Har bedriften din en forretningsmodell? Og jobber du kontinuerlig med å forbedre den? Hvis ikke, burde du begynne med det. Dette fordi forretningsmodellen legger grunnlaget for hvordan firmaet ditt skaper verdi og tjener penger.

Derfor bør du egentlig betrakte forretningsmodellen som et «levende dokument», i betydningen av at du hele tiden bør endre og justere. En god forretningsmodell – eller bedriftsplan – tar hensyn til både interne og eksterne faktorer som påvirker bedriftens suksess, og skal beskrive hvordan du tjener penger, skaper verdier for kundene og skiller deg ut fra konkurrentene.

I denne artikkelen kan du lære mer om hva en forretningsmodell er, hvordan du kan jobbe med ulike modeller, i tillegg til at vi gir deg ulike eksempler.

Arbeid med forretningsmodell og forretningsutvikling

Hva er en forretningsmodell?

En forretningsmodell er en bedriftsplan som beskriver hvordan virksomheten din planlegger å tjene penger ved å identifisere og utnytte en forretningsmulighet. Den inneholder en oversikt over hvordan firmaet skaper, leverer og fanger opp verdi gjennom sine produkter eller tjenester, og hvordan det organiserer sine ressurser, aktiviteter og partnerskap for å oppnå lønnsomhet.

Noen av de viktigste spørsmålene som skal besvares i din bedriftsplan er:
• Hva skal du levere?
• Hvem er kundene?
• Hvem er konkurrenter og hvem er eventuelle samarbeidspartnere?
• Hvordan skal du selge?
• Hvordan skal du levere?
• Hvordan skal du få betalt?
• Hvordan skal du skape fortjeneste?

Hvordan lage en forretningsmodell

Det finnes ulike fremgangsmåter for å lage en forretningsmodell avhengig av bransje, produkter/tjenester og målgruppe.

For allerede etablerte bedrifter er det viktig å jobbe kontinuerlig med forretningsmodellen for å tilpasse seg endrede markedsforhold og for å utvikle bedriftens virksomhet og strategi.

Er du gründer og vurderer å etablere din egen bedrift så vil en gjennomarbeidet forretningsmodell gi deg et godt grunnlag for å ta en beslutning om du skal starte opp eller ikke.

Eksempler på forretningsmodeller

Vi ser at det er viktig for selskaper – både nye og gamle – å utfordre egne forretningsmodeller for å holde tritt med utviklingen. Det er fordi verden endrer seg hele tiden, og det som var riktig i fjor er ikke nødvendigvis riktig i år.

Noe av det som endrer seg er at ny teknologi gir nye muligheter, endring i markeder generelt gjør at kunder er mottakelige for å tenke nytt, og at bedrifter kanskje utvikler seg til å få flere ting de kan tjene penger på. Her gir vi deg noen eksempler på forretningsmodeller:

E-handel

I vår inkubator jobber vi med en bedrift som tidligere solgte sine varer via butikker/forhandlere, men som nå opplever at kundene i større grad selv både undersøker og handler på nett. Bedriften har derfor begynt å selge direkte til sluttkunder via nett, og utnyttet teknologi og nye vaner til å få bedre og direkte kontakt med sine sluttbrukere.

Det gir gjerne lavere volum, men langt høyere fortjeneste. Andre svært verdifulle effekter er at bedriften selv har kontroll på prisen ut til kunde, og at de kommer mye tettere på kundene når det gjelder kommunikasjon og tilbakemeldinger.

Abonnement

Tidligere solgte nesten alle produktet sitt kun en gang. Nå er det mange kunder som heller ønsker å abonnere på en tjeneste. Noen selskap selger en fysisk komponent ved inngåelse, og så abonnerer kunden på en tilhørende tjeneste månedlig. Fordelen for bedriften er at gjentakende inntekt gir mer forutsigbar likviditet, og for kundene betyr det mindre risiko fordi de slipper å betale alt på forskudd.

Bilde som illustrerer forretningsmodeller

Salg av fagkompetanse

Bedrifter utvikler seg og kan få flere ben å stå på hvis de utfordrer sine egne forretningsmodeller. Et selskap vi jobber med i vår inkubator erfarte at de brukte veldig mye tid på å formidle sin fagkompetanse og ekspertise til kunder helt gratis. Denne kompetansen var det mange kunder som var villige til å betale for. Nå selger de både produkter og kompetanse, og har på denne måten økt både omsetning og lønnsomheten betraktelig.

Bærekraftig forretningsmodell

Bærekraftige forretningsmodeller er stadig mer relevant, i og med et økende fokus på miljøvern, samfunnsansvar og langsiktig verdiskapning. En bærekraftig forretningsmodell er en forretningsdrift som tar hensyn til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft på en helhetlig måte. Gjennom vårt program Klosser Resiliens™ kan bedrifter få hjelp til å gjøre bærekraft til innovasjonskraft.

En bærekraftig bedriftsplan fokuserer på å skape verdier på en måte som ikke utnytter naturressurser, samfunn eller fremtidige generasjoner. Det kan inkludere tiltak som å integrere miljøhensyn i produksjonsprosesser, fremme sosial rettferdighet, bygge sterke samfunnsrelasjoner, bruke ressurser effektivt og bidra til en positiv samfunnsmessig og miljømessig påvirkning.

Sirkulær forretningsmodell

En sirkulær forretningsmodell baserer seg på prinsippene om sirkulær økonomi. Sirkulærøkonomi er en modell for ressurshåndtering som har som mål å minimere avfall og forbruk av ressurser, og i stedet fremme gjenbruk, resirkulering og regenerering av ressurser for å oppnå en mer bærekraftig og ressurseffektiv økonomi.

Forretningsmodellering

En forretningsmodell vil hjelpe bedriften din med å identifisere ulike inntektsstrømmer. Dette kan inkludere salg av produkter eller tjenester, abonnementsbaserte modeller, lisensiering, annonsering, og andre kilder til inntekter.

Når du vet hvilke inntektsstrømmer som er tilgjengelige og hvordan du kan utnytte disse, kan du lettere optimalisere inntektsstrømmene og skape en bærekraftig økonomi.

En godt utformet forretningsmodell tar også hensyn til kostnader og ressursfordeling. Hvis du analyserer og optimaliserer kostnadene knyttet til produksjon, distribusjon, markedsføring, administrasjon og andre forretningsaktiviteter, kan du oppnå kostnadseffektivitet og forbedre lønnsomheten.

Når du har en forretningsmodell som du vil gå videre med, kan du utarbeide en forretningsplan. I forretningsplanen gir du en mer detaljert beskrivelse av forretningsmodellen med fokus på hvordan gjennomføre etableringen.

Bilde som illustrerer arbeid med forretningsmodell

For vekst og ekspansjon

Forretningsmodellen din bør være skalerbar, det vil si at den kan vokse og tilpasse seg i takt med endringer i markedet og bedriftens ambisjoner. En skalerbar forretningsmodell muliggjør vekst og ekspansjon.

En god bedriftsplan kan også hjelpe bedriften din med å identifisere og håndtere risikoer og utfordringer, og sikre at bedriften er i stand til å tilby produkter og tjenester som er i tråd med kundenes behov og preferanser. Dette kan øke kundelojaliteten og gi bedriften din et konkurransefortrinn.

Videre kan en skalerbar forretningsmodell tiltrekke seg investorer og samarbeidspartnere som ser potensialet i bedriftens virksomhet og strategi. Dette kan bidra til å sikre finansiering og ressurser som kan være nødvendig for vekst og videre utvikling.

Forbedre forretningsmodellen

Ved at du til enhver tid gjør endringer og justeringer, så vil du stadig kunne forbedre forretningsmodellen din. Slik kan du identifisere og utnytte nye muligheter og trender i markedet, og tilpasse deg endrede markedsforhold og forbrukerbehov.

Dette kan være avgjørende for å opprettholde konkurransekraft og vekst på lang sikt. Forretningsmodellen viser hvordan forretningsideen din kan realiseres, og er et fint verktøy når du skal kommunisere ideen til potensielle kunder, samarbeidspartnere og finansieringsinstitusjoner.

Bilde som illustrerer arbeid med forretningsmodell med Sirkulære Solør

Forretningsmodell og innovasjon

Forretningsmodell og innovasjon er nært knyttet sammen, ettersom bedriftsplanen kan være en viktig driver for innovasjon. Den beskriver hvordan din organisasjon skaper, leverer og fanger opp verdier i markedet, og det er gjennom innovasjon at organisasjonen din kan transformere, forbedre eller skape nye forretningsmodeller.

Mal for forretningsmodell – Osterwalders Business Model Canvas

Mange benytter Osterwalders forretningsmodell som en mal. Dette er en visuell og helhetlig tilnærming til å analysere, designe og forbedre forretningsmodeller for å oppnå konkurransefordeler og økt bærekraft. Modellen består av ni byggeklosser som inkluderer verdiforslag, kunderelasjoner, kanaler, kundesegmenter, inntektsstrømmer, ressurser, partnere, aktiviteter og kostnader, og den er kjent som «Business Model Canvas».

Planlegg din forretningsmodell

Da har vi gått gjennom hvorfor du bør jobbe med din forretningsmodell, hva som bør være med og vært innom ulike modeller. Da handler det om å komme i gang!

Har du en idè, men trenger hjelp til å jobbe med forretningsmodellen? Ta kontakt med inkubatorleder Kristian Bakke Haugen.

Kristian Bakke Haugen

Stilling: Inkubatorleder og daglig leder Hamar
Telefon: 928 52 791
E-post: kristian@klosser.no

Kristian har en mastergrad i markedsføring fra Norges Markedshøyskole med spesialisering innen merkevarebygging. Han har befalsskoleutdanning fra Forsvaret og er kaptein av grad. Kristian er inkubatorleder med ansvar for oppfølgingen av bedriftene, og daglig leder på Hamar. Han har erfaring fra egen gründerreise, der han skapte et helt nytt produkt fra en enkel idé til et kommersielt produkt patentert i 12 land. Kristian har over flere år jobbet med markedsføring og kommunikasjon, og har vært med på å utvikle konsepter og kommunikasjonstiltak i ulike kanaler. Han er lidenskapelig opptatt av innovasjon og forretningsutvikling og ser etter enhver mulighet for forbedring og nyskaping. Å motivere personer til å finne, utvikle og kommersialisere morgendagens løsninger, er noe som driver han.

Kristian Bakke Haugen

Inkubatorleder og daglig leder Hamar
Telefon: 928 52 791