Under Biotown 2022 får du høre hvordan norske entreprenører innen agrifoodtech kan løse utfordringer knyttet til matsikkerhet, bærekraft og større selvforsyning ved å utvikle ny og avansert teknologi. Og hvordan bedriftene kan lykkes internasjonalt med løsninger for trygg og smakfull mat produsert på en bærekraftig måte.

Bakteppet for Biotown 2022 – AgriFoodTech er at verden trenger mer mat produsert på en bærekraftig måte og at norske bedrifter kan sitte på deler av løsningen gjennom egenutviklet og unik teknologi for økt og bærekraftig matproduksjon.

På Biotown 9. november 2022 vil du gjennom presentasjoner, samtalepaneler og filmsnutter få høre fra noen av Norges mest spennende entreprenører. Bedriftene på Biotown representerer hele verdikjeden fra genetikk til presisjonsjordbruk og foredling av maten.

Direktesending fra Hamar

Biotown 2022 er en tre timers direktesending fra Studio Biotown i Hamar kulturhus, med inviterte gjester på scenen og i salen. Programleder for dagen er Olav Viksmo Slettan, mest kjent som radio- og TV-reporter i NRK.

Det er mulig å følge direktesendingen live ved å melde seg på her: Påmelding Biotown 2022 webinar

Biotown 2022 åpnes ved Frank Larsen, som er administrerende direktør i Klosser Innovasjon. Han vil innlede rundt hvordan det å skape et landslag for en grønn eksportnæring kan bidra til å løse utfordringer knyttet til matsikkerhet, bærekraft og større selvforsyning. Videre går vi på full fart ut i verden, når Ellen Altenborg, tidligere COO i Saga Robotics og Simen Myhrene CEO i Plantsauna deler sine erfaringer fra valg av eksportstrategi, samarbeidspartnere og finansiering.

SKAPE ET LANDSLAG: Administrerende direktør Frank Larsen i Klosser Innovasjon vil innlede rundt viktigheten av å skape et landslag for en grønn eksportnæring, og hvordan dette kan bidra til å løse utfordringer knyttet til matsikkerhet, bærekraft og større selvforsyning. Foto: Klosser Innovasjon.
Foto: Klosser Innovasjon

Mer mat av mindre ressurser

Mer mat ved bruk av mindre ressurser er målet for flere av bedriftene, ved å bruke teknologi som reduserer bruk av vann, plantevernmidler og gjødsel i jordbruket. I denne delen av programmet, som har tittelen «Presisjon = Bærekraft», får du møte Kristian Morthen (CEO DAT), Anders Brevik (CEO Kilter), André Bondevik (CEO Agdir).

Du får også høre hvordan satellittdata kan brukes både til å spore husdyra på beite og til kartlegging av jordskifte. Og hvordan droner kan overta flere av oppgavene til tradisjonelle landbruksmaskiner med bedre fremkommelighet, høyere presisjon og mer kostnadseffektivt og miljøvennlig. I denne delen av programmet får du møte Marit Mjøen Solem (daglig leder FindMy), Nils Helset (CEO Digifarm) og Attila Haugen (CEO Biodrone).

Satser med AgriFoodTech Norway

Under Biotown 2022 vil satsingen AgriFoodTech Norway bli presentert – et landslag av teknologibedrifter der Norges sterkeste innovasjonsmiljøer innenfor næringen går sammen for å styrke bedriftenes muligheter for suksess. På scenen vil Bjarne Tvete (daglig leder Aggrator, Inkubator Ås), Kristiane Haug Berg (daglig leder NCE Heidner Biocluster), Håvard Belbo (daglig leder T:Lab) og Tove Jystad (Mære Landbruksskole) fortelle hva denne satsingen skal bidra til.

Fra flere hold har storfe blitt utpekt som en lite bærekraftig matkilde. Norske bedrifter har tatt utfordringen og utvikler løsninger for mer bærekraftig storfeproduksjon fra genetikk til slakt. Her vil du få møte Kristin Malonæs (CEO Geno), Nils Christian Steig (daglig leder Spermvital) og Robert Ekrem (CEO Völør) og høre hvordan kua kan gå fra miljøversting til klimavenn.

Vil inspirere

Du kan også forvente å bli inspirert gjennom foredraget til Per Frankelius. Han leder Agtech 2030 og er professor ved Universitetet i Linköping. Frankelius vil ta for seg hvordan situasjonen er per i dag, og hvordan lykkes globalt med AgriFoodTech i Skandinavia.

Kan Bionova være til hjelp for norske AgriFoodTech-bedrifter? Det nyopprettede statlige organet Bionova med hovedkontor i Brumunddal skal stimulere til klimatiltak i jordbruket. Her vil paneldeltakerne diskutere hva Bionova kan bety for norske agrifoodtech-selskaper med ambisjoner. I panelet deltar Ola Hedstein (ReThink Food), Håkon Haugli/Silje Lesjø (Innovasjon Norge) og Per Gunnar Sveen (næringsråd Innlandet Fylkeskommune)

Arrangører av Biotown 2022 er Klosser innovasjon og NCE Heidner Biocluster, sammen med partnerne T:lab, Aggrator inkubator Ås, Mære Landbruksskole og BioValley.

Se PDF-versjon av programmet her

Hold deg oppdatert på programmet ved å følge arrangementet på Facebook eller LinkedIn