En forretningsidé er en beskrivelse av hva bedriften din skal tjene penger på. En god forretningsidé gir deg en klar og tydelig retning for virksomheten, og beskriver hvordan du kan skape verdi for kunden og tjene penger.

Det er svært viktig å ha en forretningsidé ettersom det er grunnlaget for en suksessfull virksomhet. En god forretningsidé bør være basert på en grundig undersøkelse av markedet og kundenes behov.

Hva er en forretningsidé?

Ofte får vi spørsmål om hva som er forskjellen på en forretningsidé og en forretningsmodell. Mens en forretningsidé ofte er når du tenker «dette kan jeg tjene penger på!»; det vil si hvilke behov som skal dekkes og for hvem, så beskriver en forretningsmodell hvordan du skal tjene penger på bedriften din.

Hvordan gjøre ideen unik?

Forretningsideen din bør være unik og skille seg fra konkurrentene. Den må kunne tilby en nyskapende og verdifull løsning på et problem eller en utfordring som kundene står overfor.

Mange gode ideer starter med et problem. Finner du et problem som mange har, så dekker du sannsynligvis et behov i markedet. Det kan være å tilby et produkt eller en tjeneste som ikke finnes på markedet, eller å forbedre en eksisterende løsning slik at den blir mer effektiv eller tilgjengelig for kundene.

Hvem skal du selge til?

Forretningsideen din bør ha en målgruppe. Er målgruppen veldig liten, kan det hende du må justere litt for å favne et større marked. Men blir målgruppen alt for stor, så kan det bli mye å ta hensyn til både når det gjelder markedsføring og produktutvikling.

Hva skal det koste?

Prisen du setter på det du skal selge er ofte avgjørende for om kunden velger å kjøpe eller ikke. Derfor bør du sjekke ut betalingsviljen i markedet, og om det du har er så unikt at kunden er villig til å betale mye for det. Prisen du setter vil også avhenge av hva det vil koste deg å produsere varen eller tjenesten.

Hvorfor er det viktig med struktur?

Forretningsideen vil gi en struktur og retning for hele organisasjonen, og vil gjøre det lettere for deg å utvikle en forretningsstrategi og en plan for hvordan du skal nå målene dine. En god forretningsidé vil også gjøre det lettere for deg å kommunisere med ansatte, kunder og samarbeidspartnere, og vil bidra til å skape en samlet og fokusert kultur i organisasjonen.

Hvordan tiltrekke seg investorer?

For å kunne tiltrekke seg investorer og samarbeidspartnere er det også avgjørende å ha en god forretningsidé. Investorer og samarbeidspartnere vil være mer villige til å investere tid og penger i en bedrift som har en tydelig og konkret idé, og som viser potensial for suksess.

Hvordan gjøre forretningsideen bærekraftig?

En bærekraftig forretningsidé handler om å skape en virksomhet som ikke kun har fokus på å tjene penger, men som også tar hensyn til miljøet og samfunnet rundt. Her er noen eksempler på bærekraftige forretningsidéer:

  • Bærekraftige matprodukter: En forretningsidé kan være å tilby bærekraftige matprodukter som er produsert på en måte som skåner miljøet og støtter lokale bønder.
  • Grønn teknologi: En annen forretningsidé kan være å utvikle og tilby grønn teknologi som bidrar til å redusere utslipp og forbedre energieffektiviteten.
  • Resirkulering og avfallshåndtering: En forretningsidé kan være å tilby resirkulerings- og avfallshåndteringstjenester som gjør det enklere for både bedrifter og enkeltpersoner å resirkulere og håndtere avfall på en bærekraftig måte.
  • Sirkulærøkonomi: En annen forretningsidé kan være å bygge en virksomhet rundt sirkulærøkonomi, hvor produkter og materialer gjenbrukes og resirkuleres i stedet for å kastes
  • Bærekraftige reise- og opplevelsestjenester: En forretningsidé kan være å tilby bærekraftige reise- og opplevelsestjenester som tar hensyn til miljøet og støtter lokalsamfunn.

Dette er bare noen eksempler på bærekraftige forretningsideer, og det finnes mange flere muligheter for å skape en virksomhet som er bærekraftig både for samfunnet og miljøet.

Hvordan skal du komme i gang med ideen din?

Når du nå vet du hva en forretningsidé er og hva som er viktig å tenke på; hvordan skal du få satt ideen din ut i livet? Sammen med deg kan vi utvikle din idé til en solid forretningsmodell og -plan, og vi hjelper deg med å skaffe kapital gjennom tilskuddsordninger og investorer. Deretter støtter vi oppunder og bidrar i utviklingen av bedriften din over tid og ut fra dine behov.

Les hvordan vi hjelper gründere og startups

Hvem kan bistå?

Gjennom vår statssubsidierte inkubator får du 1:1-rådgivning, forretningskurs og kompetanseprogram. Her kan vi bistå gründere med gode ideer og etablerte bedrifter med sine innovasjonsprosjekter. Gjennom inkubatoren får du tilgang til vårt store nettverk av investorer, kunder, leverandører og samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt.

Lær mer om vår inkubator

Har du en forretningsidé, men trenger innspill? Ta gjerne kontakt med oss!

Kristian Bakke Haugen

Stilling: Inkubatorleder og daglig leder Hamar
Telefon: 928 52 791
E-post: kristian@klosser.no

Kristian har en mastergrad i markedsføring fra Norges Markedshøyskole med spesialisering innen merkevarebygging. Han har befalsskoleutdanning fra Forsvaret og er kaptein av grad. Kristian er inkubatorleder med ansvar for oppfølgingen av bedriftene, og daglig leder på Hamar. Han har erfaring fra egen gründerreise, der han skapte et helt nytt produkt fra en enkel idé til et kommersielt produkt patentert i 12 land. Kristian har over flere år jobbet med markedsføring og kommunikasjon, og har vært med på å utvikle konsepter og kommunikasjonstiltak i ulike kanaler. Han er lidenskapelig opptatt av innovasjon og forretningsutvikling og ser etter enhver mulighet for forbedring og nyskaping. Å motivere personer til å finne, utvikle og kommersialisere morgendagens løsninger, er noe som driver han.

Kristian Bakke Haugen

Inkubatorleder og daglig leder Hamar
Telefon: 928 52 791