SPOL FREM: SELVE SENDINGEN STARTER PÅ O5:40
Problemer med sendingen? Prøv: Vimeo

Verden trenger mer mat produsert på en bærekraftig måte. Norske bedrifter kan sitte på deler av løsningen gjennom egenutviklet og unik teknologi for økt og bærekraftig matproduksjonen.

Biotown 2022 er et viktig steg videre i etableringen av landslaget for agrifoodtech. Du vil få høre hva som er unikt for noen av disse bedriftene, hvilke problemer de løser og hvilken teknologi de vil vinne verdensmarkedet med. Biotown er for deg som driver en bedrift innen agrifoodtech, arbeider med teknologiutvikling i feltet eller er investor som vil bli kjent med nye muligheter. Få med deg det nyeste innen både agritech og foodtech og bli med på denne spennende satsingen.

SE PROGRAMMET HER
Biotown 2022 er en tre timers direktesending fra Studio Biotown i Hamar kulturhus, med inviterte gjester på scenen og i salen.
Programleder for dagen er Olav Viksmo Slettan, mest kjent som radio- og TV-reporter i NRK.

Cirka-tider for ulike temaer (se PROGRAM ovenfor):
12.00: Velkommen
12.08: På full fart ut i verden
12.30: Presisjon = Bærekraft
13.00-13.20: Pause
13.20: Bruk av satellitt og flyvende traktorer
13.45: Inspirasjonsforedrag
14:10 – 14.50: Pause
14.50: Har AgriFoodTech-næringen de rette rammebetingelsene?
15.05: AgriFoodTech-landslaget – hva skal satsingen bidra til?
15:25: Kua – fra miljøversting til klimavenn?
15.45: Avslutning

Internasjonalt står jordbruk og matindustri midt i store utfordringer med skift i matvaner, befolkningsvekst og klimaendringer. Vi må få til store endringer for å møte kravene om matsikkerhet, økt selvforsyning og ikke minst bærekraftig matproduksjon. Entreprenører innen agrifoodtech tar utfordringen og vil forsøke å løse problemene ved å utvikle nye og avanserte teknologier. Dette er teknologier og løsninger innenfor mange områder som genredigering, nye proteinkilder, droner, vertikalt jordbruk, bruk av satelittdata og presisjonsjordbruk.

De nye bedriftene driver fram en radikal endring av vår matproduksjon både i jordbruket og i matindustrien – og det er en teknologidrevet endring. Norge har en rekke spennende bedrifter innen agrifoodtech som er på vei ut i det internasjonale markedet med ny teknologi og nye løsninger. Dette er bakgrunnen for initiativet Agrifoodtech Norway – hvor vi vil bidra til at disse bedriftene lykkes. Verden trenger nye løsninger og Norge trenger nye eksportinntekter.

Vi vil prøve å lære av Norges suksess innen idrett, og bygger derfor et landslag for agrifoodtech. Skal vi lykkes med et landslag må vi ha gode regionslag. Initiativtakere fra Innlandet, Trøndelag, Viken og Rogaland lanserte landslaget under Arendalsuka. Neste steg er derfor en «landslagssamling» for bedriftene, støttespillere og investorer under Biotown 2022 på Hamar 9. november.
Vi skal sammen skape en prestasjonskultur for å skape nye vinnere i et internasjonalt marked, for å gi norske bønder tilgang til de beste løsningene og for at vi alle skal få trygg og smakfull mat produsert på en bærekraftig måte.

Definisjoner:

  • Agritech: Teknologi brukt i jordbruket for å forbedre effektivitet og lønnsomhet på en bærekraftig måte
  • Foodtech: Teknologi brukt for å skape effektivitet, sikkerhet, lønnsomhet og bærekraft ved å designe, produsere, velge, levere og oppleve mat.
Dette er Biotown:
Biotown er en årlig konferanse og Klosser Innovasjon sin største arena for å fremme aktuelle temaer innenfor vårt satsingsområde bioøkonomi. Dette er en nasjonal og grønn møteplass for fagfolk innen næringsliv, forvaltning, politikk, landbruk, rådgiving og forskning. Konferansen arrangeres i år for åttende året på rad.

Våre samarbeidspartnere

Arrangører av Biotown 2022 er Klosser innovasjon og NCE Heidner Biocluster.
Partnere: T:lab, Aggrator inkubator Ås, Mære Landbruksskole og BioValley.


Har du spørsmål om arrangementet?

Kontakt: Tone Blixøen

Tone Blixøen

Stilling: Prosjektleder
Telefon: 413 14 891
E-post: tone@klosser.no

Tone har hovedfag i bioteknologi fra USA og Oslo, og i tillegg en MBA fra London. Hun har ledet flere prosjekter i Klosser Innovasjon som «Høgskole i Kongsvinger» og «Helsebyen Kongsvinger». For tiden er hun en av prosjektlederne på Klosser Innovasjons store satsning på landbasert oppdrett av røye. Her har hun hovedansvaret for å mobilisere fremtidige røyeoppdrettere, samt utrede marked og teknologi tilpasset denne målgruppen. Tone har selv vært gründer, jobbet med forskning og forretningsutvikling i internasjonale biotech-selskaper og vært rådgiver for næringsklynger og inkubatorer. Hennes faglige ekspertiseområder er innenfor bioøkonomi og helse. Tones fritidsinteresser er golf, «urban sketching» og feriereiser til alle verdens land.

Tone Blixøen

Prosjektleder
Telefon: 413 14 891