Har du en god forretningsidè, men mangler finansiering? Trenger du støtte til å starte egen bedrift? Her får du vite veien til ulike finansierings- og støtteordninger.

Når du skal starte et selskap trenger du kapital. Hvor mye du trenger, er avhengig av hva du skal gjøre. Det er tre ting du bør sjekke ut når det kommer til finansiering av bedriften din:

1. Hvor mye må bedriften din tjene for å dekke bedriftens utgifter?
2. Har du egne midler til å finansiere selskapet ditt?
3. Hvilke andre muligheter har du for å finansiere selskapet ditt?

De ulike mulighetene har både fordeler og ulemper. Hvilke muligheter nettopp du har for å få støtte til oppstarten av din bedrift, kommer an på hva slags type selskap du ønsker å starte.

Hva du trenger finansiering til

Mange som skal starte egen bedrift trenger økonomisk støtte i en eller annen form. Du bør vurdere nøye hva bedriften din trenger av støtteordninger og finansiering. Her vil budsjettet ditt og forretningsplanen være viktige verktøy, som også vil bli etterspurt av potensielle forretningspartnere.

Etablering: I noen tilfeller trenger du penger til å starte opp selskapet.
Daglig drift: Noen vil kunne trenge penger til å dekke midlertidige utgifter.
Markedsføring: Det å markedsføre selskapet koster penger, uansett om du gjør det selv eller betaler noen for å gjøre markedsarbeidet.
Regnskapsfører: Det å engasjere en regnskapsfører medfører utgifter, men kan være til god nytte.
Produksjon: Kanskje trenger du midler til oppjustering av produksjonen i bedriften din.
Produkter: Mange trenger midler til å investere i videreutvikling av produkter.
Nye markeder: Har du midler tilgjengelig, kan det være enklere å komme seg inn på nye markeder når du trenger det.
Lokalisering: Mange bedrifter trenger finansiering for å kunne flytte selskapet, for eksempel til nye lokaler ved stor vekst.

Alternativer for bedriftsfinansiering

Det finnes ulike måter å finansiere en bedrift på, og noen av finansieringsalternativene er det mulig å kombinere:

Familie og venner: Ved å låne deg penger eller ved å investere i selskapet ditt.

Offentlig finansiering: Flere offentlige institusjoner tilbyr støtte til gründere, en støtte som kan gies som garantier, lån eller stipender. Et eksempel er Innovasjon Norge hvor det er mulig å få finansiering av bedriftens oppstart gjennom tre faser – markedsavklaring, konseptutvikling og markedsintroduksjon.

Bank: Mange tar i bruk gründerlån fra banker for å starte bedrift. Ulike banker tilbyr ulike finansieringsprodukter og -løsninger for nye entreprenører.

Crowdfunding: Det er når privatpersoner bidrar til bedriften din via digitale plattformer, i bytte mot en belønning eller aksjer i selskapet ditt. Avhengig av formen for crowdfunding kan de også donere eller låne deg penger.

Investorer: Mange investorer søker etter spennende prosjekter. Profesjonelle investorer kan gi deg den økonomiske støtten du som gründer trenger i bytte mot eierskap.

Sørg for å ha nok egenkapital for å få en sunn startup-finansiering. Egenkapitalen ved oppstart avhenger av hvilken risiko du tar, og hvilken bransje du har tenkt å starte opp i. Den bør allikevel være mellom 20 – 35 % av kapitalbehovet. I tillegg til penger og verdier så kan egenkapital også være utstyr.

Støtteordninger fra NAV (Arbeids- og velferdsetaten)

NAV har egne støtteordninger for nyetablerere, og kan bidra med trygghet og forutsigbarhet mens du utvikler din egen forretningside.

Det finnes ikke noen egen etableringsstønad hos Nav, men hvis du mottar dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du etablerer egen bedrift. Det vil si at du kan jobbe med bedriften din uten at det påvirker hvor mye dagpenger du får utbetalt. Men husk å søke så fort som mulig, fordi etableringen bare godkjennes fremover i tid. Hvis du jobber med bedriften din før den er godkjent, vil disse arbeidstimene gjøre at du får mindre utbetalt i dagpenger.

Du kan få arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder mens du er i en utviklingsfase og/eller tre måneder mens du er i en oppstartsfase. Det er et krav at etableringen med sannsynlighet fører til at du kan forsørge deg selv, eventuelt i kombinasjon med uføretrygd. Du kan bare søke hvis du har tenkt å starte en ny virksomhet. Ta kontakt med NAV for mer informasjon om hvordan du går frem.

Andre støtteordninger og finansieringskilder

Fylkeskommuner

Fylkeskommunene har ofte tilbud for etablerere. Hensikten er økt verdiskaping og økt sysselsetting i regionene. I enkelte fylker er det bestemte næringer eller bransjer som kvalifiserer for støtte. Tilbudet varierer fra region til region, men dreier seg vanligvis om ulike etableringstilskudd og midler som bedrifter kan søke om. Sjekk ut tilbudet hos din fylkeskommune.

Næringsfond

Enkelte kommuner har egne næringsfond eller programmer for utvikling av lokalt næringsliv. Undersøk mulighetene i din kommune.

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen gir bedriften skattefradrag på prosjektkostnader som går til forskning og utvikling av et nytt eller forbedret produkt. Ordningen gjelder for alle bransjer og selskapsformer, og det er ingen begrensning på omsetning for å få godkjent et prosjekt.

Ordningen gir bedrifter mulighet til å føre fradrag for 19 % av utgiftene i et forsknings- og utviklingsprosjekt. Forutsetningen for å få støtte er at bedriften din skal utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess, og at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å tilegne seg ny kunnskap eller nye ferdigheter.

Innovasjons- og utviklingsmidler

Det finnes ulike tilskuddsordninger for bedrifter som fokuserer på innovasjon og produktutvikling. Har du en innovativ oppstartsbedrift, kan du gjennom inkubator-ordningen få hjelp til å søke på slike midler.

Altinn har også en bra oversikt over alle de ulike støtteordningene, sortert etter bransje, slik at du enkelt kan finne frem til den eller de som kan være aktuelle for din bedrift. Der kan du også lese mer om hver enkelt støtteordning.

Ressurser og tips til støtte

Det å ha en god forretningsplan for din forretningsidè er essensielt for å kunne få finansiering. Både banker, investorer og offentlige virksomheter som Innovasjon Norge vil etterspørre det.

Har du ikke jobbet fram en forretningsplan, så kan du melde deg på ett av våre etablererkurs hvor du i løpet av fem kurskvelder bygger en digital forretningsplan i løpet av kurset. Og bruk det du har av nettverk og relasjoner for å finne ulike finansieringsmuligheter.

Kort oppsummert: For å forbedre sjansene for å få finansiering eller støtte, er det avgjørende å utvikle en overbevisende forretningsplan, identifisere passende finansieringskilder, bygge sterke relasjoner med investorer eller støtteorganisasjoner, og opprettholde en sunn økonomisk styring.

Sett deg inn i ulike støtte- og finansieringsmuligheter slik at du klarer å realisere dine entreprenørielle ambisjoner. Og ikke nøl med å ta det første steget – du har lite å tape, men mye å vinne!

Har du sprøsmål? Ta kontakt med vår inkubator så kan vi bistå deg på veien.

Kristian Bakke Haugen

Stilling: Inkubatorleder og daglig leder Hamar
Telefon: 928 52 791
E-post: kristian@klosser.no

Kristian har en mastergrad i markedsføring fra Norges Markedshøyskole med spesialisering innen merkevarebygging. Han har befalsskoleutdanning fra Forsvaret og er kaptein av grad. Kristian er inkubatorleder med ansvar for oppfølgingen av bedriftene, og daglig leder på Hamar. Han har erfaring fra egen gründerreise, der han skapte et helt nytt produkt fra en enkel idé til et kommersielt produkt patentert i 12 land. Kristian har over flere år jobbet med markedsføring og kommunikasjon, og har vært med på å utvikle konsepter og kommunikasjonstiltak i ulike kanaler. Han er lidenskapelig opptatt av innovasjon og forretningsutvikling og ser etter enhver mulighet for forbedring og nyskaping. Å motivere personer til å finne, utvikle og kommersialisere morgendagens løsninger, er noe som driver han.

Kristian Bakke Haugen

Inkubatorleder og daglig leder Hamar
Telefon: 928 52 791