Norske Backer på Kongsvinger lanserer nå tjenesten Backer Switch, utviklet gjennom Klosser Resiliens. Kongstanken er at bedrifter kan få hjelp med å kartlegge, beregne og gjennomføre overgang fra fossil oppvarming til grønnere og mer bærekraftige løsninger.

– Det er ingen vei utenom lenger. Alle bedrifter må ha kontroll på klimagassutslippene sine. Svært mye skyldes energibruk, og feil energibruk, sier daglig leder Tom Owe Mikalsen i Norske Backer.

Med Backer Switch kan Norske Backer nå hjelpe bedrifter med å lage en plan for hva som kan gå på strøm, istedenfor fossile kilder som gass og olje.

– Vi kan beregne hva som skal til, hva det vil koste og om det i det hele tatt er mulig, sier Mikalsen.

Norske Backer med workshop Klosser Resiliens

PÅ WORKSHOP: Noe av arbeidet gjennom Resiliens-programmet gjøres gjennom ulike workshops. Fra venstre Bengt Olsson (kvalitetssjef), Uno Rybråten (produksjonssjef), Ida M Huse Gulbrandsen, Klosser Innovasjon, Tom Owe Mikalsen (daglig leder), Brit Rønning Johansen, NCE Heidner Biocluster/Klosser Innovasjon og Stian Gundersen (salgs- og markedsføringssjef).

Ny forretningsidè

Det var under innovasjonsprogrammet Klosser Resiliens™ ideen om å lage og levere en egen tjeneste dukket opp.

Klosser Resiliens™ kombinerer bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling. Programmet er for virksomheter som ønsker å kartlegge egen bærekraft og få satt sitt bærekraftsarbeid i system. Innholdet tilpasses den enkelte bedrift og ruster enkeltbedrifter og klynger til å håndtere skjerpede bærekraftskrav, utforske muligheter og bidra til at det skapes helt nye sirkulære forretningsmodeller.

Norske Backer er egentlig en utpreget produksjonsbedrift, og hadde ikke tenkt på at de satt med en unik og praktisk talt verdifull kompetanse i egen bedrift.

– Vi innså at vi satt på en nøkkelkompetanse i det grønne skiftet, som vi nå kan levere som en tjeneste, sier daglig leder i Norske Backer Tom Owe Mikalsen (bildet). Denne kompetansen selger de nå under navnet Backer Switch.

Norske Backer leverer kort sagt alt av elektrisk oppvarming. De leverer alt fra store prosjekter til statlig eide bedrifter og ned til varmekolben i varmtvannsberederen din. Dette gjør at de vet mer enn de aller fleste om hva som skal til for å varme opp enten luft eller væske med elektrisitet.

Tom Owe Mikalsen i Norske Backer

Spennende innovasjon

– Vi ble med i Resiliens-programmet som en pilot og hadde egentlig som mål å bli mer kompetente i egen organisasjon på å jobbe med bærekraft. Underveis innså vi at vi satt på en veldig spennende innovasjon, smiler Mikalsen.

Rådgiver Ida Marie H. Gulbrandsen (bildet) i Klosser Innovasjon var med på innovasjonsarbeidet da ideen om nyvinningen Backer Switch dukket opp.

Ser mulighetene

– Det var inspirerende å se hvor kreativt og godt Norske Backer arbeidet med oppgaven. Resiliens er skapt for å utfordre bedriftene til å skape forretningsmuligheter med utgangspunkt i bærekraft, og ikke bare sette søkelys på begrensningene. Det har virkelig Norske Backer fått til, sier Gulbrandsen.

Backer Switch lanseres nå internasjonalt og Norske Backer planlegger aktivitet i Europa i løpet av det kommende året, med deltagelse på messer for å presentere tjenesten. Piloter og tester er allerede gjennomført med fornøyde kunder.

Ida Marie Huse Gulbrandsen i Klosser Innovasjon

Hjelper andre

Norske Backer har også deltatt i 7sterkes program for å komme i gang med Science Based Targets initative.

– Vi er veldig stolte av å ha forpliktet oss og blitt godkjent, sier Mikalsen.

Science Based Targets er internasjonal ordning der man signerer en forpliktelse til å bidra til å redusere klimagassutslipp i henhold til Parisavtalen og EUs taksonomi.

– Vi kan gjøre mye i egen virksomhet, men vårt bidrag vil jo også være å hjelpe andre til å bli mer bærekraftige gjennom Backer Switch. Dette er svært viktig for oss framover, sier Mikalsen.

Om Klosser Resiliens™

 • Kombinerer bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling
 • Resiliens-programmet er for virksomheter som ønsker å kartlegge egen bærekraft og få satt sitt bærekraftsarbeid i system.
 • Innholdet tilpasses den enkelte bedrift
 • Identifiserer mulige områder for bærekraftsinnovasjon og har som mål å skape nye forretningsområder der bedriften har spesielt gode forutsetninger
 • Les mer om programmet Klosser Resiliens™

Om Norske Backer

 • Holder til på SIVA industriområde i Kongsvinger
 • Har 49 ansatte
 • Hadde en omsetning på cirka 112 millioner NOK i 2022
 • Norske Backer er en del av Backer-gruppen som har hovedkontor i Sösdala i Sverige
 • Backer-gruppen er eid av Nibe Elements som inngår i konsernet Nibe Industrier.
 • Les mer om Norske Backer