Nå lanseres The AgriFoodTech AI Initiative - et kompetansehevingsprogram som hjelper virksomheter med å ta i bruk AI enten de er i startgropa eller har kommet lengre med bruk av kunstig intelligens.

Kunstig intelligens (AI) er en teknologi med enormt potensiale til å forandre verden både positivt og negativt. Fordelene er mange; blant annet kan oppgaver automatiseres slik at en kan frigi tid og ressurser til andre verdifulle aktiviteter. AI kan også analysere store mengder data raskt, noe som kan hjelpe bedrifter med å ta bedre beslutninger på en rekke områder, som for eksempel innen matproduksjon.

Skreddersydd kompetansehevingsprogram

– Vi ønsker at virksomhetene skal optimalisere AI-potensialet på tvers i virksomhetene, og tilbyr de dette programmet hvor de får en knallstart på AI-reisen, men det er også nyttig for de som allerede har kommet langt med AI, sier programansvarlig Anja Løkken Stokke i Klosser Innovasjon.

– Gjennom The AgriFoodTech AI Initiative tar vi sikte på å utruste virksomhetene med verktøyene og kunnskapen de trenger for å navigere i den dynamiske AI-verdenen og frigjøre virksomhetens potensial, fortsetter Løkken Stokke.

OPTIMALISERE: - Vi ønsker at virksomhetene skal optimalisere AI-potensialet på tvers i virksomhetene, sier Anja Løkken Stokke, som er programansvarlig for The Agrifoodtech AI Inititative.

Et dypdykk i AI-universet

– Gjennom blant annet kurs, webinarer, praksisøvelser og inspirerende foredrag får ansatte i deltakervirksomhetenes dykke ned i AI-mulighetene og lære hvordan man implementerer AI-teknologier i egen virksomhet, samt hvordan man kan optimalisere prosesser for økt effektivitet og verdiskaping, sier Løkken Stokke.

– Vi tilpasser programmet til den enkelte virksomhets unike behov, og sikrer at alle får en best mulig utvikling på sin AI-reise, påpeker hun, og legger til at deltagerne sikres veiledning fra erfarne eksperter.

The AgriFoodTech AI Initiative fremmer samarbeid og deling av data.

– Slik sikrer vi også at deltagervirksomhetene blir en del av et støttende nettverk av likesinnede fagfolk, forteller hun.

Verden blir mer datastyrt

– Vår verden blir mer datastyrt, og med The AgriFoodTech AI Initiative vil virksomhetene forbedre sin evne til å konkurrere, skape innovative løsninger og ta datadrevne beslutninger, sier Løkken Stokke.

The AgriFoodTech AI Initiative er mer enn bare et kompetansehevingsprogram. Det er også en investering i fremtiden for din bedrift og for den norske matindustrien som helhet.

– Hovedleverandøren er Nemonoor, men vi har også hentet inn ekspert-kompetanse fra andre miljøer. Digital Norway skal blant annet holde kurs i praktisk AI-bruk, mens SINTEF skal hjelpe våre deltakervirksomheter med å utforske AI-potensialet sitt, sier Løkken Stokke.

Samlet de beste

– Vi ser at det ligger et enormt verdiskapingspotensial i å ta i bruk data på en mer systematisk måte i virksomheter. Dette er også er en forutsetning for å kunne ta i bruk de mer avansert analytiske AI-baserte mulighetene for bedre beslutningsstøtte og mer verdifulle tjenester. I Nemonoor har vi samlet det beste kompetansemiljøer Norge har å by på for å hjelpe virksomhetene både med å forstå muligheter, men også finne en tydelig vei mot realisering, sier Eirik Andreassen, daglig leder i Nemonoor.

To av deltagervirksomhetene, Graminor og Norsvin, er udelt positive når de nå skal i gang med å øke sin kompetanse innen AI. The AgriFoodTech AI Initiative er et kompetanseløft på tvers av fagområder i bedriften.

Forbereder bedriftene

– Kartlegging av eksisterende data og bruk av generativ og spesielt analytiske KI-verktøy, som det er lagt opp til i kurset, vil være med på å forberede Graminor AS på bruken av teknologien, sier Nikolai Ødegård, digital utviklingsleder i Graminor.

– Dette er et program som hadde vært uoppnåelig om vi ikke hadde vært partnervirksomhet i NCE Heidner Biocluster, og jeg ser frem til å lære mer om analytisk og generativ AI, samt knytte kontakter med de andre deltagervirksomhetene, sier Jørn Berg Nordlund, IT-sjef i Norsvin.

Les mer her: Styrker AI-kompetansen

Fakta:

  • The AgriFoodTech AI Intiative er utviklet av NCE Heidner Biocluster med midler fra Innovasjon Norge til bedriftsnettverk digitalisering for virksomheter innen landbasert matproduksjon. Programmet er åpent for alle i verdisirkelen for matproduksjon og eksklusivt for agrifoodtech-næringen med tanke på videre samarbeid og nettverksbygging.
  • Disse virksomhetene deltar i 2024: Mimiro, Høgskolen i Innlandet, Felleskjøpet Agri, Sirkula IKS, Biobank, Norsvin, Graminor, Geno og Hias.
  • Næringsklyngen NCE Heidner Biocluster er et nøkkelprosjekt i Klosser Innovasjon, og et av våre viktigste instrumenter for å skape vekst, innovasjon og bærekraftig forretningsutvikling. Medlemmene i den bransjespesifikke klyngen opererer innenfor grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Les mer om næringsklyngen her.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Anja Løkken Stokke, programansvarlig for The AgriFoodTech AI Initiative.

Anja Løkken Stokke

Stilling: Prosjektleder digitalisering NCE Heidner Biocluster
Telefon: 476 23 020
E-post: anja@klosser.no

Anja har en mastergrad i International Business fra EAE Business School/Universitat Politecnica de Catalunya i Spania og bachelor i eksportmarkedsføring fra Høgskolen i Ålesund med spesielt fokus på den maritime industrien. I tillegg har hun videreutdanning fra Høgskolen i Innlandet innen risiko, sårbarhet og beredskap. Anja har blant annet erfaring med headhunting, prosjektutvikling og -fasilitering, strategisk forretningsutvikling og innovasjonsprosjekter.

Anja jobber med teknologi i grensesnittet mellom akademia, forskning, industri og samfunn. Hun har erfaring med prosjekter innen blant annet cyber security, AI og kompetansekartlegging.

Anja er særlig opptatt av hvordan man med teknologi kan gjøre matproduksjonen mer bærekraftig og styrke bedrifters verdiskapning og konkurransekraft.

Anja Løkken Stokke

Prosjektleder digitalisering NCE Heidner Biocluster
Telefon: 476 23 020