske kraftutredningen for Sør-Østerdal-regionen.

Strategisk verktøy

Utredningen dokumenterer næringsaktørenes behov, nåværende produksjon, muligheter for utvidet produksjon som bare kan realiseres under forutsetning av at regionen samhandler for å løse den største utfordringen som ligger i manglende kapasitet i sentral- regional og distribusjonsnettene. Rapporten skal fungere som kunnskapsgrunnlag og et strategisk verktøy for politisk ledelse i et videre arbeid med å samles om å utvikle og få på plass en felles kraftstrategi.

Per Nygaard, banksjef i SpareBank1 Østlandet, viste til bankens arbeid med grønn omstilling generelt og spesielt innen kraft. NAF Trafikksenter Vålerbanen har fått tildelt 150.000 kroner av SpareBank1s Bærekraftsfond for arbeidet med å utrede en multifuel-stasjon på Braskereidfoss.

Energieffektive bygg

Kari Heggelund, bærekraftsansvarlig i Klubben AS, delte deres arbeid med langsiktig og strategisk jobbing med bærekraft. Klubben har jobbet med å sosial og miljømessig trygghet i egen leverandørkjede og hvilken påvirkning energieffektive bygg og løsninger for solcelleanlegg og fjernvarme kan ha på strømforbruket.

Hans Moss, administrerende direktør i Solør Bioenergi, presenterte bedriftens vekst og markedsutvikling og ga tilhørerne noen betraktninger omkring utfordringene knyttet til tilgang og prisbilde på treavfall og hvordan myndigheters krav til materialgjenvinning vil kunne gi endrete rammebetingelser i årene som kommer.

Vindmøller og solenergi

Jan Roger Broen, administrerende direktør i Austri Vind, presenterte deres arbeid med vindmøller, muligheter for kobling med solenergi, batterilagring og energimiks. Bedriften har også et spennende forskningsprosjekt sammen med Høgskolen i Innlandet på samspill og konsekvenser mellom vindkraft og skogsfugl.

Stig Morten Løken, viseadministrerende direktør i Hafslund Eco Vannkraft, ga en redegjørelse og status for dam- og vannkraftanlegget på Braskereidfoss med scenarier for muligheter og tidslinje for gjenoppbyggingen «Hans» i august 2023.